Reklama

Nowe NNW od Warty
środa, 04 września 2019 08:46

Początek września to ten czas, gdy zdecydowanie rośnie zainteresowanie klientów ubezpieczeniem NNW, głównie w kontekście ochrony dla uczniów i przedszkolaków. Właśnie z myślą o potrzebach tej grupy klientów Warta przygotowała nowy produkt. O kształcie ubezpieczenia i wprowadzonych zmianach istotnych z punktu widzenia klienta oraz agenta mówi Ilona Zaremba-Choim, dyrektor operacyjna odpowiedzialna za biuro ubezpieczeń mieszkaniowych i osobowo-turystycznych w Warcie.

Redakcja „Gazety Ubezpieczeniowej”: – 1 września już za nami. Dzieci i młodzież wróciły do szkół, a ubezpieczyciele do promowania ubezpieczeń NNW. Czy w naszym kraju istnieje zainteresowanie tymi produktami?
Ilona Zaremba-Choim:
– Zdecydowanie tak. Obserwujemy wzrost zainteresowania ubezpieczeniami NNW dla dzieci i młodzieży, ale również studentów. Rosną też świadomość rodziców i oczekiwania dotyczące zakresu ubezpieczenia. Rodzice doceniają użyteczność produktu – ochronę w szkole i poza nią, 24 h/dobę 365 dni w roku, w Polsce i za granicą. Cena ubezpieczenia, która jeszcze niedawno była głównym czynnikiem branym pod uwagę w wyborze ubezpieczenia, nie jest już tak ważna jak jakość. Rodzice chcą mieć pewność, że w razie wypadku ubezpieczenie będzie konkretnym wsparciem, a wypłata za uszczerbek będzie rekompensować zdarzenie.

NNW to ubezpieczenie przydatne na co dzień, dlatego przyjrzeliśmy się naszym dotychczasowym produktom i wprowadziliśmy w nich duże zmiany, dzięki którym obecnie Warta oferuje optymalne ubezpieczenie, które adresuje indywidualne potrzeby naszych klientów i daje nowe możliwości sprzedażowe naszym agentom.

Jakie to są zmiany?
Przede wszystkim nowe NNW składa się z trzech pakietów dopasowanych do potrzeb określonych grup osób: pakiet dla Ciebie, dla Ucznia oraz dla Turysty (RP). Każdy z nich oferuje szeroką ochronę dopasowaną do potrzeb ubezpieczonego wraz z użytecznym zakresem assistance.

Skąd akurat taki podział?
Intensywnie pracowaliśmy nad ubezpieczeniem, którego zakres będzie naturalnie podzielony pomiędzy najważniejsze grupy klientów, a tym samym dopasowany do ich potrzeb. Oczywiście pakiet dla Ciebie to rozwiązanie, które obejmuje największą liczbę osób. Zaliczamy do niej osoby w wieku do 67. roku życia, potrzebujące ubezpieczenia w życiu prywatnym i zawodowym. Druga grupa to dzieci, młodzież i studenci w wieku do 26 lat. Trzecia to osoby podróżujące po Polsce i uzupełnienie oferty WARTA TRAVEL.

Co nowego w ofercie dla dzieci i młodzieży?
Naszą uwagę skupiamy na klientach indywidualnych, a nie szkołach. Oferta indywidualna daje wiele korzyści dla klienta. Zdecydowanie szerszy zakres ochrony niż w produktach grupowych.
Skoncentrowanie się na kliencie indywidualnym to również korzyści dla sprzedawcy. Z jednej strony pozwala uniezależnić swój biznes od relacji ze szkołami, a z drugiej daje nieograniczone możliwości cross-sellowe.

Co ważne – w pakiecie dla Ucznia stawiamy na kompleksową ochronę i szeroki zakres. Zatem najistotniejszym elementem jest stała ochrona 24h na dobę 365 dni w roku w Polsce i za granicą. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie rodzaje uprawianych sportów – podczas zajęć wf., na zajęciach dodatkowych, podczas wyjazdów na zgrupowania, obozy sportowe czy ferie.

Ważne jest też wsparcie po wypadku – wizyta lekarza, pielęgniarki czy transport, a nawet korepetycje z wybranych przedmiotów, jeśli dziecko przebywało w szpitalu i potrzebuje wsparcia w nadrobieniu zaległości.

Warto zwrócić uwagę na ochronę dla studentów, a w ramach niej dodatkowe OC studentów, zarówno w życiu prywatnym, jak i w związku z nauką na uczelni lub odbywaniem praktyk. To ważny element ubezpieczenia tym bardziej, że zakres odpowiedzialności może zostać rozszerzony o szkody rzeczowe, powstałe w nieruchomości oraz mieniu ruchomym stanowiącym wyposażenie nieruchomości, z której ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu.

W ramach korzyści dla klientów oprócz uproszczonej tabeli najczęściej występujących uszczerbków wprowadziliśmy również ciekawe rozwiązanie, polegające na wypłacie 100% wartości sumy ubezpieczenia, jeśli doznany uszczerbek na zdrowiu wyniesie ponad 50%.

Co wyjątkowego zawiera pakiet dla Turysty zwiedzającego nasz kraj?
W pakiecie dla Turysty oprócz standardowego zakresu NNW pomyśleliśmy o takich benefitach jak kierowca zastępczy czy zabezpieczenie kosztów odwołania planowanej podróży, na przykład wycieczki, wyjazdu integracyjnego, zimowiska lub innych imprez o charakterze wypoczynkowym. Dotyczy to rezygnacji z uczestnictwa w podróży przed datą jej rozpoczęcia lub wcześniejszego powrotu z rozpoczętej podróży oraz jej anulowania. Pakiet dla Turysty to także ubezpieczenie bagażu wraz ze sprzętem sportowym – nie tylko narciarskim.

Zależało nam na zbudowaniu ubezpieczenia NNW, które na nowo będzie kształtowało standard na rynku, dawało wyjątkowy zakres ochrony oraz ułatwiało na co dzień pracę naszym agentom. Moim zdaniem udało nam się zrealizować cele, które sobie postawiliśmy. Mam natomiast nadzieję, że klienci i agenci potwierdzą nasz entuzjazm.

Dziękujemy za rozmowę.
– Dziękuję. A uczniom i nauczycielom życzę udanego roku szkolnego i akademickiego.

 

DWF Poland: Paweł Stykowski na czele praktyki ubezpieczeniowej

We wrześniu do DWF Poland dołączył Paweł Stykowski. W polskim oddziale kancelarii objął stanowisko local partnera. Jego zadaniem będzie...


czytaj dalej

Colonnade Insurance: Grzegorz Kulik nowym dyrektorem generalnym

Po niecałych trzech miesiącach od rezygnacji z zajmowanej funkcji wiceprezesa zarządu spółek ubezpieczeniowych Allianz Polska Grzegorz Kulik objął...


czytaj dalej

Marsh: Menadżerowie poświęcają niewiele czasu na zarządzanie cyberryzykiem

Większość członków zarządu lub kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem cybernetycznym w swojej organizacji poświęca nie więcej...


czytaj dalej

Allianz: Spadek zasobów finansowych w krajach rozwiniętych i wschodzących

W 2018 roku zasoby finansowe w krajach rozwiniętych i wschodzących po raz pierwszy od czasu kryzysu finansowego z 2008 r. zanotowały symultaniczny...


czytaj dalej

PIU: Coraz bliżej 3 mln osób objętych ochroną w ramach polisy zdrowotnej

Wartość rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych nadal rośnie. Szybko zwiększa się też grono Polaków objętych ochroną w ramach tego typu polis.

czytaj dalej

Ubea.pl: Zmiany w rankingu

W sierpniu doszło do kilku zmian w rankingu cen ubezpieczeń komunikacyjnych Ubea.pl, opartego na kalkulacjach sporządzonych przez użytkowników...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook