Reklama

Ministerstwo Infrastruktury: Propozycja przepisów dotyczących UTO
poniedziałek, 10 czerwca 2019 08:49

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i wiceminister Rafał Weber zaprezentowali propozycję zmian w prawie, które unormują status urządzeń transportu osobistego (UTO), np. hulajnóg elektrycznych.

- Zależy nam na tym, aby poziom bezpieczeństwa na polskich drogach i chodnikach był jak najwyższy. Dzisiaj stan prawny hulajnóg elektrycznych jest nieuregulowany. To stwarza zagrożenie dla pieszych. Musimy podjąć to wyzwanie – powiedział Andrzej Adamczyk.

- Nowe technologie stawiają nowe wyzwania. Chcemy, aby prawo nadążało za zmieniającym się światem. Dlatego nowe przepisy określają ramy, w ramach których mogą funkcjonować nie tylko hulajnogi elektryczne, ale i wszystkie urządzenia transportu osobistego, które już się pojawiły i które w przyszłości mogą się pojawić – powiedział Rafał Weber.

Propozycja Ministerstwa Infrastruktury (MI), mająca formę nowelizacji ustaw prawo o ruchu drogowym oraz o elektromobilności i paliwach alternatywnych, zakłada wprowadzenie definicji urządzenia transportu osobistego. UTO zostanie zdefiniowane jako „urządzenie konstrukcyjnie przeznaczone do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym urządzeniu, o szerokości nieprzekraczającej w ruchu 0,9 m, długości nieprzekraczającej 1,25 m, masie własnej nieprzekraczającej 20 kg, wyposażone w napęd elektryczny, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h”. Projekt MI przewiduje też wprowadzenie do definicji roweru zdania „określenie to obejmuje również urządzenie transportu osobistego”. Ta poprawka umożliwi  objęcie  użytkowników urządzeń transportu osobistego wszystkimi prawami i obowiązkami, jakie obecnie dotyczą rowerzystów.

Co do zasady, infrastrukturą drogową przeznaczoną dla kierujących UTO będą: drogi dla rowerów, przejazdy dla rowerzystów, pasy ruchu dla rowerów, jezdnie dróg, na których dopuszczalna prędkość jest nie większa niż 30 km/h. W przypadku braku takich elementów infrastruktury, użytkownik urządzenia będzie mógł korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych. W tej sytuacji będzie on zobowiązany jechać powoli i zachowywać szczególną ostrożność. Na chodniku pieszy będzie miał też pierwszeństwo. Zabronione będzie pozostawianie UTO na drodze, przystanku lub w innym miejscu przeznaczonym do ruchu, zwłaszcza jeśli zagrażałoby to bezpieczeństwu innych uczestników ruchu.

Projekt zakłada także zakaz ciągnięcia innego pojazdu przez urządzenie transportu osobistego, używania na drodze publicznej urządzenia wyposażonego w napęd elektryczny innego niż UTO, korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych poza przypadkami określonymi wspomnianymi wyjątkami oraz kierowania urządzeniem transportu osobistego osobie w wieku do lat 10.

Uprawnione do korzystania z urządzeń transportu osobistego będą osoby, które ukończyły 10 lat. W przypadku dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat do korzystania z UTO będzie potrzebne posiadanie karty rowerowej.

Nowe przepisy weszłyby w życie 14 dni po ich ogłoszeniu. Dotychczasowi właściciele urządzeń transportu osobistego mieliby natomiast 6 miesięcy na ich dostosowanie się do warunków technicznych, jakim muszą one podlegać zgodnie z zapisami nowej ustawy.

- Jesteśmy otwarci na głosy różnych środowisk. Chcemy, aby ten projekt wszedł w życie jak najszybciej, ale też nie uchylamy się od dyskusji na jego temat. Jestem przekonany, że dyskusja na ten temat będzie bardzo ciekawa. Dziękuję za wszystkie dotychczasowe głosy – ekspertów, stowarzyszeń, samorządowców – jakie wpłynęły w tej sprawie do ministerstwa – powiedział Andrzej Adamczyk. Dodał też, że w przyszłym tygodniu projekt zostanie wpisany do prac rządu.
(AM, źródło: Ministerstwo Infrastruktury)

 

PZU Zdrowie: Wojciech Kossut prezesem zarządu Falck

17 czerwca Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o powołaniu zarządu Falck Centra Medyczne. Decyzją NZW w organie zarządzającym...


czytaj dalej

KUKE: Akcjonariusze powołali zarząd spółki na nową kadencję

14 czerwca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) powołało zarząd spółki w dotychczasowym składzie...


czytaj dalej

Geneva Association: Mocne głosy w zarządzie

Geneva Association, globalna organizacja zrzeszająca dyrektorów branży ubezpieczeń i reasekuracji, ogłosiła wybór czterech nowych członków...


czytaj dalej

Mapfre: Prezes mówi o nowej rzeczywistości technologicznej

Postępy w technologii i nowa rzeczywistość, jaką ona kreuje, nie mogą działać jak hamulec rozwoju gospodarczego i społecznego – mówił prezes i...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Wzrost w majątku, spadek w życiówce

Opublikowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) raport podsumowujący wyniki finansowe rynku ubezpieczeń w pierwszym kwartale tego roku...


czytaj dalej

Ubea.pl: Benefia wróciła do czołówki

Z rankingu cen ubezpieczeń komunikacyjnych Ubea.pl, opartego na kalkulacjach sporządzonych przez użytkowników porównywarki wynika, że w maju...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook