Reklama

Euler Hermes: Średni współczynnik obiegu należności będzie spadać
piątek, 07 czerwca 2019 08:29

Globalny średni współczynnik obiegu należności (DSO)* obniżył się o 1 dzień, do 65 dni, w 2018 r., po najwyższym w ciągu ostatniego 10-lecia poziomie w roku 2017. Oznacza to, iż firmy są bardziej ostrożne i tak też podchodzą do dyscypliny płatniczej swoich klientów. Ponieważ wzrost światowego PKB ulega dalszemu spowolnieniu, w 2019 r. DSO osiągnie poziom 64 dni – prognozuje Euler Hermes.

Z opracowanego przez ubezpieczyciela corocznego przeglądu i prognozy współczynnika spłaty należności (DSO), sporządzonego na podstawie próby 25 tys. spółek giełdowych w 20 sektorach i 36 krajach wynika, że chińskie firmy nadal odnotowują najdłuższy średni okres spłaty swoich należności. Wynosi on 92 dni, przy czym jedna czwarta tych przedsiębiorstw otrzymuje płatność dopiero po czterech miesiącach, co potwierdza ich rolę jako „niewidocznych banków” na poziomie lokalnym – krajowym i regionalnym – dla reszty Azji.

Kraje śródziemnomorskie powróciły do swojego złego nawyku opóźnionego regulowania płatności: średni wskaźnik DSO dla Włoch, Francji, Grecji i Hiszpanii wydłużył się w ubiegłym roku odpowiednio o 5, 2, 2 i 1 dzień.

- To może być kolejny przykład tradycyjnego opóźnienia, z jakim europejskie firmy reagują i przewidują zmiany cyklu gospodarczego. Ale to niebezpieczne pozostać bez gotówki w czasie spowolnienia globalnego wzrostu i handlu – skomentował Maxime Lemerle, szef Zespołu Badań Sektorowych i Niewypłacalności w Dziale Badań Ekonomicznych Euler Hermes.

Firmy w sektorach elektronicznym (-2 dni), maszynowym (-1 dzień) i budowlanym (-3 dni) nadal odczuwają bolesne skutki najdłuższego DSO, wynoszącego odpowiednio 89, 86 i 82 dni w 2018 r. – znacznie powyżej globalnej średniej. Firmy B2C miały lepszą kontrolę nad terminami płatności.

***

*Współczynnik spłaty należności (DSO – Days Sales Otstanding), zwany także wskaźnikiem regulowania należności w dniach, podaje liczbę dni, jaką zabiera firmie odzyskanie gotówki ze sprzedaży z odroczonym terminem zapłaty. Współczynnik oblicza się, dzieląc należności przez całkowity przychód firmy z jednego roku, a następnie mnożąc przez 360.
(AM, źródło: MultiAn)

 

DWF Poland: Paweł Stykowski na czele praktyki ubezpieczeniowej

We wrześniu do DWF Poland dołączył Paweł Stykowski. W polskim oddziale kancelarii objął stanowisko local partnera. Jego zadaniem będzie...


czytaj dalej

Colonnade Insurance: Grzegorz Kulik nowym dyrektorem generalnym

Po niecałych trzech miesiącach od rezygnacji z zajmowanej funkcji wiceprezesa zarządu spółek ubezpieczeniowych Allianz Polska Grzegorz Kulik objął...


czytaj dalej

Marsh: Menadżerowie poświęcają niewiele czasu na zarządzanie cyberryzykiem

Większość członków zarządu lub kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem cybernetycznym w swojej organizacji poświęca nie więcej...


czytaj dalej

Allianz: Spadek zasobów finansowych w krajach rozwiniętych i wschodzących

W 2018 roku zasoby finansowe w krajach rozwiniętych i wschodzących po raz pierwszy od czasu kryzysu finansowego z 2008 r. zanotowały symultaniczny...


czytaj dalej

PIU: Coraz bliżej 3 mln osób objętych ochroną w ramach polisy zdrowotnej

Wartość rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych nadal rośnie. Szybko zwiększa się też grono Polaków objętych ochroną w ramach tego typu polis.

czytaj dalej

Ubea.pl: Zmiany w rankingu

W sierpniu doszło do kilku zmian w rankingu cen ubezpieczeń komunikacyjnych Ubea.pl, opartego na kalkulacjach sporządzonych przez użytkowników...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook