Reklama

Wysoka dynamika po trzech kwartałach w PZU PDF Drukuj Email
Wpisany przez Zosia   
środa, 16 listopada 2005 14:31
Zysk netto Grupy PZU po trzech kwartałach 2005 roku wyniósł 2.546,5 mln złotych i był wyższy od wyniku z roku poprzedniego o 68,1 proc. Zarówno PZU SA jak i PZU Życie SA odnotowały wzrost przypisu składki, łącznie o 3,9 proc.

Największy udział w wyniku finansowym Grupy PZU miał PZU S.A., którego zysk netto wyniósł 1.543,5  mln złotych, czyli o 65,2 proc. więcej niż przed rokiem. Z kolei zysk PZU Życie SA wzrósł o 68,6 proc., osiągając poziom 973,4 mln złotych.

Składka przypisana brutto Grupy PZU wyniosła na koniec trzeciego kwartału 10.330 mln złotych. Na tę kwotę składa się 5.898,1 mln złotych z ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz 4.431,9 mln z ubezpieczeń na życie. Wzrost przypisu składki w PZU SA jest efektem zwiększenia sprzedaży ubezpieczeń OC (komunikacyjnych i pozostałych), wypadkowych (razem z assistance tourist), finansowych oraz rolnych. Przypis składki PZU Życie SA zwiększył się w omawianym okresie o 6,9 proc. Wzrost odnotowano w większości głównych linii produktowych, zarówno indywidualnych jak i grupowych. Na szczególną uwagę zasługuje wysoka dynamika przypisu składki z ubezpieczeń indywidualnych oraz dalszy dynamiczny rozwój bancassurance.

Kwota odszkodowań brutto wypłaconych przez PZU SA  była mniejsza o 1,9 proc. w stosunku do trzech kwartałów roku poprzedniego i osiągnęła poziom 3.210,5 mln złotych. Obniżenie kosztów odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń majątkowych wynika w dużej mierze z niższych kosztów zmiany stanu rezerw. Zauważalne są już także efekty usprawnień w systemie likwidacji szkód obejmujące w szczególności uruchomienie Sieci Naprawczej PZU. Wyraźny wzrost poziomu wypłaconych odszkodowań i świadczeń w PZU Życie związany jest przede wszystkim z zakończeniem ubezpieczenia w ramach „Lokaty Szwedzkiej” i wynikającą z tego wypłatą środków z części inwestycyjnej. Dodatkowo na wzrost poziomu wypłat świadczeń spółki życiowej wpływ miała dalsza konwersja grupowych ubezpieczeń inwestycyjnych na PPE oraz wzrost wykupów polis typu unit-linked.

Znacząco wyższy niż przed rokiem wynik z działalności lokacyjnej w PZU SA i PZU Życie SA jest spowodowany wzrostem dochodów z obligacji skarbowych oraz korzystnymi inwestycjami na GPW. Nadal w obydwu spółkach utrzymywany jest bezpieczny poziom aktywów o niskim wskaźniku ryzyka (w granicach 80 proc.).

Wynik finansowy netto PTE PZU SA po trzecim kwartale 2005 wzrósł o 59,3 proc. osiągając poziom 55,6 mln złotych. Spowodowane to było głównie znaczącym wzrostem przychodów operacyjnych, przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów działalności na niezmienionym poziomie. Zwiększenie przychodów wynikało ze wzrostu wartości zarządzanych aktywów (o 42,9 proc.) oraz wartości składek przekazywanych z ZUS. Dzięki większym przychodom finansowym, aż o 103,3 proc. wzrósł również wynik na pozostałej działalności.

Kapitały własne Grupy PZU wzrosły po trzech kwartałach 2005 r.o 33,2 proc. osiągając 10.208,9 mln złotych.
Poprawiony: środa, 16 listopada 2005 14:33
 

Unum Życie: Łukasz Świerczek w zarządzie

Rada Nadzorcza Unum Życie TUiR S.A. powołała w skład zarządu Łukasza Świerczka, który odpowiedzialny będzie za pion prawno-administracyjny spółki....


czytaj dalej

Skarbiec TFI: Grzegorz Zatryb w zarządzie

Rada Nadzorcza Skarbiec TFI powołała 19 lipca 2019 r. w skład zarządu spółki Skarbiec TFI Grzegorza Zatryba, dyrektora inwestycyjnego Towarzystwa...


czytaj dalej

Francja: ataki z żądaniem okupu na duże firmy

Duże firmy we Francji są coraz częściej celem cyberataków polegających na zablokowaniu danych i żądaniu okupu, ale często nie zgłaszają napaści z...


czytaj dalej

Bezpieczeństwo cybernetyczne w rękach wojskowego eksperta

Ubezpieczyciel specjalistyczny Liberty Specialty Markets (LSM), wchodzący w skład Grupy Liberty Mutual Insurance, powołał Jona Rigby’ego na...


czytaj dalej

UFG: Młodzi mężczyźni unikają ubezpieczenia i powodują kolizje

Największe ryzyko kolizji z pojazdem bez polisy OC istnieje w zachodniej Polsce oraz na Mazurach. To tam kierowcy najczęściej decydują się...


czytaj dalej

UNIQA: Komunikacja w 12 ratach

UNIQA wprowadziła możliwość rozłożenia płatności za ubezpieczenia komunikacyjne na 12 rat. Dotychczas możliwa była płatność jednorazowa lub w 2 i...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook