Reklama

Bancassurance: Wartość przypisu nadal spada
poniedziałek, 10 czerwca 2019 08:50

Pierwszy kwartał nie przyniósł zmiany widocznego od dawna spadkowego trendu sprzedaży w bancassurance. Przypis składki w kanale bankowym osiągnął kolejny, historycznie niski poziom, mimo bardzo dobrego wyniku z dystrybucji polis majątkowych – wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU).

Według danych zebranych przez PIU, na dzień 31 marca 2019 roku przypis składki w kanale bankowym uplasował się na poziomie 1,78 miliarda złotych Był to najniższy rezultat uzyskany w pierwszych trzech miesiącach roku w bancassurance na przestrzeni ostatnich lat. Z raportu Izby wynika bowiem, że rok wcześniej kanał bankowy wypracował 2,17 mld zł składek. Z kolei w I kw. 2017 r. legitymował się wynikiem na poziomie 2,47 mld zł. Na koniec marca 2016 r. było to 2,33 mld zł, natomiast w po 3 miesiącach 2015 r. – 3,36 mld zł.

Sektor życiowy

Z raportu Izby wynika, że kwartalny przypis składki w bancassurance życiowym wyniósł 1,2 miliarda złotych – o 0,5 mld zł mniej niż w I kw. 2018 r. (1,7 mld zł). Podobnie jak w przypadku całego segmentu było to najsłabsze osiągnięcie za pierwsze trzy miesiące roku od 2015 r. Składka wypracowana przez kanał bankowy w I kw. 2017 r. uplasowała się bowiem na poziomie 2,1 mld zł, w I kw. 2016 r. wyniosła 1,9 mld zł, a w I kw. 2015 r. – 2,8 mld zł. Na dzień 31 marca 2019 roku udział bancassurance życiowego w wyniku całego działu I uplasował się na poziomie 22,9% (w latach 2015-2018 odpowiednio: 29,3%, 33,5%, 32,4% i 39,3%).

Blisko 50% spadek przypisu z „uefek”

0,6 mld zł wpływów z bancassurance życiowego pochodziło ze sprzedaży ubezpieczeń ochronnych. Rezultat ten stanowił 16,7% przypisu pozyskanego w I kw. 2019 r. przez zakłady z umów o charakterze ochronnym (3,5 mld zł). Rok wcześniej wskaźnik ten uplasował się na poziomie 16,2% (0,5 mld zł z 3,4 mld zł), a w pierwszych trzech miesiącach lat 2015-2017 wyniósł odpowiednio: 0,6 mld zł (17,3% z 3,2 mld zł), 0,8 mld zł (24,7% z 3,3 mld zł) i 1,1 mld zł (29,9% z 3,6 mld zł). Z kolei przypis składki w segmencie polis z UFK (gr. 3, filar rynku życiowego w Polsce) sprzedanych w kanale bankowym wyniósł 0,6 mld zł (36% z 1,7 mld zł zebranych z „uefek” przez cały dział I w I kw. 2019 r.). W latach 2018-2015 „uefki” w kanale bankowym generowały odpowiednio: 1,1 mld zł (48,3% z 2,3 mld zł), 1,5 mld zł (51,5% z 2,9 mld zł), 1 mld zł (42,8% z 2,4 mld zł) oraz 1,8 mld zł (48,5% z 3,6 mld zł).

Rośnie znaczenie składek okresowych

0,66 mld zł kwartalnego przypisu w życiowym bancassurance pochodziło z polis inwestycyjnych (w latach 2017-2014 odpowiednio: 1,17 mld zł, 1,61 mld zł, 1,25 mld zł i 2,05 mld zł). 92,4% składek w tym segmencie pochodziło z polis z UFK (2016-2018 odpowiednio: 96,1%, 92,7% i 83,2%). Dominującą formą sprzedaży są umowy indywidualne – w I kw. 2019 r. pochodziło z nich 83,1% przypisu (uprzednio: 89,5%, 87,9%, 77,3%). Choć 80,7% wpływów pochodziło z umów ze składką jednorazową, to widać jednak wyraźnie, że znaczenie składki okresowej w wyniku z bankowej dystrybucji polis inwestycyjnych zaczyna rosnąć. W I kw. lat 2018-16 wskaźnik ten plasował się bowiem na wyższym poziomie, wynoszącym odpowiednio: 86,5%, 89% i 83,6%.

Średnia składka spada…

Absolutną większość przychodów w segmencie inwestycyjnym – 485 mln zł – wygenerowały indywidualne polisy z gr. 3 ze składką jednorazową (uprzednio 962 mln zł, 1318 mln zł, 838 mln zł i 1353 mln zł). Średnia uroczniona składka na polisę inwestycyjną pozyskaną w kanale bankowym osiągnęła poziom 7604 zł dla umów ze składką jednorazową (11 215 zł rok wcześniej) – najmniej od I kw. 2015 r., oraz 3281 zł dla umów ze składką okresową (3620 zł, jw.).

…ale nie w polisach pozainwestycyjnych

Za pozostałe ubiegłoroczne przychody w życiowym bancassurance odpowiadały polisy powiązane z produktem bankowym (tylko ubezpieczenie spłaty zadłużenia – 485 mln zł na koniec I kw. 2019 r.; wcześniej odpowiednio 428 mln zł, 387 mln zł i 566 mln zł) oraz ochronne niepowiązane (stand alone, 58 mln zł; poprzednio: 68 mln zł, 56 mln zł, i 55 mln zł).

W pierwszej z wymienionych powyżej grup (dotyczy tylko zabezpieczenia spłaty zadłużenia) większość wpływów – 352 mln zł – pochodziło z polis indywidualnych ze składką jednorazową (2016-2018: 282 mln zł, 257 mln zł i 447 mln zł). Średnia uroczniona składka w ubezpieczeniach z płatnością jednorazową wyniosła 511 zł (369 zł przed rokiem), zaś w przypadku polis ze składką okresową było to 192 zł (181 zł).

Natomiast w polisach ochronnych stand alone i pozostałych powiązanych (np. zdrowotne) 45 mln zł przypisu generowały umowy indywidualne ze składką okresową (141 mln zł na koniec I kw. ub.r.). Średnia uroczniona składka dla umów ochronnych stand alone i pozostałych powiązanych wyniosła: przy składce jednorazowej 299 zł (250 zł w I kw. 2018 r.), przy okresowej – 228 zł (214 zł).

Polisy okołoproduktowe nadal rządzą

Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w ogólnej liczbie produktów w bancassurance życiowym miały polisy powiązane z produktem bankowym – 5,46 mln szt. z ogólnej liczby 6,91 mln szt. umów zawartych bankowym kanale dystrybucji ubezpieczeń z działu I w I kw. 2019 r. Oprócz tego zawarto również 1,01 mln szt. umów stand alone i 430 tys. szt. inwestycyjnych.

Sektor non-life

W bancassurance majątkowym zebrano z kolei 0,58 mld zł składek, co odpowiadało 5,2% łącznego rezultatu działu II w I kw. 2019 r. (11,1 mld zł). Był to najlepszy rezultat na przestrzeni ostatnich lat (I kw. 2015-2018 odpowiednio: 0,47 mld zł, 0,37 mld zł, 0,43 mld zł i 0,56 mld zł). Raport Izby wskazał, że wartość przypisu składki z ubezpieczeń majątkowych i osobowych niekomunikacyjnych i z wyłączeniem reasekuracji czynnej sprzedanych w kanale bankowym (0,58 mld zł) stanowiła 14,3% wartości wyniku wypracowanego w tym segmencie przez cały rynek non-life (4,04 mld zł) i 9,9% wielkości składki pozyskanej z sektora gospodarstw domowych (5,9 mld zł).

Wypadkowe i chorobowe dominują

Największy udział w przypisie składki w bancassurance majątkowym (167 mln zł) uzyskały ubezpieczenia z grup 8-9, czyli wypadkowe i chorobowe, które wyprzedziły polisy z gr. 1-2, czyli od szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych (165 mln zł) i z gr. 14-16, czyli kredytu, gwarancje i ryzyka finansowe (112 mln zł). To zmiana w porównaniu z poprzednim rokiem, kiedy liderem były polisy z grup 1-2 przed ubezpieczeniami z gr. 8-9 oraz 14-16. Większość przychodów wygenerowały polisy indywidualne – 61,2%. Na koniec marca tego roku wyniósł on 33,4% wobec 30,6% w roku poprzednim. Warto zwrócić uwagę, że i w tym przypadku mamy do czynienia z trendem wzrostowym. W I kw. lat 2016-2018 odsetek ten wynosił bowiem odpowiednio: 29,1%, 20,1% oraz 6,8%.

W umowach grupowych, podobnie jak w ostatnich latach, największy przypis wypracowały polisy z gr. 8-9 (96 mln zł), 1-2 (50 mln zł) oraz 3-7 (casco i inne przedmioty w transporcie – 44 mln zł). Inna sytuacja miała miejsce w przypadku umów indywidualnych, gdzie tak jak w latach poprzednich, największą kwotę składek przyniosła sprzedaż polis z gr. 1-2 (115 mln zł), gr. 14-16 (96 mln zł), oraz gr. 8- 9 (71 mln zł).

Blisko 18 mln umów majątkowych

Największą liczbę umów indywidualnych w majątkowym kanale bankowym odnotowano w przypadku ubezpieczeń z gr. 14-16 – 1949 tys. szt. Drugie miejsce zajęły umowy z gr. 1-2 (1623 tys. szt.), a trzecie – polisy z gr. 8-9 (1299 tys. szt.). Nieco inna kolejność miała miejsce w przypadku „grupówek”. Pierwsze miejsce przypadło umowom z gr. 14-16, których odnotowano 5472 tys. szt., natomiast drugie miejsce zajęły ubezpieczenia z gr. 18 (assistance) z wynikiem na poziomie 2302 tys. szt. Na najniższym stopniu podium uplasowały się polisy z gr. 1-2 – 1884 tys. szt. Łącznie w I kw. 2019 r. w bancassurance non-life funkcjonowało blisko 18 mln szt. umów.

***

*W raporcie uwzględnione zostały wyniki 22 towarzystw życiowych, kontrolujących ok. 96,4% przypisu działu I, oraz 18 towarzystw majątkowych, odpowiadające za 89,1% wyniku sprzedażowego działu II.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Dorota Karczewska counselem w kancelarii WKB

Mecenas Dorota Karczewska, była wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), dołączyła jako counsel do zespołu prawa konkurencji i...


czytaj dalej

Rzecznik Finansowy: Mariusz Golecki następcą Aleksandry Wiktorow

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki z dniem 12 października 2019 r. powołał Mariusza Goleckiego na stanowisko Rzecznika Finansowego. Akt...


czytaj dalej

HDI: Brytyjski dyrektor finansowy z RSA

Brytyjskie kierownictwo wyższego szczebla niemieckiej firmy HDI Global Specialty SE zostało uzupełnione o dyrektora finansowego i operacyjnego,...
czytaj dalej

Willis: Brak oznak ożywienia na rynku M&A

Z Kwartalnego Monitora Transakcji (Quarterly Deal Performance Monitor, QDPM) Willis Towers Watson (WTW) prowadzonego we współpracy z Cass Business...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Sprzedaż w kanale bankowym nadal spada

W pierwszej połowie obecnego roku przypis składki w polskim bancassurance osiągnął kolejny historycznie niski poziom, mimo stale rosnącego wyniku...


czytaj dalej

Ubea.pl: Barometr lekko w górę

Z barometru cenowego Ubea.pl, sporządzonego na postawie kalkulacji wykonanych we wrześniu przez klientów porównywarki wynika, że w ubiegłym...
czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook