feed-image -

Prawo


Prawo: Bez podatku od darowizn dla poszkodowanych wskutek nawałnic
wtorek, 22 sierpnia 2017 09:09

21 sierpnia Ministerstwo Finansów przesłało do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników.

Add a comment

Więcej…
 
KPF: Co zmieni unia rynków kapitałowych?
poniedziałek, 21 sierpnia 2017 09:05

Ułatwienia w korzystaniu ze zniżek za bezszkodową jazdę za granicą i korzystniejsze warunku ubezpieczenia wynajmu samochodu – to tylko niektóre z możliwych skutków wprowadzenia nowych unijnych rozwiązań dotyczących konsumenckich usług finansowych – zwraca uwagę  Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych.

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: Odpowiedzialność karna i majątkowa członków zarządu
poniedziałek, 21 sierpnia 2017 09:04

Członkowie zarządu za naruszenie prawa czy niedopełnienie ciążących na nich obowiązków mogą być narażeni na wysokie grzywny czy nawet karę pozbawienia wolności. Na członkach zarządu ciąży zarówno odpowiedzialność majątkowa (cywilnoprawna), jak i karna. Najczęściej popełnianym przez członków zarządu przestępstwem związanym z wykonywaniem swoich obowiązków w spółce jest opisane w art. 300 k.k. udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela.

Add a comment
Więcej…
 
Ustawa „ubezpieczeniowa” zostanie znowelizowana po uwagach KE
poniedziałek, 07 sierpnia 2017 08:45

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Nowela przygotowana przez Ministerstwo Finansów stanowi odpowiedź na opinię Komisji Europejskiej z 17 maja tego roku, wskazującą na brak implementacji do polskiego porządku prawnego poszczególnych przepisów dyrektyw Wypłacalność II i Omnibus II*.  

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: Zmiana umiejscowienia przepisów o TFG
wtorek, 01 sierpnia 2017 09:00

31 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Regulacje wdrażające do polskiego prawa dyrektywę w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych oraz rozwiązania poprawiające system zabezpieczeń podróżnych przed skutkami niewypłacalności organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych. Do aktu przeniesione zostaną regulacje dotyczące Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Add a comment

Więcej…
 
Zadośćuczynienie za niewpuszczenie psa przewodnika
wtorek, 01 sierpnia 2017 08:58

31 lipca Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza wydał wyrok w sprawie z powództwa Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym zasądził zadośćuczynienie z tytułu naruszenia praw pacjenta na rzecz osoby niewidomej poruszającej się w asyście psa przewodnika przeciwko ośrodkowi okulistycznemu z Krakowa z powodu odmowy udzielenia jej świadczenia zdrowotnego.  

Add a comment

Więcej…
 
Projekt implementacji RODO już w tym tygodniu
wtorek, 01 sierpnia 2017 08:53

W wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” doktor Maciej Kawecki, zastępca dyrektora departamentu zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji i koordynator prac nad implementacją RODO, zdradził, że nowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych zostanie przedstawiony do konsultacji społecznych już na początku sierpnia. Akt zmienia w sumie ok. 140 ustaw, w tym m.in. kodeks pracy, prawo bankowe, prawo ubezpieczeniowe, ustawy o ochronie zdrowia czy działalności kulturalnej.

Add a comment

Więcej…
 
Touroperator jest odpowiedzialny za zaniedbania kontrahentów
wtorek, 01 sierpnia 2017 08:51

W niedawnym wyroku Sąd Rejonowy w Szczytnie przypomniał, że biuro podróży odpowiada za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, nawet jeśli zaniedbania są winą jego kontrahentów – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Add a comment

Więcej…
 
SN: Nieznani sprawcy zwalniają od odpowiedzialności za szkodę
poniedziałek, 31 lipca 2017 08:41

Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiony w ruch za pomocą sił przyrody nie odpowiada za szkodę wyrządzoną przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, jeżeli istnieją podstawy do przyjęcia, że szkoda nastąpiła z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności, choćby osoba ta nie została zidentyfikowana (art. 435 k.c.) – taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy.

Add a comment

Więcej…
 
Lewiatan: Blokowanie domen powinno być ostatecznością
poniedziałek, 31 lipca 2017 08:28

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad nowelizacją ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Przewiduje ona utworzenie rejestru finansowego, w którym zamieszczane będą platformy internetowe świadczące usługi finansowe, prowadzone przez podmioty do tego nieuprawnione oraz blokowanie domen internetowych. Będzie to dotkliwe dla przedsiębiorców świadczących usługi albo sprzedających towary w sieci, jak również obywateli korzystających z usług elektronicznych – ostrzega Konfederacja Lewiatan.

Add a comment

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 179

Skarbiec TFI: Ewa Radkowska-Świętoń w zarządzie

Ewa Radkowska-Świętoń dołączy do zarządu Skarbiec TFI od 1 września 2017 r., a od 1 października obejmie stanowisko prezesa zarządu

Ewa...


czytaj dalej

Przemysław Bona wiceprezesem Profika Broker

Z początkiem sierpnia Przemysław Bona objął stanowisko wiceprezesa zarządu Profika Broker. Menadżer związany ostatnio z Generali Polska zajmie się...


czytaj dalej

Talanx: Zarobki wyższe niż zakładano

Grupa Talanx zwiększyła swój przychód netto za I poł. roku o 14,9%, do 463 mln euro. Wszystkie działy przyczyniły się do satysfakcjonującego...


czytaj dalej

Swiss Re: Półrocze pogodowych ekstremów

W I poł. 2017 r. globalne straty ubezpieczone wynikłe z katastrof naturalnych i spowodowanych przez człowieka wyniosły w sumie 23 mld dol.,...


czytaj dalej

Coraz więcej zgłoszeń szkód po nawałnicach

Rośnie liczba szkód zgłaszanych do ubezpieczycieli przez poszkodowanych w wyniku nawałnic, jakie w ubiegły weekend przeszły nad Polską. Z...


czytaj dalej

TU Europa i Energa-Obrót: Oferta „Energiczni fachowcy”

Grupa Europa nawiązała współpracę z jednym z liderów sprzedaży energii elektrycznej w Polsce, firmą Energa-Obrót. Efektem partnerstwa jest wspólna...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy