Reklama

UFG: Młodzi mężczyźni unikają ubezpieczenia i powodują kolizje
środa, 24 lipca 2019 08:40

Największe ryzyko kolizji z pojazdem bez polisy OC istnieje w zachodniej Polsce oraz na Mazurach. To tam kierowcy najczęściej decydują się na jazdę bez tego obowiązkowego ubezpieczenia – wynika z najnowszego raportu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Najczęściej robią to mężczyźni w wieku do 25 lat, ale i też najczęściej wykrywani są przez UFG jako nieubezpieczeni. Najgorliwiej zaś do obowiązku zakupu polisy komunikacyjnej podchodzą mieszkańcy Podkarpacia, Małopolski i Lubelskiego.

Raport o nieubezpieczonych opracowany został już po raz piąty; tym razem na podstawie liczby ukaranych za brak komunikacyjnej polisy OC w 2016, 2017 i 2018 roku posiadaczy pojazdów z danego województwa, w relacji do liczby zamieszkałych tam właścicieli pojazdów.

Od lat najwyższy odsetek osób nieubezpieczonych w relacji do liczby posiadaczy pojazdów utrzymuje się w czterech województwach zachodniej Polski: zachodniopomorskim, dolnośląskim, lubuskim, opolskim, oraz w województwie warmińsko-mazurskim. Na tych terenach ryzyko kolizji z nieubezpieczonym pojazdem jest nawet dwukrotnie większe niż w najbezpieczniejszym pod tym względem województwie podkarpackim. – Prawdopodobnie może to mieć związek z większą liczbą komisów samochodowych w tej części kraju i częstszym zakupem aut używanych – mówi Elżbieta Wanat Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. – Z analizy spraw osób nieubezpieczonych wynika bowiem, że przy zakupie używanego auta weryfikacja ubezpieczenia OC poprzedniego właściciela bywa utrudniona, a później okazuje się, że przekazana im polisa została już wcześniej wypowiedziana i jest nieważna – wyjaśnia.


Największy wzrost ryzyka kolizji z pojazdem bez OC nastąpił w ostatnich trzech latach w województwach pomorskim i mazowieckim, choć nadal obydwa te regiony plasują się na poziomie średniej krajowej. Natomiast poprawa bezpieczeństwa, w tym zakresie, nastąpiła w małopolskim i łódzkim. Te dwa województwa spadły o klasę niżej na skali ryzyka kolizji z nieubezpieczonym pojazdem. Na jazdę bez polisy OC najczęściej decydują się młodzi mężczyźni w wieku do 25 lat i robią to nawet dwukrotnie częściej niż 30-latkowie. Z kolei młode kobiety rzadziej jeżdżą nieubezpieczonym pojazdem – tu wspomniane ryzyko kolizji jest tylko 1,5 raza większe niż wśród 30-letnich właścicielek aut. Młodzi kierowcy nie są jednak bezkarni – w tej grupie posiadaczy pojazdów UFG wykrywa bowiem najwięcej nieubezpieczonych.

Fundusz rozwinął własne narzędzia do identyfikowania nieubezpieczonych,  przede wszystkim dzięki informacjom z ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych i Centralnej Ewidencji Pojazdów – mówi Hubert Stoklas, wiceprezes UFG. – W ten sposób, tj. bez bezpośredniego kontaktu z właścicielem auta, wykrywamy rocznie już ponad 75 procent przypadków braku polisy OC – zaznacza.

Baza polis UFG przeszukiwana jest przez specjalne algorytmy wykrywające brak ubezpieczenia w chwili kontroli oraz wcześniejsze opóźnienia w zakupie OC, jak również opóźnienia w zawarciu ubezpieczenia OC przy pierwszej rejestracji auta w Polsce. W 2018 roku UFG wystawił właścicielom pojazdów ponad 93 tysiące wezwań o zapłacenie kary za brak obowiązkowej polisy OC, czyli o 16 procent więcej niż rok wcześniej. Dzięki własnym metodom, m.in. wykrywaniu nieubezpieczonych w ogólnopolskiej bazie polis, zidentyfikowano łącznie ponad 70,2 tys. właścicieli aut bez OC, czyli o 30 procent więcej niż w 2017 roku. Pozostali wykrywani są poprzez kontrolę drogową policji lub inne zewnętrzne organy kontrolne.

Aktualnie Fundusz szacuje, że w Polsce może być około  80-90 tysięcy nieubezpieczonych pojazdów, co stanowi 0,4-0,5 procent wszystkich pojazdów mogących brać udział w ruchu.
Przypominamy, że najczęstsze przyczyny braku polisy OC w Polsce to:

• Wygaśnięcie ubezpieczenia zbywcy pojazdu – warto pamiętać, że nabywca pojazdu może korzystać z OC zbywcy tylko do końca okresu, który widnieje na polisie. Po tej dacie ubezpieczenie to wygasa, a nowy właściciel musi wykupić własne OC.
• Nieopłacenie pełnej raty składki za OC – tylko po opłaceniu wszystkich rat składki za OC, polisa ta zostaje przedłużona na kolejne dwanaście miesięcy (oczywiście pod warunkiem że nie została wypowiedziana). Brak wpłaty którejkolwiek z rat powoduje, że ubezpieczenie to wygasa z upływem okresu, na który zostało wykupione.
• Przekonanie, że dla niesprawnego technicznie i nieużytkowanego pojazdu nie jest potrzebne ubezpieczenie – to nieprawda: obowiązek posiadania ważnego OC mają wszyscy właściciele pojazdów – tak długo jak pojazd jest zarejestrowany – bez względu na jego stan techniczny i to, czy jest on aktualnie użytkowany.
• Trudna sytuacja materialna właściciela pojazdu.
(AW, źródło: UFG)

 

Macif Życie: Mariusz Czajka członkiem zarządu ds. ryzyka

6 sierpnia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Mariusza Czajki na stanowisko członka zarządu Macif Życie...


czytaj dalej

Ergo Hestia: Justyna Wajs zastąpiła Małgorzatę MakulskąMałgorzata Makulska
Justyna Wajs

Małgorzata Makulska, członek zarządu Ergo Hestii, po 27 latach zakończyła współpracę z ubezpieczycielem z powodów...


czytaj dalej

Najczęściej czytane

Swiss Re: Straty katastroficzne półrocza

Katastrofy naturalne i spowodowane przez człowieka w I poł. 2019 r. były odpowiedzialne za 44 mld dol. strat gospodarczych na świecie – wynika ze...


czytaj dalej

ECB: Zamknięcie zaatakowanej strony

Europejski Bank Centralny (ECB) zamknął 15 sierpnia jedną ze swoich stron internetowych po udanym ataku hakerskim i zainfekowaniu złośliwym...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Saltus TUW sfinalizował zakup Macif Życie TUW

Dwa tygodnie po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Saltus TUW sfinalizował umowę nabycia i stał się właścicielem 100% udziałów...


czytaj dalej

Compensa: Łupem włamywaczy pada średnio 11 tys. zł

Średnia wartość mienia przywłaszczonego wskutek kradzieży z włamaniem do domów i mieszkań w pierwszej połowie obecnego roku przekracza 11 tys. zł...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook