Reklama

MetLife: Pracownicy małych firm chcą spersonalizowanych benefitów
czwartek, 11 lipca 2019 08:48

Z najnowszego badania MetLife przeprowadzonego wspólnie z firmą badawczą SW Research wynika, że ok. 80% ankietowanych pracowników małych firm oczekuje indywidualnego traktowania, uwzględniającego różnorodność ich potrzeb, a prawie 85% uważa, że dostosowane do ich potrzeb ubezpieczenie lub inne, bardziej sprofilowane świadczenia pozapłacowe mogłyby podnieść ich zadowolenie z pracy.

Celem badania była analiza potrzeb i oczekiwań pracowników małych firm, mających największy wpływ na ich lojalność i przywiązanie do miejsca pracy. Wśród najważniejszych czynników respondenci najczęściej wymieniali przyjazną atmosferę (59%), bliskość miejsca zamieszkania (57%) oraz zrozumienie i indywidualne podejście do potrzeb pracownika (39%).

Na liście, z której uczestnicy badania wybierali ważne dla nich pozycje, zostało umieszczone też specjalne ubezpieczenie (np. życiowe, zdrowotne). Okazało się, że taki rodzaj świadczenia jest dla 24% respondentów ważniejszy niż np. współfinansowanie zajęć rekreacyjnych i aktywności sportowej poza pracą, dobrze wyposażone biuro czy rekreacja w miejscu pracy.

Ankietowani pracownicy małych firm zauważają, że dostosowanie świadczeń oferowanych przez pracodawcę do osobistych preferencji i oczekiwań pracownika może zwiększyć zadowolenie z pracy oraz lojalność wobec pracodawcy – wyjaśnia Monika Fedorczuk, ekspert Konfederacji Lewiatan. – Wydaje się, że jest to wskazanie zarówno dla pracodawców, jak i firm oferujących ubezpieczenia, że nie ma jednego uniwersalnego produktu odpowiedniego dla wszystkich, ale konieczne jest takie jego indywidualizowanie, aby trafiały w potrzeby konkretnych osób – dodaje.

Z badania wynika również, że osoby zatrudnione w małych firmach doceniają zaangażowanie pracodawców. Około 70% ankietowanych uważa, że pracodawca dba o ich potrzeby. Ok. 32% ocenia te starania bardzo wysoko. Jednocześnie ok. 20% ankietowanych sądzi, że ich pracodawcy nie starają się odpowiedzieć na ich indywidualne potrzeby. Prawie 80% jest zdania, że dostosowanie benefitów do ich oczekiwań przyczyniłoby się do większego zadowolenia z pracy.

W dużych firmach ten odsetek jest większy. 90% respondentów z przedsiębiorstw zatrudniających od 101 do 250 pracowników i w tych, gdzie pracuje ponad 250 osób, uważa, że pracodawca mógłby bardziej się postarać, oferując korzyści lepiej dostosowane do potrzeb zespołu.

Prawie 90% badanych z małych przedsiębiorstw uważa, że ich związek z firmą stanie się znacznie bardziej trwały, jeśli pracodawca dostosuje benefity, na przykład dodatkowe ubezpieczenia, do ich indywidualnych, konkretnych potrzeb. Jednak zdecydowana większość małych firm w ogóle nie oferuje dodatkowych ubezpieczeń swoim pracownikom. Jedynie około 32% respondentów twierdząco odpowiedziało na pytanie o dodatkowe ubezpieczenie oferowane przez ich pracodawcę. Jednocześnie w dużych firmach (powyżej 100 osób) to norma dla ponad połowy pracowników. Z kolei 59% badanych z firm zatrudniających do 20 osób jest pozbawionych tego typu korzyści.

Dzięki badaniu wiemy, jak ważnym benefitem jest odpowiednio skonstruowane ubezpieczenie, czyli takie, które uwzględnia różnorodność potrzeb i oczekiwań oraz zapewnia indywidualne parametry dla każdego pracownika. Standardowe grupowe ubezpieczenie na życie i ogólna, prywatna opieka medyczna, zaspokajają tylko podstawowe potrzeby, wspólne dla wszystkich osób zatrudnionych w danej firmie. Dobrze dopasowane ubezpieczenie zwiększa poczucie bezpieczeństwa pracowników i daje im poczucie, że w trudnej sytuacji mogą liczyć na takie wsparcie, jakiego najbardziej potrzebują – mówi Mirosław Kisyk, prezes zarządu i dyrektor generalny MetLife.

Pracownicy z wyższym wykształceniem znacznie częściej są zdania, że pracodawca mógłby lepiej dopasować świadczenia pracownicze do ich indywidualnych potrzeb. Wśród badanych z najniższym wykształceniem tylko 18% ma większe wymagania wobec swojej firmy. Tymczasem wśród pracowników z wykształceniem średnim na mały wysiłek pracodawcy włożony w dopasowanie benefitów do potrzeb zespołu wskazuje już 34% respondentów. Wśród osób z wykształceniem wyższym to już prawie 40% ankietowanych.

Podobnie rozkładają się opinie pracowników dotyczące związku między indywidualnym podejściem pracodawcy do potrzeb zatrudnionych, a satysfakcją, jaką daje praca w firmie. Im wyższe wykształcenie pracowników, tym większa waga benefitów pozapłacowych i znaczenie dopasowania ich do indywidualnych wymagań.

Pracodawcy, konkurując o pracowników, bardzo dużo zyskać mogą, zwracając uwagę na miękkie aspekty swoich relacji z pracownikami. przez które rozumiemy zarówno tworzenie przyjaznej atmosfery, jak i otwarcie na zindywidualizowane potrzeby. Wnioskując z badania MetLife – kombinacja tych dwóch czynników powinna przynieść dobre efekty dla każdego pracodawcy, któremu zależy na pozyskaniu nowych pracowników czy też utrzymaniu w firmie dotychczasowej załogi. To dobre wiadomości dla mniejszych pracodawców – podmiotów mikro i małych – ponieważ są one dużo bardziej elastyczne niż korporacje, a zatem są w stanie znacznie szybciej odpowiedzieć na potrzeby swoich pracowników – podsumowuje Jakub Bińkowski, ekspert Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

O badaniu:

Raport z badania MetLife „Pozyskiwanie i utrzymanie pracowników w małej firmie: najważniejsze czynniki” prezentuje wyniki sondażu zrealizowanego na reprezentatywnej próbie pracowników małych firm. Badanie zostało zrealizowane w marcu i kwietniu 2019 r, przez agencję SW Research metodą CAWI, czyli wywiadów on-line, na panelu internetowym SW Panel.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: MetLife)

 

Unum Życie: Łukasz Świerczek w zarządzie

Rada Nadzorcza Unum Życie TUiR S.A. powołała w skład zarządu Łukasza Świerczka, który odpowiedzialny będzie za pion prawno-administracyjny spółki....


czytaj dalej

Skarbiec TFI: Grzegorz Zatryb w zarządzie

Rada Nadzorcza Skarbiec TFI powołała 19 lipca 2019 r. w skład zarządu spółki Skarbiec TFI Grzegorza Zatryba, dyrektora inwestycyjnego Towarzystwa...


czytaj dalej

Bezpieczeństwo cybernetyczne w rękach wojskowego eksperta

Ubezpieczyciel specjalistyczny Liberty Specialty Markets (LSM), wchodzący w skład Grupy Liberty Mutual Insurance, powołał Jona Rigby’ego na...


czytaj dalej

Credendo: Przed nami wieprzowy kryzys?

Chiny są największym producentem wieprzowiny na świecie (co stanowi około 50% światowej produkcji, konsumpcji i inwentarza żywego), a wszelkie...


czytaj dalej

Ubea.pl: ceny polis OC ppm wciąż idą w dół

Czerwcowy barometr Ubea.pl powstał po przeanalizowaniu średnich składek OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oferowanych online przez dziewięć...


czytaj dalej

Kierowcy mobilnie porównują polisy

53 procent użytkowników porównywarki Porówneo.pl poszukuje ofert ubezpieczenia OC, AC, NNW i assistance za pośrednictwem urządzeń mobilnych....


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook