Reklama

Ubea.pl: Ubezpieczeniowa działalność legislacyjna Parlamentu VIII kadencji
środa, 11 września 2019 09:05

Ubea.pl podsumowała prace legislacyjne w trakcie VIII kadencji Parlamentu, które wpłynęły na rynek ubezpieczeniowy oraz jego uczestników.

Do najistotniejszych zmian prawnych zaliczono m.in.:
•    ustanowienie podatku od aktywów obejmującego również ubezpieczycieli;
•    zmianę kodeksu cywilnego skracającą podstawowy termin przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat;
•    wdrożenie Dyrektywy IDD  poprzez uchwalenie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń;
•    podwyższenie ustawowych limitów odpowiedzialności ubezpieczycieli w ramach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
•    wprowadzenie przepisów zapewniających dalszą wypłatę rent dla ofiar wypadków sprzed lat, które znalazły się w kłopotliwej sytuacji na wskutek wyczerpania sumy gwarancyjnej w OC.

Parlament rozważał też wprowadzenie kilku innych regulacji, ale z różnych przyczyn zrezygnował z ich procedowania. Stopniowe wyhamowanie podwyżek cen obowiązkowych polis OC oraz późniejsze odwrócenie wzrostowego trendu sprawiło, że zawieszono prace nad standaryzacją zadośćuczynień i dostępem ubezpieczycieli do danych o mandatach.

- Trzeba jednak pamiętać, że te tematy powrócą, kiedy składki obowiązkowych ubezpieczeń dla kierowców znów zaczną szybko rosnąć – podkreśla Andrzej Prajsnar, ekspert Ubea.pl. – Tematem dotkliwych dla kierowców podwyżek zajęła się Komisja Nadzoru Finansowego, która nadal pracuje nad kwestią standaryzacji zadośćuczynień za szkody osobowe. Warto także wspomnieć, że nie weszły w życie ciekawe pomysły posłów zakładające np. niewielki i dobrowolny udział własny w polisie OC – dodaje.

Ubea.pl zwraca uwagę, że nie wprowadzono też możliwości czasowego wycofania z ruchu pojazdów mechanicznych (np. samochodów i motocykli) wykorzystywanych przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. W trakcie VIII kadencji pojawił się m.in. poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk sejmowy nr 1454). Został on jednak oceniony przez rząd jako zbyt radykalny w kontekście możliwości okresowego wycofywania pojazdów z ruchu.

- Temat czasowego wycofania z ruchu „niefirmowych” pojazdów zaistniał ponownie w czerwcu bieżącego roku. Taka data wykluczyła jednak ewentualne wprowadzenie przed wyborami zmian, na które od lat czekają rodzimi kierowcy – podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes Ubea.pl.

(AM, źródło: Ubea.pl)

 

DWF Poland: Paweł Stykowski na czele praktyki ubezpieczeniowej

We wrześniu do DWF Poland dołączył Paweł Stykowski. W polskim oddziale kancelarii objął stanowisko local partnera. Jego zadaniem będzie...


czytaj dalej

Colonnade Insurance: Grzegorz Kulik nowym dyrektorem generalnym

Po niecałych trzech miesiącach od rezygnacji z zajmowanej funkcji wiceprezesa zarządu spółek ubezpieczeniowych Allianz Polska Grzegorz Kulik objął...


czytaj dalej

Marsh: Menadżerowie poświęcają niewiele czasu na zarządzanie cyberryzykiem

Większość członków zarządu lub kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem cybernetycznym w swojej organizacji poświęca nie więcej...


czytaj dalej

Allianz: Spadek zasobów finansowych w krajach rozwiniętych i wschodzących

W 2018 roku zasoby finansowe w krajach rozwiniętych i wschodzących po raz pierwszy od czasu kryzysu finansowego z 2008 r. zanotowały symultaniczny...


czytaj dalej

PIU: Coraz bliżej 3 mln osób objętych ochroną w ramach polisy zdrowotnej

Wartość rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych nadal rośnie. Szybko zwiększa się też grono Polaków objętych ochroną w ramach tego typu polis.

czytaj dalej

Ubea.pl: Zmiany w rankingu

W sierpniu doszło do kilku zmian w rankingu cen ubezpieczeń komunikacyjnych Ubea.pl, opartego na kalkulacjach sporządzonych przez użytkowników...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook