Reklama

Środowisko mówi jednym głosem
wtorek, 22 października 2002 16:12
Wywiad z Adamem Sankowskim, prezesem Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych
 
Bożena M. Dołęgowska-Wysocka: 10 października br. podczas prac sejmowej podkomisji nadzwyczajnej z rządowego projektu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym został wykreślony art. 8 ust. 3 zakazujący agentom działać na rzecz więcej niż jednego towarzystwa. To niewątpliwie pierwszy duży sukces Izby. Czy łatwo było przekonać wpływowe gremia, aby dokonać tej poprawki?

Adam Sankowski: Oczywiście jestem bardzo zadowolony, przy czym jest to sukces całego środowiska, które w tej sprawie wypowiedziało się jednym głosem, a wszyscy obecni na posiedzeniu posłowie przychylili się do naszego postulatu. 
Projekt artykułu likwidującego multiagencje był de facto katalizatorem powstania Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych i skonsolidował nasze środowisko, które dotychczas nie miało własnej reprezentacji. Łatwo nie było, zważywszy na rozbieżności nie tyle wśród pośredników (wszyscy niezależnie od formy działalności byli przeciwko zapisom art. 8 ust. 3), co wśród instytucji ubezpieczeniowych i posłów, których stanowisko było poparte ekspertyzą, iż likwidacja multiagencji będzie logicznym skutkiem podmiotowego podejścia do ustawy, a ponadto będzie zgodne z prawem. Ekspertyza nie zauważała faktu, że projekt nie przystaje do rzeczywistości, że jest krzywdzący dla wielu tysięcy agentów, jak też faktu, iż dyrektywa z 1976 roku już jest nieaktualna. Trzeba więc było przeprowadzić w ciągu ostatnich 4 miesięcy wiele rozmów, przedstawiając argumenty wpływowym osobom. Muszę przyznać, że fachowe artykuły publikowane na łamach „Gazety Ubezpieczeniowej” były bardzo pomocne w pracy lobbingowej. Dzięki tym działaniom szereg osób po prostu zmieniło stanowisko. Nieskromnie jeszcze dodam, że wynik czwartkowego głosowania to nie pierwszy duży sukces Izby. Samo powołanie Izby w rekordowym tempie, profesjonalna akcja medialna, zorganizowanie I Kongresu Sprzedaży Produktów i Usług Finansowych, uruchomienie Akademii Ubezpieczeń razem z „Gazetą Ubezpieczeniową”, uzyskanie członkostwa w BIPAR już świadczy o naszym potencjale. Wracając do projektu ustawy nie należy zapominać, że to dopiero początek drogi i cały czas trzeba będzie trzymać rękę na pulsie, aby wszystko się dobrze skończyło.

Czy zostały wprowadzone jeszcze inne istotne zmiany, o które postulowała Izba?

Tak. Konsekwencją zachowania multiagencji jest wprowadzenie obowiązkowego OC dla agentów prowadzących działalność na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń, podobnie jak to już jest w przypadku brokerów. Jest to również zgodne z zapisami dyrektywy UE, która została przyjęta 30 września 2002 r. Zniesione zostały również proponowane ograniczenia co do posiadania udziałów / akcji przez spółki brokerskie w firmach agencyjnych i odwrotnie. Takich ograniczeń nie praktykuje się w UE i nie ma powodów, aby utrudniać podmiotom działającym w Polsce już i tak trudne warunki funkcjonowania. Zostało nam jeszcze do „przepracowania” wykreślenie art. 12 ust. 3 blokującego rozwój firm agencyjnych i nakazującego ingerencję towarzystw w niezależne przedsiębiorstwa, jakimi są multiagencje. Musimy wzmocnić nasze argumentarium, dotrzeć do posłów, którzy będą głosować w Komisji Finansów. Pracy będzie więcej, gdyż jest to trzydziestu ośmiu posłów (w podkomisji nadzwyczajnej jest ich siedmiu), ale będziemy robić wszystko, aby stworzyć pośrednikom jak najlepsze warunki prowadzenia działalności.

Jakie Izba ma plany na najbliższe miesiące?

Przede wszystkim musimy dopilnować, aby została przyjęta przez Sejm ustawa uwzględniająca nasze postulaty, a przede wszystkim ten dotyczący usunięcia zapisu likwidującego multiagencje. To obiecaliśmy jako Zarząd na Zgromadzeniu Założycielskim 2 sierpnia 2002 w hotelu Marriott. Później trzeba będzie to uczcić i najlepszą okazją będzie wielki bal karnawałowy środowisk ubezpieczeniowych, który chcemy wypromować wraz z „Gazetą Ubezpieczeniową”. Zaś na wiosnę przygotowujemy coś zupełnie specjalnego, ale to jeszcze tajemnica...

Dziękuję za rozmowę.

Z Adamem Sankowskim,
Prezesem PIPUiF, rozmawiała
Bożena M. Dołęgowska-Wysocka

 

Aviva PTE: Maciej Karasiński nowym prezesem

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE. Jego nominacja jest efektem złożenia rezygnacji (ze skutkiem od końca marca)...


czytaj dalej

Gothaer TU: Marek Gołębiewski nowym członkiem zarządu

11 marca rada nadzorcza Gothaer TU zdecydowała o przedłużeniu kadencji dotychczasowego zarządu spółki na kolejnych pięć lat i poszerzeniu jego...


czytaj dalej

Luksemburg stanie się przystanią dla 50 firm po brexicie

Około 50 firm zarządzania aktywami, ubezpieczycieli i innych firm finansowych wybrało Wielkie Księstwo Luksemburg na swoją siedzibę w Unii...


czytaj dalej

Brexit: Ubezpieczyciele przygotowani na każdy scenariusz

Podczas gdy w parlamencie brytyjskim trwa spór o sposób wyjścia z sytuacji, agencja ratingowa AM Best uważa, że ubezpieczyciele z siedzibą w...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: „Komunikacja” na bardzo dużym plusie

Mimo wyraźnej obniżki tempa wzrostu przypisu składki w OC posiadaczy pojazdów lądowych, rentowność techniczna w segmencie komunikacyjnym uległa...


czytaj dalej

Warta: Testy sztucznej inteligencji przy przyjmowaniu zgłoszeń szkód

Warta rozpoczęła testy z klientami dotyczące przyjęcia szkód przy pomocy sztucznej inteligencji. Celem wdrożenia nowego rozwiązania jest między...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook