Reklama

Sąd Najwyższy odrzucił skargę kasacyjną UOKiK w sprawie klauzul abuzywnych
czwartek, 12 września 2019 08:37

10 września Sąd Najwyższy (SN) potwierdził aktualność wniosków, jakie dotychczas płynęły z jego orzecznictwa dotyczącego prawomocności materialnej wyroków uznających postanowienia wzorca umowy za niedozwolone. Oznacza to, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) może nakładać na przedsiębiorcę karę za stosowanie klauzul wpisanych do tzw. rejestru klauzul abuzywnych, ale jedynie w takich wypadkach, w których klauzula została wcześniej wpisana do rejestru na skutek postępowania w stosunku do tego samego przedsiębiorcy – informuje beinsured.pl.

Sprawa dotyczyła kary finansowej nałożonej przez Urząd na jednego z ubezpieczycieli. Wskutek jego odwołania Sąd Apelacyjny w Warszawie w znacznej części uchylił karę, wskazując m.in. na brak tzw. skutku prawomocności rozszerzonej klauzul wpisanych do rejestru postanowień uznanych za niedozwolone. Prezes UOKiK wywiódł skargę kasacyjną do SN. Ten jednak nie podzielił zarzutów kasacyjnych, uznając za zasadne stanowisko zakładu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał na możliwość wystąpienia sytuacji, w której klauzula wpisana do rejestru, znajdująca się w określonym wzorcu stosowanym przez jednego przedsiębiorcę, niekoniecznie będzie uznana za abuzywną w ocenionym jako całość wzorcu stosowanym przez innego przedsiębiorcę. SN ocenił też, że do ukarania podmiotu nie wystarczy sama literalna zbieżność stosowanej przez niego klauzuli z tą znajdującą się już w rejestrze, ale uznanie praktyki za niedozwoloną musi być efektem przeprowadzonego postępowania administracyjnego po wysłuchaniu argumentacji przedsiębiorcy.
Sygnatura akt I NSK 54/18.

Więcej:
http://www.beinsured.pl/...
(AM, źródło: beinsured.pl)

 

DWF Poland: Paweł Stykowski na czele praktyki ubezpieczeniowej

We wrześniu do DWF Poland dołączył Paweł Stykowski. W polskim oddziale kancelarii objął stanowisko local partnera. Jego zadaniem będzie...


czytaj dalej

Colonnade Insurance: Grzegorz Kulik nowym dyrektorem generalnym

Po niecałych trzech miesiącach od rezygnacji z zajmowanej funkcji wiceprezesa zarządu spółek ubezpieczeniowych Allianz Polska Grzegorz Kulik objął...


czytaj dalej

Marsh: Menadżerowie poświęcają niewiele czasu na zarządzanie cyberryzykiem

Większość członków zarządu lub kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem cybernetycznym w swojej organizacji poświęca nie więcej...


czytaj dalej

Allianz: Spadek zasobów finansowych w krajach rozwiniętych i wschodzących

W 2018 roku zasoby finansowe w krajach rozwiniętych i wschodzących po raz pierwszy od czasu kryzysu finansowego z 2008 r. zanotowały symultaniczny...


czytaj dalej

PIU: Coraz bliżej 3 mln osób objętych ochroną w ramach polisy zdrowotnej

Wartość rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych nadal rośnie. Szybko zwiększa się też grono Polaków objętych ochroną w ramach tego typu polis.

czytaj dalej

Ubea.pl: Zmiany w rankingu

W sierpniu doszło do kilku zmian w rankingu cen ubezpieczeń komunikacyjnych Ubea.pl, opartego na kalkulacjach sporządzonych przez użytkowników...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook