Reklama

Partycypacja w PPK to wyzwanie i odpowiedzialność całego rynku
poniedziałek, 24 czerwca 2019 08:00

Rozmowa z Konradem Kluską, zastępcą prezesa zarządu Compensa TU SA Vienna Insurance Group i członkiem zarządu Compensa TUnŻ SA Vienna Insurance Group

Aleksandra E. Wysocka: – W tym momencie jesteście jedynym ubezpieczycielem w Polsce, który oferuje pracownicze plany kapitałowe. Towarzystwa ubezpieczeń jako ostatnie zostały dołączone do listy instytucji mogących oferować te instrumenty finansowe, mieliście więc najmniej czasu na przygotowania. Czy jesteście gotowi na 1 lipca 2019 r., kiedy Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych obejmie pierwszą turę zakładów pracy?
Konrad Kluska: –
Nasza oferta jest już opublikowana na portalu Polskiego Funduszu Rozwoju, a więc produktowo jesteśmy w 100% przygotowani. Również od strony marketingowej, informatycznej i logistycznej wszystko jest pod pełną kontrolą, kluczowe umowy zostały podpisane, a współpracujący z Compensą pośrednicy również są już „w blokach startowych”.

Wasza oferta jest wyjątkowa, ponieważ jako jedyna zawiera komponent ochronny. Co konkretnie proponujecie pracodawcom i ich pracownikom?
– Plan minimum udało się przekształcić w plan maksimum. W naszej propozycji połączyliśmy profesjonalne zarządzanie aktywami zagwarantowane przez naszego zarządzającego, czyli największe TFI w Polsce, z ofertą Compensy, która jest unikalna wobec wszystkich pozostałych programów dostępnych na rynku. PPK Compensy poza główną funkcją oszczędzania gwarantuje również ochronę ubezpieczeniową. Warto zaznaczyć, że ubezpieczenie nie jest w żaden sposób dodatkowo płatne, a jego koszt jest pokrywany z opłaty za zarządzanie. Tym samym, mimo dodania wyróżniającego nas elementu ochronnego, ani pracownik, ani pracodawca nie będą ponosić jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Udzielana przez nas ochrona obejmuje ryzyko śmierci uczestnika oraz ryzyko trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku, a suma ubezpieczenia jest uzależniona od aktualnego stanu rachunku danego uczestnika. W przypadku ryzyka trwałego inwalidztwa, suma ubezpieczenia może wynieść maksymalnie czterokrotność stanu rachunku, ale nie więcej niż 100 tys. zł.

Wspomniał Pan o gotowości informatycznej. Czy dysponujecie narzędziem dla pracodawców?
– Oferujemy bezpłatne narzędzie dedykowane pracodawcom, które zdecydowanie ułatwi wdrożenie i zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym w zakładzie pracy. Zadbaliśmy o możliwość pełnej integracji z wszystkimi największymi systemami księgowo-płacowymi. Ponadto już niedługo uruchomimy aplikację, dzięki której każdy pracownik będzie miał pełny wgląd w swoje konto i uzyska możliwość wykonywania podstawowych operacji, takich jak zmiana danych czy strategii inwestycyjnej.

Na początku roku komunikowaliście, że stawiacie na ścisłą współpracę z pośrednikami ubezpieczeniowymi. Czy szkolenia są już skończone?
– Szkolenia dla pośredników cały czas trwają. Chociaż cały rynek już od dawna przygotowuje się na PPK, to wszyscy trwaliśmy w pewnego rodzaju zawieszeniu wynikającym z nie do końca jasnej sytuacji prawnej. Mówiąc o pośrednikach, chciałbym nadać temu słowu możliwie szerokie znaczenie. Mówimy o brokerach ubezpieczeniowych, multiagentach oraz agentach naszych spółek dystrybucyjnych.

Jakie w Pana opinii są największe wyzwania przed PPK i instytucjami, które będą je oferować?
– Wdrożenie PPK to bardzo szeroko zakrojony ogólnospołeczny projekt, który jest związany z potężnym wysiłkiem organizacyjnym i logistycznym zarówno dla samych pracodawców, jak i dla instytucji oferujących ten produkt. Dowodem na to jest chociażby podział wdrożenia programu na cztery etapy, w zależności od wielkości zatrudnienia. Konieczność przeprowadzenia w bardzo ograniczonym czasie ogromnej liczby szkoleń i spotkań z pracownikami również nie będzie ułatwiać zadania. Ale do tego jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Moim zdaniem największym wyzwaniem jest osiągnięcie wysokiej partycypacji uczestników planów kapitałowych. PPK spełnią swoją rolę wyłącznie wtedy, gdy będą produktem masowym. Aby to osiągnąć, konieczne będzie zaangażowanie wszystkich interesariuszy, a więc: instytucji oferujących PPK, pośredników, pracodawców i oczywiście samych pracowników. Na świecie losy podobnych reform były różne. Obserwujemy sukces modelu brytyjskiego, na którym się wzorowaliśmy w Polsce, i znacznie niższą partycypację w Turcji. To, jak ogromną wagę mają programy długoterminowego oszczędzania, z punktu widzenia zabezpieczenia przyszłości finansowej każdego z nas, jest rzeczą oczywistą. Ale na pierwszy rzut oka PPK dzisiaj to dodatkowy koszt, zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika oraz budżetu państwa. Mimo to raz jeszcze podkreślę, że koszt ważny i zdecydowanie warty poniesienia.

PPK będą implementowane w czterech turach. Czy nastawiacie się w sposób szczególny na przedsiębiorstwa określonej wielkości?
– Compensa ma bardzo zróżnicowany portfel. Obejmujemy ochroną zarówno duże zakłady pracy, jak i niewielkie przedsiębiorstwa rodzinne. W obszarze PPK również zależy nam na dotarciu do wszystkich firm, niezależnie od wielkości czy branży. Parafrazując znaną sentencję, można postawić pytanie: mieć albo nie mieć PPK? Odpowiedź może być tylko jedna – oczywiście mieć, mimo że na efekty PPK przyjdzie nam trochę poczekać.

Dziękuję za rozmowę.
Aleksandra E. Wysocka


 

Macif Życie: Mariusz Czajka członkiem zarządu ds. ryzyka

6 sierpnia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Mariusza Czajki na stanowisko członka zarządu Macif Życie...


czytaj dalej

Ergo Hestia: Justyna Wajs zastąpiła Małgorzatę MakulskąMałgorzata Makulska
Justyna Wajs

Małgorzata Makulska, członek zarządu Ergo Hestii, po 27 latach zakończyła współpracę z ubezpieczycielem z powodów...


czytaj dalej

Najczęściej czytane

Marsh: Rośnie liczba roszczeń z polis W&I

Od 2016 r. widoczny jest wzrost liczby roszczeń zgłaszanych z tytułu ubezpieczeń oświadczeń i zapewnień (Warranty & Indemnity, W&I) w regionie...


czytaj dalej

Rosja: Przyspieszenie testów samochodów bez kierowcy

Yandex, rosyjski odpowiednik Google, poinformował, że rozważa rozszerzenie swojej floty samoprowadzących się samochodów do 1000 w ciągu...


czytaj dalej

UFG: Nowe przepisy nie spowodują podwyżki składek

14 sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Nic się nie stanie?

20 sierpnia ukazał się 80. odcinek „Rozmów bez Asekuracji”. Gościem podcastu był Marcin Tarczyński, analityk Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Inspiracją...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook