Reklama

Colonnade Insurance: Innowacyjne rozwiązania w D&O
piątek, 28 czerwca 2019 08:45

Colonnade Insurance zapowiedziało wprowadzenie trzech innowacyjnych rozwiązań w ubezpieczeniach D&O. Na razie ubezpieczyciel uchylił rąbka tajemnicy na temat dwóch z nich: nowych warunków nadwyżkowego ubezpieczenia odpowiedzialności władz spółki D&O Excess Guard oraz zmiany podejścia do podlimitów.

Według Colonnade nowe warunki D&O Excess Guard odpowiadają zapotrzebowaniu rynku na coraz wyższe limity odpowiedzialności. Programy D&O dla takich limitów najczęściej wymagają budowania kilku warstw. Wynika to z ograniczonej pojemności poszczególnych ubezpieczycieli (najczęściej mówimy o limitach do 100 mln zł), a także z czystych przesłanek ekonomicznych – ubezpieczenie warstwowe jest po prostu tańsze od standardowego ubezpieczenia z jednym wspólnym limitem.

Wprowadzone przez Colonnade warunki ubezpieczenia określają zasady funkcjonowania produktu. Oprócz wprowadzonej w standardzie klauzuli drop down dla podlimitów zakład wprowadził rozwiązanie, które będzie oferować w formie klauzuli dodatkowej wybranym klientom – głównie spółkom giełdowym. W przypadku podlimitu na kary i grzywny administracyjne, klauzula drop down będzie miała zastosowanie już po wyczerpaniu tego podlimitu z polisy podstawowej, bez konieczności wyczerpania całej sumy ubezpieczenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu klient będzie mógł łatwiej i taniej podwyższyć podlimit na kary i grzywny.

Z kolei zmiana podejścia do podlimitów jest konsekwencją zauważenia przez Colonnade tego, że bardzo często negocjacje oferty opierają się na podwyższaniu poszczególnych podlimitów. Tymczasem z doświadczenia zakładu wynika, że szkody likwidowane w ramach większości tzw. limitowanych zakresów nigdy wysokości tychże podlimitów nie przekraczają. Dlatego ubezpieczyciel zniósł niemal wszystkie podlimity dla osób ubezpieczonych, ale pozostawił podlimity dla zakresów oferowanych spółkom.

Firma wyjaśnia, że są one korzystne dla głównych beneficjentów polisy D&O, czyli osób ubezpieczonych. Dla nich pozostawiono te ograniczenia i podlimity, które są niezbędne z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania D&O:

•    ryczałt dzienny dla osoby ubezpieczonej przyznawany na świadczenie z tytułu stawiennictwa tej osoby przed stosownymi organami, który określono kwotowo wobec braku wymogu dostarczania faktur czy innych dowodów poniesienia kosztów stawiennictwa (brak jest podlimitu na osobę czy podlimitu w agregacie).
•    awaryjne koszty – które nie są odrębną kategorią kosztów, a jedynie unormowaniem dotyczącym technicznego sposobu wykorzystania określonych rodzajów kosztów w wyjątkowych, nagłych sytuacjach, które to koszty są oferowane w nowej ofercie do wysokości sumy ubezpieczenia.
•    podlimit na kary i grzywny administracyjne dla osób ubezpieczonych pełniących funkcje w organach spółek publicznych oraz instytucjach finansowych – jest to jedyny podlimit pozostawiony dla osoby ubezpieczonej w nowej ofercie.

W przypadku spółek prywatnych, kary i grzywny administracyjne oferowane są do pełnego limitu sumy ubezpieczenia.

Colonnade zapowiedziało, iż już wkrótce ujawni szczegóły dotyczące trzeciego rozwiązania w ramach ubezpieczenia władz spółki.
(AM, źródło: Colonnade Insurance)

 

Macif Życie: Mariusz Czajka członkiem zarządu ds. ryzyka

6 sierpnia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Mariusza Czajki na stanowisko członka zarządu Macif Życie...


czytaj dalej

Ergo Hestia: Justyna Wajs zastąpiła Małgorzatę MakulskąMałgorzata Makulska
Justyna Wajs

Małgorzata Makulska, członek zarządu Ergo Hestii, po 27 latach zakończyła współpracę z ubezpieczycielem z powodów...


czytaj dalej

Najczęściej czytane

Marsh: Rośnie liczba roszczeń z polis W&I

Od 2016 r. widoczny jest wzrost liczby roszczeń zgłaszanych z tytułu ubezpieczeń oświadczeń i zapewnień (Warranty & Indemnity, W&I) w regionie...


czytaj dalej

Rosja: Przyspieszenie testów samochodów bez kierowcy

Yandex, rosyjski odpowiednik Google, poinformował, że rozważa rozszerzenie swojej floty samoprowadzących się samochodów do 1000 w ciągu...


czytaj dalej

UFG: Nowe przepisy nie spowodują podwyżki składek

14 sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Nic się nie stanie?

20 sierpnia ukazał się 80. odcinek „Rozmów bez Asekuracji”. Gościem podcastu był Marcin Tarczyński, analityk Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Inspiracją...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook