Reklama

Środowisko mówi jednym głosem
wtorek, 22 października 2002 16:12
Wywiad z Adamem Sankowskim, prezesem Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych
 
Bożena M. Dołęgowska-Wysocka: 10 października br. podczas prac sejmowej podkomisji nadzwyczajnej z rządowego projektu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym został wykreślony art. 8 ust. 3 zakazujący agentom działać na rzecz więcej niż jednego towarzystwa. To niewątpliwie pierwszy duży sukces Izby. Czy łatwo było przekonać wpływowe gremia, aby dokonać tej poprawki?

Adam Sankowski: Oczywiście jestem bardzo zadowolony, przy czym jest to sukces całego środowiska, które w tej sprawie wypowiedziało się jednym głosem, a wszyscy obecni na posiedzeniu posłowie przychylili się do naszego postulatu. 
Projekt artykułu likwidującego multiagencje był de facto katalizatorem powstania Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych i skonsolidował nasze środowisko, które dotychczas nie miało własnej reprezentacji. Łatwo nie było, zważywszy na rozbieżności nie tyle wśród pośredników (wszyscy niezależnie od formy działalności byli przeciwko zapisom art. 8 ust. 3), co wśród instytucji ubezpieczeniowych i posłów, których stanowisko było poparte ekspertyzą, iż likwidacja multiagencji będzie logicznym skutkiem podmiotowego podejścia do ustawy, a ponadto będzie zgodne z prawem. Ekspertyza nie zauważała faktu, że projekt nie przystaje do rzeczywistości, że jest krzywdzący dla wielu tysięcy agentów, jak też faktu, iż dyrektywa z 1976 roku już jest nieaktualna. Trzeba więc było przeprowadzić w ciągu ostatnich 4 miesięcy wiele rozmów, przedstawiając argumenty wpływowym osobom. Muszę przyznać, że fachowe artykuły publikowane na łamach „Gazety Ubezpieczeniowej” były bardzo pomocne w pracy lobbingowej. Dzięki tym działaniom szereg osób po prostu zmieniło stanowisko. Nieskromnie jeszcze dodam, że wynik czwartkowego głosowania to nie pierwszy duży sukces Izby. Samo powołanie Izby w rekordowym tempie, profesjonalna akcja medialna, zorganizowanie I Kongresu Sprzedaży Produktów i Usług Finansowych, uruchomienie Akademii Ubezpieczeń razem z „Gazetą Ubezpieczeniową”, uzyskanie członkostwa w BIPAR już świadczy o naszym potencjale. Wracając do projektu ustawy nie należy zapominać, że to dopiero początek drogi i cały czas trzeba będzie trzymać rękę na pulsie, aby wszystko się dobrze skończyło.

Czy zostały wprowadzone jeszcze inne istotne zmiany, o które postulowała Izba?

Tak. Konsekwencją zachowania multiagencji jest wprowadzenie obowiązkowego OC dla agentów prowadzących działalność na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń, podobnie jak to już jest w przypadku brokerów. Jest to również zgodne z zapisami dyrektywy UE, która została przyjęta 30 września 2002 r. Zniesione zostały również proponowane ograniczenia co do posiadania udziałów / akcji przez spółki brokerskie w firmach agencyjnych i odwrotnie. Takich ograniczeń nie praktykuje się w UE i nie ma powodów, aby utrudniać podmiotom działającym w Polsce już i tak trudne warunki funkcjonowania. Zostało nam jeszcze do „przepracowania” wykreślenie art. 12 ust. 3 blokującego rozwój firm agencyjnych i nakazującego ingerencję towarzystw w niezależne przedsiębiorstwa, jakimi są multiagencje. Musimy wzmocnić nasze argumentarium, dotrzeć do posłów, którzy będą głosować w Komisji Finansów. Pracy będzie więcej, gdyż jest to trzydziestu ośmiu posłów (w podkomisji nadzwyczajnej jest ich siedmiu), ale będziemy robić wszystko, aby stworzyć pośrednikom jak najlepsze warunki prowadzenia działalności.

Jakie Izba ma plany na najbliższe miesiące?

Przede wszystkim musimy dopilnować, aby została przyjęta przez Sejm ustawa uwzględniająca nasze postulaty, a przede wszystkim ten dotyczący usunięcia zapisu likwidującego multiagencje. To obiecaliśmy jako Zarząd na Zgromadzeniu Założycielskim 2 sierpnia 2002 w hotelu Marriott. Później trzeba będzie to uczcić i najlepszą okazją będzie wielki bal karnawałowy środowisk ubezpieczeniowych, który chcemy wypromować wraz z „Gazetą Ubezpieczeniową”. Zaś na wiosnę przygotowujemy coś zupełnie specjalnego, ale to jeszcze tajemnica...

Dziękuję za rozmowę.

Z Adamem Sankowskim,
Prezesem PIPUiF, rozmawiała
Bożena M. Dołęgowska-Wysocka

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Lokalne porządki

Ostatnie lata w branży ubezpieczeniowej stały pod znakiem globalnych zmian w przepisach dotyczących branży ubezpieczeniowej. Zmniejszona aktywność...


czytaj dalej

SN: Odmowa podjęcia uchwał w dwóch sprawach

16 maja Sąd Najwyższy (SN) odmówił podjęcia uchwały w dwóch sprawach dotyczących materii ubezpieczeniowej, skierowanych do niego przez sądy...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook