Reklama

Rynek ubezpieczeń: Spadek w OC uległ pogłębieniu
środa, 04 września 2019 08:47

Analiza danych ze sprawozdania z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) w I półroczu 2019 roku* ujawnia, że przypis składki z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ppm.) nadal spada. Co więcej – spadek pogłębia się.

Na podstawie opracowania UFG można oszacować**, że w I poł. 2019 r. 29 zakładów prowadzących działalność w Polsce (20 krajowych, w tym 7 TUW-ów, 3 oddziały zagranicznych ubezpieczycieli i 6 firm funkcjonujących na zasadzie swobody świadczenia usług) zebrało w sumie 7638,58 mln zł składek brutto z OC ppm. – o 1,7% mniej niż rok wcześniej (7770,79 mln zł mln zł). Warto przypomnieć, że na koniec marca tego roku rynek obowiązkowych polis komunikacyjnych odnotował rezultat o 1,13% niższy od uzyskanego w analogicznym okresie 2018 r.

Widoczne w tym roku pogorszenie kondycji segmentu OC ppm. stanowi kontynuację spadkowego trendu, który zarysował się już w ub.r. O ile bowiem w I poł. ub.r. tempo wzrostu przypisu składki z obowiązkowych polis komunikacyjnych uplasowało się na poziomie 4,7%, to po 3 kwartałach sięgnęło 3,14%, a na koniec roku wyniosło 2,33%.

Stabilna klasyfikacja

Szacowana wartość składek z tytułu OC ppm. zebranych przez krajowe zakłady ubezpieczeń w I półroczu 2019 roku wyniosła 7440,43 mln zł. Był to rezultat o -1,41% niższy od uzyskanego na dzień 30 czerwca 2018 r. (7546,64 mln zł). Odnotowane w pierwszej połowie roku tempo spadku było prawie trzykrotnie wyższe od wykazanego w I kwartale (-0,53%).

Dziesiątkę największych graczy (krajowych, a zarazem ogółem) w segmencie obowiązkowych polis komunikacyjnych tworzyły kolejno: PZU SA z przypisem składki na poziomie 2177,2 mln zł (‭2283,9 mln zł rok wcześniej), ‬TUiR Warta – 1471,79 mln zł (‭1443,01 mln zł), STU Ergo Hestia – 1205,47 mln zł (1135,71 mln zł), AXA Ubezpieczenia TUiR – 471,64 mln zł (529,98 mln zł), Link4 – 392,56 mln zł (399,86 mln zł), Compensa TU – 316,49 mln zł (303,28 mln zł), Generali TU – 293,96 mln zł (301,08 mln zł), TUiR Allianz Polska – 235,82 mln zł (232,93 mln zł), UNIQA TU – 189,31 mln zł (235,19 mln zł) oraz Gothaer TU (obecnie Wiener TU) – 174,87 mln zł (161,42 mln zł). Tuż za Top 10 graczy w OC ppm. uplasowało się TUW „TUW” z przypisem na poziomie 162,49 mln zł. Powtórka ubiegłorocznego wyniku (190,64 mln zł) zapewniłaby towarzystwu 9. miejsce.

Warto zauważyć, że w porównaniu z I kwartałem obecnego roku kolejność pierwszej dziesiątki towarzystw nie uległa zmianie.

Gothaer z największym wzrostem

Pięciu spośród dziesięciu potentatów segmentu OC ppm. poprawiło swoje wyniki sprzedażowe względem analogicznego okresu poprzedniego roku. Najwyższym wskaźnikiem wzrostu legitymowało się – tak jak w I kwartale – Gothaer TU, którego półroczny przypis składki był o 8,33% lepszy od odnotowanego w I poł. 2018 r. Bardzo dobrze wypadły też Ergo Hestia i Compensa, notując wzrosty na poziomie odpowiednio 6,14 i 4,36%. Wyższe przypisy uzyskały także Warta (+1,99%) i Allianz (+1,24%). 5 pozostałych liderów pogorszyło swoje osiągnięcia względem pierwszych trzech miesięcy 2018 roku. Największy procentowy spadek przypadł w udziale UNIQA TU (-19,51%) i AXA Ubezpieczenia (-11,01%). Z obniżką wyniku sprzedażowego musiały pogodzić się także PZU SA (-4,67%), Generali (-2,36%) oraz Link4 (-1,83%). Jedenaste „TUW” zanotowało obniżkę na poziomie 14,77%.

Oddziały słabną

Z kolei przypis składki brutto oddziałów zagranicznych ubezpieczycieli za I poł. 2019 roku uplasował się na poziomie 97,28 mln zł.

Był to rezultat o 21,79% niższy od uzyskanego rok wcześniej (124,39 mln zł). Liderem segmentu była Balcia Insurance SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, która zebrała 90,8 mln zł składek – o 21,7% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (115,96 mln zł). Uwagę zwracał wynik Sogessur S.A. Oddział w Polsce, którego przypis wynoszący 6,48 mln zł był o 852,56% wyższy od odnotowanego przed rokiem (0,68 mln zł).

Negatywny wpływ Gefion zneutralizowany

Poprawę wyniku sprzedażowego zanotowali za to ubezpieczyciele działający w Polsce na zasadzie świadczenia usług. Na koniec czerwca 2019 r. legitymowali się oni przypisem na poziomie 100,87 mln zł, wobec 99,76 mln zł rok wcześniej (+1,11% r/r). To w głównej mierze zasługa osiągnięć ubiegłorocznego debiutanta na polskim rynku, Insurance Company „Euroins” AD. Jego półroczny przypis wyniósł bowiem 13,62 mln zł, wobec 100 zł rok wcześniej. Dzięki rezultatowi Euroins oraz wzrostom sprzedaży GREENVAL INSURANCE Designated Activity Company (14,54 mln zł vs. 10,75 mln zł, +3517% r/r) i Euro Insurances DAC 13,36 mln zł vs. 10,49 mln zł, +27,33% r/r) udało się zneutralizować negatywny wpływ spadków, jakie dotknęły lidera segmentu, Gefion Insurance A/S. Przez pierwsze sześć miesięcy tego roku towarzystwo zebrało 36,21 mln zł składek – o 32,7% mniej niż przed rokiem (53,82 mln zł).

***

* https://www.ufg.pl/...
**Szacunki według mnożnika wynoszącego 76,923 oparte na art. 117 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i §1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2013 r., w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Funduszu (Dz. U. z 2013 r. Nr 49, poz. 344), zgodnie z którymi wysokość odpisu składki wynosi 1,3% składki przypisanej brutto z ubezpieczeń, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

DWF Poland: Paweł Stykowski na czele praktyki ubezpieczeniowej

We wrześniu do DWF Poland dołączył Paweł Stykowski. W polskim oddziale kancelarii objął stanowisko local partnera. Jego zadaniem będzie...


czytaj dalej

Colonnade Insurance: Grzegorz Kulik nowym dyrektorem generalnym

Po niecałych trzech miesiącach od rezygnacji z zajmowanej funkcji wiceprezesa zarządu spółek ubezpieczeniowych Allianz Polska Grzegorz Kulik objął...


czytaj dalej

Marsh: Menadżerowie poświęcają niewiele czasu na zarządzanie cyberryzykiem

Większość członków zarządu lub kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem cybernetycznym w swojej organizacji poświęca nie więcej...


czytaj dalej

Allianz: Spadek zasobów finansowych w krajach rozwiniętych i wschodzących

W 2018 roku zasoby finansowe w krajach rozwiniętych i wschodzących po raz pierwszy od czasu kryzysu finansowego z 2008 r. zanotowały symultaniczny...


czytaj dalej

PIU: Coraz bliżej 3 mln osób objętych ochroną w ramach polisy zdrowotnej

Wartość rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych nadal rośnie. Szybko zwiększa się też grono Polaków objętych ochroną w ramach tego typu polis.

czytaj dalej

Ubea.pl: Zmiany w rankingu

W sierpniu doszło do kilku zmian w rankingu cen ubezpieczeń komunikacyjnych Ubea.pl, opartego na kalkulacjach sporządzonych przez użytkowników...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook