Reklama

Marsh: Cyberataki i kryzysy finansowe kluczowymi zagrożeniami dla biznesu
czwartek, 10 października 2019 08:39

Problemy gospodarcze znalazły się wśród kluczowych obaw kadry zarządzającej reprezentującej różne regiony świata – wynika z najnowszego raportu World Economic Forum „Regional Risks for Doing Business 2019”. Blisko 13 tys. menedżerów z ponad 130 krajów uznało kryzysy finansowe za główne zagrożenie dla działalności gospodarczej w skali globalnej.

Trzy z pięciu największych ryzyk dotyczą aspektów gospodarczych, np. bezrobocie lub niedostateczne zatrudnienie, które znalazło się na 3. miejscu w rankingu, oraz sklasyfikowany pozycję niżej gwałtowny wzrost cen za energię. Mają one silny związek z napięciami społecznymi i przyczyniają się do załamania krajowych systemów rządzenia (miejsce 5.) oraz do głębokiej niestabilności społecznej (6.).

Kluczowych 5 zagrożeń dla biznesu w poszczególnych regionach:

Region

1

2

3

4

5

Azja Wschodnia
i Pacyfik

Katastrofy naturalne

Ataki cybernetyczne

Konflikt międzynarodowy

Kryzys finansowy

Ekstremalne zjawiska pogodowe

Eurazja

Głęboka niestabilność społeczna

Konflikt międzynarodowy

Gwałtowny wzrost cen za energię

Kryzys finansowy

Niekontrolowana inflacja

Europa

Ataki cybernetyczne

Bańki cenowe na rynkach aktywów

Konflikt międzynarodowy

Gwałtowny wzrost cen za energię

Kryzys finansowy

Ameryka Łacińska
i Karaiby

Załamanie krajowych systemów rządzenia

Głęboka niestabilność społeczna

Bezrobocie lub niedostateczne zatrudnienie

Kryzys finansowy

Zakłócenia działania kluczowej
infrastruktury

Bliski Wschód
i Afryka Północna

Gwałtowny wzrost cen za energię

Kryzys finansowy

Bezrobocie lub niedostateczne zatrudnienie

Niekontrolowana inflacja

Bańki cenowe na rynkach aktywów

Ameryka Północna

Ataki cybernetyczne

Kradzieże danych

Ataki terrorystyczne

Zakłócenia działania
infrastruktury informacji

Zakłócenia działania kluczowej
infrastruktury

Azja Południowa

Kryzys wodny

Ataki terrorystyczne

Klęski żywiołowe
i katastrofy spowodowane przez człowieka

Problem urbanizacji

Gwałtowny wzrost cen za energię

Afryka Subsaharyjska

Bezrobocie lub niedostateczne zatrudnienie

Załamanie krajowych systemów rządzenia

Zakłócenia działania kluczowej
infrastruktury

Gwałtowny wzrost cen za energię

Kryzys finansowy


Jak wykazano w raporcie, ataki cybernetyczne po raz drugi z rzędu zostały uznane a drugie co do wielkości wyzwanie dla kadry zarządzającej największych firm na kontynencie europejskim i północnoamerykańskim. Podkreśla się przy tym coraz bardziej wyszukany charakter oraz rosnącą liczbę tego typu ataków.

Ryzyka środowiskowe budzą największe obawy w krajach Azji Południowej i Wschodniej oraz Pacyfiku. Regiony te doświadczyły katastrofalnych w skutkach klęsk żywiołowych oraz ekstremalnych zjawisk pogodowych. Wyzwania społeczne stanowią z kolei poważne zagrożenie w regionie Eurazji, dotkniętej spowolnieniem gospodarczym oraz w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, gdzie rządy nadal zmagają się z problemami świadczenia pomocy społecznej obywatelom.
W krajach Bliskiego Wschodu i Afryce Północnej mamy do czynienia z gwałtownym wzrostem cen energii, który przyczynia się do ciągłej zmienności stawek i produkcji. Jednocześnie w regionie Afryki Subsaharyjskiej bezrobocie wśród młodych osób przekracza ponad 13%, co wzbudza niepokój o niezdolność tamtejszych gospodarek do tworzenia nowych miejsc pracy. Współpraca międzynarodowa nadal pozostaje najskuteczniejszym narzędziem przeciwdziałania różnym zagrożeniom, niemniej jak podkreśla raport, wciąż pozostają obszary wymagające współdziałania regionów.

W czasach, w których globalny wzrost gospodarczy wydaje się bardzo kruchy, liderzy biznesu są wyraźnie zaniepokojeni  finansową odpornością rządów. Tymczasem ataki cybernetyczne pozostają kluczowym zagrożeniem ze względu na ich szybką ewolucję i coraz bardziej destrukcyjne możliwości – zauważa Emilio Granados-Franco, Head of Global Risks and Geopolitical Agenda World Economic Forum. – Analizując ryzyko na poziomie regionalnym, dostrzegamy także różne, powiązane ze sobą czynniki kształtujące zróżnicowany krajobraz ryzyk. Tylko poprzez zintegrowane podejście do zagrożeń gospodarczych, społecznych, technologicznych czy środowiskowych interesariusze mogą budować prawdziwą odporność na ryzyka – dodaje.

Cyberbezpieczeństwo to wciąż jedne z najbardziej niepokojących ryzyk dla liderów biznesu  w zaawansowanych gospodarkach, a rosnąca zależność wielu firm od technologii tylko to potęguje. W obliczu napiętej sytuacji geopolitycznej i rosnących obaw gospodarczych kadra zarządzająca stoi przed szerokim wachlarzem potencjalnych zagrożeń. Liderzy biznesu powinni dokonać ponownej oceny własnego postrzegania globalnych ryzyk oraz dołożyć wszelkich starań, aby wzmocnić odporność firmy na występujące zagrożenia – podkreśla John Drzik, president of Global Risk and Digital Marsh.

Istnieje realne zagrożenie egzystencjonalne dla firm na całym świecie. Liderzy biznesu obawiają się, że rządy mają zbyt duże długi, aby móc pozwolić sobie na wydatki, które pomogłyby uniknąć recesji. Ponadto postrzegają oni ataki cybernetyczne za główne zagrożenie w 16 gospodarkach reprezentujących 40% światowego PKB. Jednocześnie firmy nie dostrzegają wpływu zmian klimatycznych w kolejnych dekadach. Wspomniane zagrożenia wymagają natychmiastowej reakcji i działania – zauważa Eugenie Molyneux, Chief Risk Officer Commercial Insurance Zurich Insurance Group.

O raporcie:

Raport „Regional Risks for Doing Business 2019” został opracowany przez Marsh&McLennan Companies we współpracy z Zurich Insurance Group i jest częścią forum Global Risks Initiative, zajmującego się analizą kluczowych ryzyk w skali globalnej i przekazywaniu informacji o zagrożeniach interesariuszom oraz opinii publicznej za pośrednictwem technologii cyfrowej oraz mediów.

Metodologia

Wyniki raportu „Regional Risks for Doing Business 2019” stanowią podsumowanie 12 897 odpowiedzi udzielonych przez kadrę kierowniczą w 133 krajach. Respondenci zostali poproszeni o wybranie pięciu globalnych ryzyk, które według nich są najbardziej niepokojące dla prowadzenia działalności gospodarczej w ich kraju w ciągu najbliższych 10 lat. Pytanie to zadano w ramach corocznej ankiety Executive Opinion Survey, która stanowi część raportu Global Competitiveness Report opracowanego przez World Economic Forum. Najnowsza edycja ankiety została przeprowadzona w okresie od stycznia do kwietnia 2019 r. Liderzy biznesu zostali poproszeni o wybranie maksymalnie pięciu z listy 30 ryzyk, uwzględniającej m.in. ataki terrorystyczne, ekstremalne zjawiska pogodowe czy upadek lub kryzys państwa.
(AM, źródło: Marsh)

 

April Polska: Robert Świergocki nowym CEO

April Polska ma nowego prezesa zarządu. W związku z zakończeniem kadencji Gregoire’a Ezanno nowym CEO spółki został Robert Świergocki. Do zespołu...


czytaj dalej

Signal Iduna: Adam Malinowski nowym szefem sprzedaży

Po sześciu miesiącach nieobecności Adam Malinowski wraca na rynek ubezpieczeń. Z dniem 1 listopada obejmie stanowisko szefa sprzedaży obu spółek...


czytaj dalej

Liberty Mutual: Ekspansja przez europejską akwizycję

Liberty Mutual Insurance ogłosił, że zakończył akwizycję trzech europejskich spółek zależnych AmTrust Financial Services: Nationale Borg,...


czytaj dalej

Marsh: Cyberataki i kryzysy finansowe kluczowymi zagrożeniami dla biznesu

Problemy gospodarcze znalazły się wśród kluczowych obaw kadry zarządzającej reprezentującej różne regiony świata – wynika z najnowszego raportu...


czytaj dalej

Rzecznik Finansowy: Istotny pogląd skutecznym wsparciem dla klientów

Na przestrzeni trzech lat sądy rozstrzygnęły spory w 580 sprawach dotyczących ubezpieczeń, w których Rzecznik Finansowy wydał istotny pogląd. W...


czytaj dalej

PZU: Ostrzeżenie przed fałszywymi wiadomościami

PZU opublikował ostrzeżenie przed fałszywymi wiadomościami, które mogą trafić na skrzynkę mailową albo telefon klientów. Wysyłają je nadawcy,...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook