Reklama

Rynek ubezpieczeń: Zachowana hierarchia w „komunikacji”
środa, 26 czerwca 2019 08:47

Mimo spadku przypisu składki z OC posiadaczy pojazdów lądowych (ppl.) i pogorszenia wyniku technicznego w autocasco odnotowana w pierwszym kwartale 2019 roku rentowność techniczna w segmencie komunikacyjnym poprawiła się w stosunku do analogicznego okresu 2018 r. Z kolei hierarchia największych graczy w „komunikacji” nie uległa zmianie.

Z opublikowanego 19 czerwca raportu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pt. „Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 1/2019” wynika, że na dzień 31 marca tego roku przypis składki w segmencie komunikacyjnym wyniósł 5955,79 mln zł – o 1,34% więcej niż rok wcześniej (5877 mln zł)*. Wynik sprzedażowy w OC ppl. sięgnął 3736,79 mln zł. Rok wcześniej zakłady z działu II zebrały z powyższego tytułu 3748,26 mln zł (-0,31% r/r). Z kolei przypis w AC uplasował się na poziomie 2219 mln zł – o 4,24% wyższym niż przed rokiem (2128,74 mln zł).

Spadek wyniku technicznego w AC

Z kolei wynik techniczny (WT) w ubezpieczeniach komunikacyjnych (OC+AC)* uplasował się na poziomie 313,92 mln zł. Był to rezultat o 21,23% wyższy od uzyskanego w I kw. 2018 r. (258,94 mln zł). W gr. 10 działu II kwartalny WT wyniósł 189,07 mln zł, wobec 115,15 mln zł przed rokiem, co oznacza wzrost o 64,19% r/r. Z kolei w gr. 3 rentowność techniczna osiągnęła poziom 124,85 mln zł. Rok wcześniej wyniosła zaś 143,79 mln zł (-13,17% r/r).

Wynik techniczny w ubezpieczeniach komunikacyjnych na dzień 31 marca 2019 roku (mln zł)*


Źródło: KNF „Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 1/2019”

Wzrost wartości wypłat

Łączna wartość odszkodowań i świadczeń brutto wypłaconych w I kwartale 2019 roku z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC)* wyniosła 3706,18 mln zł. Było to o 4,26% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. (3554,9 mln zł). W gr. 10 działu II suma wypłat sięgnęła 2346,78 mln zł wobec 2288,59 mln zł przed rokiem, co oznacza wzrost o 2,54% r/r. Z kolei w gr. 3 wypłacono 1359,4 mln zł. Rok wcześniej było to 1266,34 mln zł (+7,35% r/r).

Liderzy „komunikacji”

Z opracowania Komisji wynika, że na koniec pierwszego kwartału 2019 roku liderem rynku komunikacyjnego (18 towarzystw) z udziałem na poziomie 32,61% był PZU SA. Towarzystwo wyprzedziło Wartę (16,71%), Ergo Hestię (16,24%), Allianz (5,5%), AXA Ubezpieczenia (5,09%), Compensę (4,55%), Link4 (4,07%), Generali (3,99%). Udział pozostałych firm plasuje się poniżej progu 3%.

Towarzystwa z największym udziałem w rynku komunikacyjnym (OC+AC) wg stanu na dzień 31 marca 2019 r.


Źródło: KNF „Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 1/2019”

Jednostkowe udziały w OC i AC

Pierwszą piątkę największych graczy w OC otwiera PZU SA, z udziałem na poziomie 29,74%. Wiceliderem zestawienia jest Warta (18,9%), która wyprzedza Ergo Hestię (15,88%), AXA Ubezpieczenia (6,52%) i Link4 (5,24%). Stosunkowo wysokimi udziałami legitymują się też Generali (4,02%) i Compensa (3,91%). Z kolei w gronie pięciu potentatów segmentu autocasco znalazły się: PZU SA (37,44%), Ergo Hestia (16,85%), Warta (13,03%), Allianz (9,36%) i Compensa (5,62%). Te zakłady mają wyraźną przewagę nad resztą stawki. Szóste w klasyfikacji Generali legitymuje się udziałem na poziomie 3,93%.

Udział „komunikacji” w portfelach

Według raportu KNF, na koniec marca tego roku średni udział ubezpieczeń komunikacyjnych w portfelu osiemnastu sklasyfikowanych towarzystw majątkowych wynosił 53,56%. 10 zakładów plasuje się powyżej tego progu. Co ciekawe, w tej grupie nie ma lidera rynku komunikacyjnego, PZU SA, którego udział wyniósł 52,08%. Najwyższym udziałem „komunikacji” w portfelu legitymuje się inne towarzystwo z Grupy PZU -  Link4. Sprzedaż tego typu polis stanowi 91,05% jego przypisu składki za I kw. 2019 r. Towarzystwo jest też zdecydowanym liderem pod względem udziału OC w portfelu. Plasuje się on na poziomie 73,6% przy średniej dla towarzystw sprzedających takie polisy wynoszącej 33,61% (9 zakładów notuje wynik powyżej tego progu. Wśród nich brak lidera). Natomiast w segmencie AC numerem jeden jest Allianz. Jego udział na poziomie 39,6% mocno przekracza średnią dla autocasco (19,96%; 6 zakładów powyżej progu).

***

*Działalność bezpośrednia.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Unum Życie: Łukasz Świerczek w zarządzie

Rada Nadzorcza Unum Życie TUiR S.A. powołała w skład zarządu Łukasza Świerczka, który odpowiedzialny będzie za pion prawno-administracyjny spółki....


czytaj dalej

Skarbiec TFI: Grzegorz Zatryb w zarządzie

Rada Nadzorcza Skarbiec TFI powołała 19 lipca 2019 r. w skład zarządu spółki Skarbiec TFI Grzegorza Zatryba, dyrektora inwestycyjnego Towarzystwa...


czytaj dalej

Bezpieczeństwo cybernetyczne w rękach wojskowego eksperta

Ubezpieczyciel specjalistyczny Liberty Specialty Markets (LSM), wchodzący w skład Grupy Liberty Mutual Insurance, powołał Jona Rigby’ego na...


czytaj dalej

Credendo: Przed nami wieprzowy kryzys?

Chiny są największym producentem wieprzowiny na świecie (co stanowi około 50% światowej produkcji, konsumpcji i inwentarza żywego), a wszelkie...


czytaj dalej

Ubea.pl: ceny polis OC ppm wciąż idą w dół

Czerwcowy barometr Ubea.pl powstał po przeanalizowaniu średnich składek OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oferowanych online przez dziewięć...


czytaj dalej

Kierowcy mobilnie porównują polisy

53 procent użytkowników porównywarki Porówneo.pl poszukuje ofert ubezpieczenia OC, AC, NNW i assistance za pośrednictwem urządzeń mobilnych....


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook