Reklama

KNF: Niższa sankcja dla PZU SA, kary dla Wiener TU i TUW „TUW”
środa, 30 października 2019 09:43

29 października Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzje w sprawie kar finansowych dla trzech ubezpieczycieli.

W przypadku PZU SA nadzór uchylił w całości swoja decyzję z 17 października 2017 r., na mocy której ukarał zakład sankcją finansową w wysokości 2,3 mln zł za naruszenia art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązku informacyjnego. Jednocześnie KNF nałożyła na PZU SA dwie kary pieniężne w wysokości odpowiednio 350 tys. oraz 1,949 mln zł za to, że zakład dopuścił się nieterminowej likwidacji szkód oraz braku terminowego wykonania obowiązku informacyjnego w odniesieniu do 92 roszczeń zgłoszonych przez 52 poszkodowanych.

„W wyniku ponownego rozpoznania sprawy, Komisja uznała za zasadne uchylenie zaskarżonej decyzji i nałożenie dwóch kar pieniężnych w łącznej wysokości niższej niż kara pieniężna nałożona na podstawie zaskarżonej decyzji. Nałożenie dwóch odrębnych kar pieniężnych na PZU wynika z pogrupowania przypadków nieterminowej likwidacji szkód na dwie sprawy administracyjne ze względu na zmiany stanu prawnego i brzmienie przepisów przejściowych, natomiast obniżenie wymiarów kar pieniężnych wynika z uwzględnienia na korzyść PZU zmiany w długości okresów naruszeń. Powyższe jednakże nie zmienia oceny Komisji co do wagi stwierdzonych naruszeń i konieczności zastosowania środka sankcyjnego” – podała KNF w komunikacie.

Tego samego dnia KNF ukarała też dwa inne towarzystwa za identyczne naruszenia w/w ustawy. Wiener TU ma zapłacić 60 tys. zł za nieprawidłowości z lat 2015–2016, natomiast sankcja dla TUW „TUW” to 35 tys. zł za nieprawidłowości z lat 2016–2018.
(AM, źródło: KNF)

 

Supra Brokers: Rafał Holanowski przestał pełnić funkcję prezesa

Firma brokerska Supra Brokers poinformowała, że wraz z wkroczeniem w nowy etap rozwoju, którego kierunek wyznacza ekspansja na nowe rynki i nowe...


czytaj dalej

Signal Iduna: Krzysztof Konstanciuk szefem Biura Sprzedaży Korporacyjnej

4 listopada Krzysztof Konstanciuk objął stanowisko Managera Sprzedaży Korporacyjnej Signal Iduna Polska. W ramach swoich obowiązków będzie...


czytaj dalej

GlobalData: Cyber w domu

Cyberubezpieczenia są w znacznej mierze ograniczone do rynku ubezpieczeń dla przedsiębiorstw. Tymczasem w codziennym życiu prywatnym ludzie są...


czytaj dalej

Indie: Wspólna kampania ubezpieczycieli na życie

24 indyjskich ubezpieczycieli na życie, pod egidą Rady ds. Ubezpieczeń na Życie, współpracuje w pierwszej wspólnej kampanii medialnej promującej...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Zmiany przesądzone i możliwe

Na tle poprzednich lat kończący się rok jawi się jako dość spokojny okres w polskich ubezpieczeniach. Jednak wydarzenia zapoczątkowane w ostatnim...


czytaj dalej

Szkolenie „Cyberryzyko w natarciu!”

27 listopada w Warszawie odbędzie się szkolenie dla Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych na temat...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook