feed-image -

Prawo


Rząd przyjął nowelę do ustawy o ubezpieczeniach upraw
środa, 22 marca 2017 09:54

21 marca Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz podjęła uchwałę w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu zmiany programu pomocowego w zakresie dopłat do składek w tych produktach ochronnych.

We wspomnianych powyżej aktach przedłożonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowano zmiany umożliwiające ubezpieczenie upraw rolnych od pełnego pakietu ryzyk albo od jednego lub kilku rodzajów ryzyka (wybranych przez producenta rolnego) przy zachowaniu możliwości skorzystania przez niego z dopłaty do składki z budżetu państwa na maksymalnym poziomie. W obecnym roku pułap ten wynosi 65%. Ten mechanizm będzie dotyczyć najbardziej powszechnych upraw rolnych takich jak: zboża, rzepak, ziemniaki, kukurydza, rośliny strączkowe, buraki cukrowe. Zdaniem autorów projektu nowelizacji, nowe rozwiązania przyczynią się do poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych przez ograniczenie ryzyka utraty przychodów w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Add a comment

Więcej…
 
Rynek odszkodowań: 1 mln zł dla ofiary wypadku
piątek, 17 marca 2017 09:36

16 marca Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił apelację ubezpieczyciela, który po wypadku wypłacił poszkodowanemu w wypadku samochodowym przed 19 laty 45 tys. zł, a po zwiększeniu odszkodowania przez sąd I instancji do łącznej kwoty 1 mln zł, odwołał się i wnioskował o jego zmniejszenie o 300 tys. zł.

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: Wypłata świadczeń nawet po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej?
czwartek, 16 marca 2017 09:42

Na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, główny koordynator ds. strategicznych postępowań sądowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich RPO analizuje kwestię wyczerpywalności sum gwarancyjnych w OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm.).

Add a comment

Więcej…
 
Rekordowa kara dla Warty
środa, 15 marca 2017 09:55

14 marca podczas trzysta czterdziestego siódmego posiedzenia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na TUiR Warta karę pieniężną w wysokości 600 tysięcy złotych. To najwyższa w historii kara nałożona przez nadzór za uchybienia związane z wypłatą odszkodowania komunikacyjnego.

Add a comment

Więcej…
 
Połączenie KNF i NBP nie tak szybko?
wtorek, 14 marca 2017 09:28

Od kilku miesięcy istnieje projekt ustawy o połączeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z Narodowym Bankiem Polskim (NBP). Ale sama fuzja pozostaje w zawieszeniu. Choć oficjalnie czynniki rządowe deklarują poparcie dla połączenia KNF z NBP, to wcale nie musi im się ona podobać– informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Add a comment

Więcej…
 
Gort Business Service: Szkolenia poświęcone ustawie „dystrybucyjnej”
poniedziałek, 13 marca 2017 09:56

Firma Gort Business Service Piotr Gortatowicz przygotowuje cykl szkoleń poświęconych nowej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Patronem medialnym wydarzenia jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Add a comment

Więcej…
 
Pozew grupowy dotyczący UNWW
czwartek, 09 marca 2017 09:46

16 lutego pozew grupowy o ubezpieczenie niskiego wkładu własnego przeciwko bankowi Millennium został prawomocnie przyjęty do rozpoznania. W pozwie kredytobiorcy dochodzą od banku zwrotu kwot pobranych tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW).

Add a comment

Więcej…
 
Centra usługowe towarzystw ubezpieczeniowych muszą płacić VAT
środa, 08 marca 2017 09:55

Koszty działalności ubezpieczeniowej wkrótce mogą wzrosnąć. To efekt niekorzystnej dla podatników interpretacji w obszarze VAT, przedstawionej w opinii Rzecznik Generalnej w sprawie C-605/15 (Aviva). Konieczność opodatkowania VAT usług świadczonych w ramach grup towarzystw ubezpieczeniowych może przyczynić się do obniżenia marżowości na rynku ubezpieczeń i w konsekwencji podwyższenia cen dla konsumentów. Opisana kwestia w dużym stopniu zmniejsza korzyści wynikające z outsourcingu usług pomocniczych dla podstawowej działalności prowadzonej przez spółki działające na rynku ubezpieczeniowym do wyspecjalizowanych podmiotów tworzonych w ramach grup kapitałowych – komentują Jacek Łabanowski, Małgorzata Kucewicz, Łukasz Groń, EY.

1 marca 2017 r. Rzecznik Generalna Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Juliane Kokott przedstawiła opinię w sprawie C-605/15 – Minister Finansów przeciwko Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie – w odpowiedzi na wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Add a comment

Więcej…
 
Pośrednicy i zarządcy nieruchomości zapłacą za bark OC
wtorek, 07 marca 2017 09:31

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIIB) zaproponowało, aby w nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadzić przepis mówiący o karze finansowej dla pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy za brak OC – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Add a comment

Więcej…
 
Wymagania w zakresie OC nie mogą być wygórowane
poniedziałek, 06 marca 2017 09:31

Wysokość sumy gwarancyjnej w polisie wymaganej od uczestników przetargu musi być ustalona na takim poziomie, aby nie narażała zamawiającego na zarzut naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców – zauważa „Dziennik Gazeta Prawna”.

Add a comment

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 167

Michał Krupiński przestał być prezesem PZU SA

22 marca rada nadzorcza PZU SA odwołała Michała Krupińskiego z funkcji prezesa PZU SA. Uchwała RN weszła w życie z dniem jej podjęcia.

W...


czytaj dalej

PZU Życie: Dorota Macieja nowym członkiem zarządu

Z informacji podanych na stronie korporacyjnej PZU wynika, że nowym członkiem zarządu PZU Życie została Dorota Macieja.

Dorota Macieja jest...


czytaj dalej

KE: Będzie łatwiej korzystać ze zniżki za bezszkodową jazdę

23 marca Komisja Europejska (KE) przedstawiła plany zmian w sektorze konsumenckich usług finansowych, dzięki któremu konsumenci europejscy będą...


czytaj dalej

Bank of England: Ochrona konsumenta ubezpieczeń

W odpowiedzi na raport niezależnego biura oceniającego przy Bank of England, BoE precyzyjniej wyjaśni, co powinni robić ubezpieczyciele, aby...


czytaj dalej

Sejm: Dyskusja na temat założeń zmian przepisów dotyczących OC

23 marca w Sejmie odbyło się posiedzenie parlamentarnego zespołu na rzecz wspierania przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego, poświęcone...


czytaj dalej

PBUK: Przymusowa likwidacja francuskiego MTA

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) poinformowało, że francuski nadzór finansowy Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy