Reklama

Niech poziom uczestnictwa będzie naszym wyróżnikiem
środa, 26 czerwca 2019 08:44

Rozmowa z Przemysławem Gawlakiem, dyrektorem Biura Wdrażania i Rozwoju Planów Emerytalnych Esaliens TFI SA

Aleksandra E. Wysocka: – Już niedługo pracownicy pierwszych firm staną się uczestnikami PPK. Największą niewiadomą jest poziom uczestnictwa. Jakie są Pana szacunki?
Przemysław Gawlak:
– Gdybyśmy skupili się wyłącznie na korzyściach, to poziom uczestnictwa powinien być bardzo wysoki. Po pierwsze, z powodu dopłat do PPK. W przypadku indywidualnego oszczędzania, jak na lokacie czy w funduszu inwestycyjnym, nie otrzymujemy żadnych dopłat, które będą w PPK. Co więcej, dość często dochodzi do tzw. missellingu, czyli nabycia produktu, który wcale nie jest optymalny do zakładanego przez nas celu, jest natomiast obciążony bardzo wysokimi opłatami. Po drugie, w funduszu zdefiniowanej daty w ramach PPK opłaty będą bardzo niskie. Trzeba zauważyć, że PPK zapewnia mechanizm, w którym do każdych 100 zł zainwestowanych przez uczestnika, pracodawca i Skarb Państwa dopłacają na konto uczestnika dodatkowe 100 zł.

Jednak wysoki poziom uczestnictwa nie jest wcale pewny?
– Tak. Wynika to z doświadczeń związanych z otwartymi funduszami emerytalnymi, ze statusem środków w nich gromadzonych.

Przecież w ustawie o PPK zapisano wprost, że te środki, w przeciwieństwie do OFE, będą prywatne.
– To zbyt mało, aby przełamać opory wszystkich sceptyków. Gdy czyta się komentarze internautów pod artykułami wyjaśniającymi tę różnicę, to bardzo często pojawia się opinia, że prawo może być w każdej chwili zmienione.

No właśnie, nie możemy wykluczyć takiego scenariusza, jednak jest on mało prawdopodobny, ponieważ oznaczałby m.in. konieczność wprowadzenia zmiany, która pozbawiłaby własności prywatnej uczestników PPK, a w tym zakresie chroni nas Konstytucja RP.
– Tak, a ponadto, jeżeli spojrzymy na inne zapisy ustawy, to ten scenariusz jest w praktyce niemożliwy. Chodzi tu o zapisy, które dają przyszłemu uczestnikowi PPK pełną kontrolę nad jego środkami. Mam tu na myśli prawo do zwrotu, innymi słowy – spieniężenia oszczędności w dowolnym momencie.

Czyli na przykład w sytuacji ewentualnej zmiany ustawy o PPK, w której zostałby usunięty zapis o prywatności tych środków?
– Tak. W takim przypadku prawdopodobnie wszyscy uczestnicy PPK skorzystaliby z prawa do zwrotu, wycofując swoje oszczędności jeszcze przed uchwaleniem zmian w przepisach. Dlatego właśnie ta hipotetyczna nowelizacja ustawy jest w praktyce niemożliwa.

Niemożliwa, ponieważ byłaby nieskuteczna. Jednak zwrot środków jest niekorzystny dla uczestnika, bo na tym straci.
– Słowo strata jest nietrafione. Przy zwrocie bowiem uczestnik nie tylko uchroni wpłaty przekazane z własnego wynagrodzenia, ale również 70% wpłat pochodzących od pracodawcy.

Wydaje się, że przekazanie tej wiedzy wszystkim pracownikom nie będzie łatwe.
– Rzeczywiście, wszystko zależy od tego, ilu będzie sceptyków i jak głośno będą wyrażali swoje negatywne opinie. Trzeba pamiętać, że negatywne informacje w mediach przebijają się częściej niż pozytywne, wynika to z psychologii nadawców i odbiorców komunikatów medialnych. Jako ludzie koncertujemy się na negatywnych informacjach, w ten sposób nie wiemy, jak wielu pracujących z zadowoleniem przyjmuje zasady PPK. Dlatego od 20 lat zajmujemy się komunikacją i edukacją uczestników PPE, a wkrótce PPK, po to aby osoby zatrudnione doceniały wysiłki pracodawców wdrażających plany inwestycyjno-emerytalne. Edukacja pracowników będzie kluczowa dla skutecznego wprowadzenia PPK przez pracodawcę. Jako skuteczne wprowadzenie oceniłbym sytuację, gdy przynajmniej 50% uprawnionych pracowników będzie uczestniczyć w PPK. W planach, w których Esaliens będzie instytucją finansową, ten udział powinien być znacznie wyższy. Będziemy dążyć do tego, aby poziom uczestnictwa pracowników był naszym wyróżnikiem.

Jednak PPE jest bardziej atrakcyjne dla pracownika, bo pracodawca w całości finansuje składkę podstawową.
– Tak, to prawda. Dlatego PPK będzie jeszcze większym wyzwaniem, tak dla pracodawcy, jak i dla dostawcy, czyli firmy zarządzającej. Część podmiotów, które nie mają doświadczenia w oferowaniu grupowych form oszczędzania, w tym PPE, może napotkać dodatkowe wyzwania organizacyjne w związku z tym zadaniem, które są łatwiejsze do zarządzania dla podmiotów z doświadczeniem.

Macie jakiś pomysł, jak zachęcić pracowników?
– Mamy 20-letnie doświadczenie w skutecznym edukowaniu pracowników. Ten proces jest bardzo ważny, ponieważ pracodawca i uczestnik ponoszą ciężar zasilania rachunków PPK – warto więc, aby pracownicy i uczestnicy rozumieli zasady PPK oraz doceniali fakt, że pracodawca dodatkowo obsługuje administracyjnie ich wpłaty i niektóre uprawnienia uczestnika. Wiemy, że nie ma jednej uniwersalnej recepty. Bardzo ważne jest zaangażowanie w ten proces pracodawcy, a także związków zawodowych lub przedstawicieli rady pracowniczej. Kolejny istotny etap to ustalenie komunikacji dopasowanej do konkretnego pracodawcy. Jednak najważniejsze są osoby, które będą przekonywać pracowników do pozostania w PPK lub, w przypadku starszych pracowników, do złożenia deklaracji przystąpienia.

Wiadomo, że ok. 15 instytucji finansowych będzie oferować PPK. Czy liczycie na jakiś konkretny udział w tym rynku?
– Liczymy na to, że wzmocnimy swoją dotychczasową dobrą i zauważalną pozycję na rynku dzięki temu, że pracodawcy i uczestnicy PPK docenią serwis, który chcemy zapewnić.

To jakie miejsce chcecie zająć?
– PPK to na szczęście taka dziedzina usług finansowych, w której doświadczony dostawca może wybrać ranking, w jakim chce być najlepszy – jakościowy czy ilościowy. My stawiamy na ranking jakościowy.

Dziękuję za rozmowę.
Aleksandra E. Wysocka

 

DWF Poland: Paweł Stykowski na czele praktyki ubezpieczeniowej

We wrześniu do DWF Poland dołączył Paweł Stykowski. W polskim oddziale kancelarii objął stanowisko local partnera. Jego zadaniem będzie...


czytaj dalej

Colonnade Insurance: Grzegorz Kulik nowym dyrektorem generalnym

Po niecałych trzech miesiącach od rezygnacji z zajmowanej funkcji wiceprezesa zarządu spółek ubezpieczeniowych Allianz Polska Grzegorz Kulik objął...


czytaj dalej

Marsh: Menadżerowie poświęcają niewiele czasu na zarządzanie cyberryzykiem

Większość członków zarządu lub kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem cybernetycznym w swojej organizacji poświęca nie więcej...


czytaj dalej

Allianz: Spadek zasobów finansowych w krajach rozwiniętych i wschodzących

W 2018 roku zasoby finansowe w krajach rozwiniętych i wschodzących po raz pierwszy od czasu kryzysu finansowego z 2008 r. zanotowały symultaniczny...


czytaj dalej

PIU: Coraz bliżej 3 mln osób objętych ochroną w ramach polisy zdrowotnej

Wartość rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych nadal rośnie. Szybko zwiększa się też grono Polaków objętych ochroną w ramach tego typu polis.

czytaj dalej

Ubea.pl: Zmiany w rankingu

W sierpniu doszło do kilku zmian w rankingu cen ubezpieczeń komunikacyjnych Ubea.pl, opartego na kalkulacjach sporządzonych przez użytkowników...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook