Reklama

MF zgodziło się na fakultatywność sankcji za nieterminową likwidację
piątek, 07 czerwca 2019 08:42

W toku konsultacji projektu nowelizacji ustaw  z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (uuo) oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (udur) Ministerstwo Finansów (MF) uwzględniło część uwag zgłoszonych w toku konsultacji m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU). Opracowana przez resort finansów nowela ma na celu zapewnienie KNF skutecznych i szybkich mechanizmów nadzoru nad zagranicznymi ubezpieczycielami działającymi w Polsce jako oddziały bądź na zasadzie unijnej swobody świadczenia usług.

MF uwzględniło przede wszystkim wspólny postulat KNF i PIU dotyczący zniesienia przymusu karania zakładów ubezpieczeń za nieterminową likwidację szkód, czyli normy zawartej w art. 14 ust. 3a uuo. „Obecny stan prawny powoduje, że Komisja Nadzoru Finansowego zmuszona jest prowadzić postępowania administracyjne zmierzające do nałożenia kary nawet w przypadkach sprzed kilku lat, gdzie stwierdzono nieliczne naruszenia albo o niewielkim ciężarze gatunkowym” – wskazywała w swoim stanowisku PIU.

Z kolei Komisja wskazała, że obecna treść w/w przepisu nie przydaje jej szerokiego pola wyboru w zakresie podjęcia działań nadzorczych, pozostawiając wybór pomiędzy nałożeniem kary pieniężnej na ubezpieczyciela a sankcją dla członka jego zarządu. „W praktyce obrotu obserwowalne są natomiast przypadki pojedynczego naruszania przez zakłady ubezpieczeń przepisu art. 14 ust. 1-3 uuo. W takich przypadkach prowadzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za pojedynczy przypadek naruszenia obowiązków wywodzonych z przepisu art. 14 ust. 1-3 uuo byłoby działaniem nieracjonalnym. Wówczas kara pieniężna z uwagi na rozmiar naruszenia musiałaby być niska. W takiej sytuacji osiągnięcie celu nadzorczego w postaci przymuszenia karanego zakładu ubezpieczeń do wprowadzenia działań naprawczych byłoby znacząco utrudnione, czy wręcz niemożliwe” – podnosił nadzór.

MF zgodziło się z argumentacją obu instytucji i wprowadziło do proponowanych regulacji fakultatywność nakładania sankcji. W projekcie zrezygnowano z odesłania do środków nadzorczych określonych w art. 362 ust. 1 pkt 2 udur. Resort finansów odniósł się też do uwag Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które wyraziło wątpliwość, czy w oparciu o projektowane przepisy art. 214 ust. 4a udur możliwe było niebudzące wątpliwości zapobieżenie rozpoczęciu działalności w Polsce przez zagraniczny zakład ubezpieczeń z państwa członkowskiego, któremu nie można zarzucić naruszenia prawa polskiego. MF wyjaśniło, że celem w/w regulacji nie jest umożliwienie prewencyjnego stosowania środków nadzorczych, lecz ich stosowanie w celu niezwłocznego usunięcia lub zapobieżenia wystąpieniu dalszych nieprawidłowości. Aby rozwiać wątpliwości, odpowiednio doprecyzowano projekt w tym zakresie. Uwzględniono także uwagę KNF dotyczącą braku przepisów przejściowych, która to kwestia, zdaniem nadzoru, nabiera szczególnego znaczenia w przypadku naruszenia przez zakład ubezpieczeń art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. KNF podnosiła, iż wątpliwości może bowiem budzić, czy dla oceny możliwości stosowania przepisów ustawy istotny jest termin powstania naruszenia/niedopełnienia obowiązku, czy np. termin zawarcia umowy ubezpieczenia, z której wywodzone są roszczenia.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl


 

Macif Życie: Mariusz Czajka członkiem zarządu ds. ryzyka

6 sierpnia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Mariusza Czajki na stanowisko członka zarządu Macif Życie...


czytaj dalej

Ergo Hestia: Justyna Wajs zastąpiła Małgorzatę MakulskąMałgorzata Makulska
Justyna Wajs

Małgorzata Makulska, członek zarządu Ergo Hestii, po 27 latach zakończyła współpracę z ubezpieczycielem z powodów...


czytaj dalej

Aviva: Niewykluczone pożegnanie z Azją

Brytyjska Aviva rozważa opcje dla swojej działalności w Azji, w tym możliwość sprzedaży tego biznesu. Nowy dyrektor generalny Maurice Tulloch...


czytaj dalej

Munich Re: Niewiele dużych roszczeń w II kwartale

Niemiecki reasekurator Munich Re odnotował w II kwartale 2019 roku 36% wzrostu zysku netto, do czego przyczynił się niski poziom roszczeń z tytułu...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Nie odkładajmy wdrożenia PPK

Gościem 79. odcinka podcastu ubezpieczeniowego „Rozmowy bez Asekuracji” zatytułowanego „Nie odkładajmy wdrożenia PPK” był Grzegorz Chłopek, prezes...


czytaj dalej

Ubea.pl: Lipcowe wzrosty składek

Lipiec przyniósł ciekawe zmiany dotyczące trzech kategorii rankingu cen ubezpieczeń komunikacyjnych Ubea.pl, opartego na kalkulacjach...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook