Reklama

GUS: Kto pracuje najdłużej
czwartek, 25 lipca 2019 08:35

Według opublikowanych przez GUS danych statystycznych na temat zatrudnienia, polski pracownik przepracował w I kwartale tego roku średnio 435 godzin. Liczba godzin spędzonych w pracy różni się jednak w zależności od branży.

Najwięcej czasu przepracowali przedstawiciele sektora rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa – 455 godzin na 1 zatrudnionego. Z kolei po 453 godziny na wykonywaniu obowiązków służbowych poświęcili pracownicy z branży przetwórstwa przemysłowego oraz zakwaterowania i gastronomii. Czas pracy może wpływać na zdrowie pracowników. W każdym zawodzie pracownicy stykają się bowiem z czynnikami wpływającymi negatywnie na ich samopoczucie.

Utrzymanie pracowników w dobrym zdrowiu jest jednym z ustawowych obowiązków pracodawcy. W związku z tym powinni oni zapewnić im stały dostęp do sprawnej pomocy medycznej, a przede wszystkim badań i konsultacji profilaktycznych. Szczególnie dotyczy to przedsiębiorców działających w sektorach, w których pracownicy pracują najwięcej. Są oni bowiem dłużej narażeni na czynniki mogące się przyczynić do rozwoju chorób zawodowych, a regularne wykonywanie badań kontrolnych może się przyczynić do zmniejszenia ryzyka ich wystąpienia, a co za tym idzie, absencji chorobowej – zauważa Xenia Kruszewska, dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia.

Przedstawiciele branż o największej liczbie przepracowanych godzin na 1 zatrudnionego narażeni są na następujące problemy zdrowotne:

•    Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Osoby pracujące w tym sektorze narażone są na kilkanaście różnych chorób zawodowych. Są wśród nich m.in. schorzenia układu oddechowego (np. astma lub tzw. płuca rolnika) czy też narządów ruchu i układu nerwowego powodowane długotrwałym przebywaniem w nieergonomicznej pozycji. Do listy zagrożeń należą także problemy ze wzrokiem lub słuchem wynikające z długotrwałego wystawienia na promieniowanie słoneczne oraz pracę przy maszynach wytwarzających wysokie dźwięki. Na szczęście ryzyko wystąpienia większości z nich można zminimalizować, stosując odpowiednią profilaktykę medyczną.

•    Przetwórstwo przemysłowe

Branża przetwórstwa przemysłowego znajduje się na drugim miejscu pod względem największej liczby zdiagnozowanych nowych przypadków zachorowania na choroby zawodowe (na pierwszym miejscu znajduje się wymieniony wyżej sektor rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa). Podobnie jak przedstawiciele poprzedniej grupy, są oni przede wszystkim narażeni na choroby układu oddechowego i nerwowego oraz problemy ze słuchem. Większość z nich jest wynikiem pracy w hałasie, długotrwałego przebywania w stałych pozycjach i monotonii wykonywanych czynności.

•    Zakwaterowanie i gastronomia

Do schorzeń zawodowych, na jakie narażeni są pracujący w tym sektorze, należą m.in. zatrucia, problemy układu oddechowego (przede wszystkim o podłożu alergicznym), a także choroby układu ruchu. Biorąc pod uwagę charakter i specyfikę wykonywanych przez nich obowiązków, warto też pamiętać o tym, że często wymagają one nadwyrężania przez pracowników głosu. W związku z tym pracodawcy powinni zapewnić im również dostęp do odpowiedniej profilaktyki laryngologicznej.

Jak dobrać świadczenia profilaktyczne dla pracowników?

Pomocą w zapewnieniu pracownikom regularnego dostępu do odpowiednich badań i konsultacji lekarskich, mogą być pracownicze programy profilaktyczne uwzględniane w grupowych polisach zdrowotnych. Ich zadaniem jest wsparcie pracodawców i pracowników w jak najwcześniejszym wykryciu chorób zawodowych.

– Biorąc jednak pod uwagę ogół problemów zdrowotnych, na jakie jesteśmy współcześnie narażeni, warto też pamiętać o zapewnieniu pracownikom odpowiedniej profilaktyki onkologicznej. Nowotwory, oprócz tego, że są na liście chorób zawodowych charakterystycznych dla wielu branż, są także chorobą cywilizacyjną. W grupie ryzyka znajduje się coraz więcej osób, niezależnie od wieku – dodaje Xenia Kruszewska z SALTUS Ubezpieczenia.

Wybierając programy profilaktyczne, należy zatem pamiętać przede wszystkim o ryzykach specyficznych dla branży i wykonywanych obowiązków. Drugim czynnikiem, który trzeba brać pod uwagę, jest struktura wieku i płci zatrudnionych osób. Przykładowo, przedsiębiorca zatrudniający dużą liczbę przedstawicieli starszego pokolenia, powinien zadbać o dodatkową opiekę kardiologiczną.
(AW, źródło: SALTUS Ubezpieczenia)

 

DWF Poland: Paweł Stykowski na czele praktyki ubezpieczeniowej

We wrześniu do DWF Poland dołączył Paweł Stykowski. W polskim oddziale kancelarii objął stanowisko local partnera. Jego zadaniem będzie...


czytaj dalej

Colonnade Insurance: Grzegorz Kulik nowym dyrektorem generalnym

Po niecałych trzech miesiącach od rezygnacji z zajmowanej funkcji wiceprezesa zarządu spółek ubezpieczeniowych Allianz Polska Grzegorz Kulik objął...


czytaj dalej

Marsh: Menadżerowie poświęcają niewiele czasu na zarządzanie cyberryzykiem

Większość członków zarządu lub kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem cybernetycznym w swojej organizacji poświęca nie więcej...


czytaj dalej

Allianz: Spadek zasobów finansowych w krajach rozwiniętych i wschodzących

W 2018 roku zasoby finansowe w krajach rozwiniętych i wschodzących po raz pierwszy od czasu kryzysu finansowego z 2008 r. zanotowały symultaniczny...


czytaj dalej

PIU: Coraz bliżej 3 mln osób objętych ochroną w ramach polisy zdrowotnej

Wartość rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych nadal rośnie. Szybko zwiększa się też grono Polaków objętych ochroną w ramach tego typu polis.

czytaj dalej

Ubea.pl: Zmiany w rankingu

W sierpniu doszło do kilku zmian w rankingu cen ubezpieczeń komunikacyjnych Ubea.pl, opartego na kalkulacjach sporządzonych przez użytkowników...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook