Reklama

Pierwsze Laury
poniedziałek, 30 grudnia 2002 12:17
Ewa Kuczyńska – broker od 1992 r., od 1995 właścicielka Kancelarii Brokerskiej w Warszawie.
Anna Hasior – w ubezpieczeniach od 1991 r., broker od 1998 r., partner E. Kuczyńskiej od stycznia 2002 roku.
 
Na pięć odbytych dotychczas* szkoleń Programu Edukacji Ciągłej brały Panie udział w czterech. To duża aktywność...

Ewa Kuczyńska: Nie wiedzieć to nie dyshonor, ale nie dowiedzieć się – to niedbalstwo. Nie należymy do nowicjuszy w gronie polskich brokerów, a wciąż odkrywamy coraz to nowe i zmienne obszary wiedzy, która pozwala nam lepiej wykonywać zawód. Jeśli składa nam się ofertę zdobycia takiej wiedzy, to dlaczego z niej nie skorzystać? 
Czymże innym, jeśli nie profesjonalizmem, pozyskamy nowego klienta i wzmocnimy zaufanie obsługiwanego obecnie? To naprawdę ogromna satysfakcja, kiedy klient mówi mi: chcę nadal pracować z Pani firmą, jestem zadowolony z Pani doradztwa. A ja wiem, ile za tym sukcesem stoi godzin szkoleń, wertowania literatury i przemyśleń.

Co Panie szczególnie zainteresowało w PEC?

Anna Hasior: Program spełnia przynajmniej dwa warunki, które korzystnie odróżniają go od innych ofert. Po pierwsze, jest dostępny dla wszystkich brokerów, niezależnie od ich wielkości oraz udziału w przypisie składki poszczególnych towarzystw ubezpieczeń. Po drugie, jest ciągły w tym znaczeniu, że posiada stały terminarz i w każdej chwili broker może do niego wejść i zaplanować w nim udział. Ponadto kojarzy wiedzę czysto ubezpieczeniową z zagadnieniami okołoubezpieczeniowymi, co dobrze służy interdyscyplinarności naszego zawodu.

Jak oceniają Panie szkolenia, w których brałyście udział?

EK: Przez wiele lat środowisko nasze upomniało się o to, by Polskie Stowarzyszenie Brokerów stworzyło możliwość doskonalenia zawodowego. I stało się – PEC trwa. Program ten jest szczególnie interesujący dla małych i średnich firm brokerskich mających w ograniczonym zakresie możliwości korzystania z prezentacji firm ubezpieczeniowych czy innych dostępnych na rynku szkoleniowym ofert przeznaczonych głównie dla zamkniętych grup.

Szkolenia PEC zorganizowane są na bardzo wysokim poziomie. Zarówno dobór tematów tych stricte ubezpieczeniowych, jak i kołoubezpieczeniowych jest wyjątkowo trafny. Sposób ich realizacji, wybór zaproszonych wykładowców, a także fakt pozyskania ich dla Programu to elementy niezwykle istotne tworzące logiczny cykl szkoleniowy. Nie mam wątpliwości, że jest to dzieło organizatora znającego doskonale praktykę i realia pracy brokerskiej.

Jakie znaczenie ma dla Pań Laur Edukacji Zawodowej? Jesteście w gronie pierwszych, którym przyznane zostanie to wyróżnienie...

EK: Oczywiście nie szkolimy się dla laurów. Jednak pomysł nam się podoba. Do tej pory legitymujemy się na rynku licencją brokerską jako ustawowym przyzwoleniem na wykonywanie zawodu. Laur dodaje do tego nową jakość – pokazuje, że inwestujemy w nasze sprawności zawodowe, a to może klientowi i innym partnerom w naszym biznesie przynieść tylko korzyść. I chciałybyśmy, aby tak właśnie zostało to odczytane.

Czy formuła organizacyjna PEC Paniom odpowiada?

AH: Szkolenia jednodniowe są skuteczne i dobrze zorganizowane. Są jednak tematy, które już w praktyce pokazały, że dobrym rozwiązaniem mogłyby być również szkolenia dwudniowe. Tak stało się np. podczas szkolenia z OC komunikacyjnego. Temat okazał się znacznie obszerniejszy, niż oczekiwaliśmy, wykładowca był pierwszorzędny i w efekcie umówiliśmy się „na gorąco” na następne spotkanie dla dokończenia zagadnienia. To ważny sygnał dla organizatora szkoleń. Jestem pewna, że możemy oczekiwać jego reakcji.

Czy mam zatem rozumieć, że Panie skłonne są rekomendować właśnie PEC jako jedną z najciekawszych ofert szkoleniowych na rynku?

EK: Nie mamy przeglądu pełnej oferty rynkowej, ale nie w tym rzecz. Istotne jest, że to reprezentant naszego środowiska, Stowarzyszenie Brokerów, złożył nam ofertę szkoleniową dobrze wczytując się w nasze potrzeby. Skorzystanie z tej właśnie oferty wydaje nam się rzeczą naturalną, a nawet pewnym zobowiązaniem wobec naszej organizacji. Jako członkinie Stowarzyszenia poparłyśmy zapis w statucie mówiący o obowiązku dbałości Stowarzyszenia o podnoszenie kwalifikacji brokerów. Mamy właśnie okazję, aby przyczynić się osobiście do realizacji tego zapisu w praktyce.

Dziękuję za rozmowę

Bożena M. Dołęgowska-Wysocka

 

Personalia: Xenia Kruszewska w Saltus Ubezpieczenia

Od stycznia Saltus Ubezpieczenia ma nowego dyrektora Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Została nim Xenia Kruszewska, uznana ekspertka w dziedzinie...


czytaj dalej

Ubezpieczenia Pocztowe: Nominacja Angeliki Hruban zatwierdzona przez KNF

15 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Angeliki Hruban na stanowisko członka zarządu Pocztowego...


czytaj dalej

Bank Światowy: Strach przed robotami bezpodstawny

Wzrost automatyzacji póki co ma pomijalny wpływ na miejsca pracy w skali globalnej, mimo powszechnych ponurych przewidywań, że ludzi zastąpią...


czytaj dalej

Wielka Brytania: Twardy brexit wymusi posiadanie Zielonej Karty

Zrzeszenie Brytyjskich Ubezpieczycieli (ABI) ostrzegło kierowców, że w razie twardego brexitu prowadzący pojazdy poruszający się po drogach Unii...


czytaj dalej

PZU: Ruszyła rekrutacja do akceleratora MIT Enterprise Forum CEE

15 stycznia rozpoczęła się rekrutacja do pierwszej edycji akceleratora MIT Enterprise Forum CEE, skierowanego do start-upów z Polski oraz...


czytaj dalej

Reso: Bronisław Woźnialis przewodniczącym suwalskiej Rady Gospodarczej

Bronisław Woźnialis, prezes zarządu Reso Europa Service, został powołany do Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk i jednocześnie...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook