feed-image -

Prawo


TK: 7 listopada wyrok ws. odliczenia składek od podatków
wtorek, 30 października 2007 10:35
{mosimage}7 listopada br. Trybunał Konstytucyjny orzeknie ws. zgodności z konstytucją przepisów ustawy o podatku PIT, które uniemożliwiają osobom pracującym za granicą odliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od płaconego w Polsce podatku.

Trybunał rozpatrzył w poniedziałek wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, który na początku czerwca br. zaskarżył do TK niektóre przepisy ustawy. Według RPO, naruszają one konstytucyjną zasadę równości. Z zarzutami Rzecznika nie zgodzili się jednak przedstawiciele Sejmu i prokuratury.
Chodzi m.in. o przepis, który uniemożliwia odliczenie od podatku z tytułu pracy za granicą składek na ubezpieczenie zdrowotne. Inny z zaskarżonych przepisów nie pozwala na odliczenie od dochodu z pracy za granicą składek na ubezpieczenie społeczne. Oba przepisy dotyczą sytuacji, gdy składki te nie zostały odliczone w państwie UE, na terenie którego była wykonywana praca.

Add a comment
Więcej…
 
KNF: wykładnia odnośnie MiFID
piątek, 26 października 2007 11:09
Niniejszy materiał stanowi podsumowanie analizy dokonanej w Urzędzie KNF i został przygotowany wyłącznie dla celów informacyjnych. Niniejszy materiał przedstawia zasady postępowania Urzędu KNF, jakie będą stosowane przez Urząd po 1 listopada 2007 r. w sytuacji braku implementacji Dyrektyw 2004/39 i 2006/73.

Add a comment
Więcej…
 
ZUS: analiza skutków przyznania mężczyznom prawa do wcześniejszych emerytur
czwartek, 25 października 2007 12:14
{mosimage}Według informacji „Gazety Prawnej”, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych trwają prace nad interpretacją wtorkowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który przyznał prawo do wcześniejszej emerytury 60-letnim mężczyznom z 35-letnim stażem ubezpieczeniowym. Zanosi się na to, że ZUS będzie przyznawał takim osobom prawo do tego świadczenia już od daty opublikowania wyroku TK w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że najpóźniej za dwa tygodnie mężczyźni, posiadający dotychczas prawo do emerytury dopiero po ukończeniu 65 lat, będą mogli ubiegać się w ZUS o to świadczenie.

Według orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego art. 29 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.) jest niezgodny z ustawą zasadniczą.
Na mocy zaskarżonego przepisu kobiety, które nie osiągnęły pełnego wieku emerytalnego (60 lat), mogą przejść na emeryturę pięć lat przed jego ukończeniem, jeżeli posiadają co najmniej 30-letni staż ubezpieczeniowy. Do stażu ubezpieczeniowego wlicza się zarówno lata składkowe (głównie czas pracy i opłacania składek, ale również np. urlop macierzyński), jak i nieskładkowe (na przykład studia, urlopy wychowawcze, otrzymywanie zasiłku i świadczenia przedemerytalnego).

Add a comment
Więcej…
 
Concordia Polska TUW: w związku z adwokatem
środa, 10 października 2007 16:27
Związki zawodowe mogą mieć teraz swojego prawnika. Za niewielką kwotę składki ubezpieczeniowej będzie on dbał o interesy pracowników. Wyegzekwuje przestrzeganie przepisów kodeksu pracy, zdyscyplinuje nieuczciwych pracodawców. Poprzez swoje działania, wpłynie na poprawę sytuacji ekonomicznej oraz społecznej zatrudnionych.

Add a comment
Więcej…
 
Prawo: wchodzi w życie ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK
poniedziałek, 01 października 2007 11:07
Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( DzU nr 124, poz. 1152 z późn. zm. ).

Add a comment
Więcej…
 
MF: zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości procentu składki na UFG
poniedziałek, 01 października 2007 11:05
Wczoraj ( 30 września ) weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z dnia 13 września zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki ( DzU nr 170, poz. 1196 ).

Add a comment
Więcej…
 
Prawo: prezydent podpisał ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
piątek, 14 września 2007 10:33
{mosimage}
Lech Kaczyński
Jak poinformowało biuro prasowe Kancelarii Prezydenta w komunikacie z 13 września , prezydent Lech Kaczyński podpisał w środę 12 września ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Ustawa wprowadza zakaz stosowania nieuczciwych praktyk, tj. takich, które wprowadzają klientów w błąd.

Ustawa ma na celu zastosowanie w polskim prawie unijnej dyrektywy z maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez firmy wobec klientów. Celem tej dyrektywy było ujednolicenie prawa w tym zakresie w UE.

Add a comment
Więcej…
 
KNF: Projekt nowelizacji ustawy o nadzorze budzi wątpliwości
wtorek, 21 sierpnia 2007 11:42
{mosimage}
Stanisław Kluza
W poniedziałek 20 sierpnia 2007 r. przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Stanisław Kluza wydał oświadczenie, w którym wyraża swoje wątpliwości dotyczące projektu nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Pełną treść oświadczenia publikujemy poniżej.

„Pełna integracja nadzoru finansowego w KNF przyniesie korzyści polskiej gospodarce i systemowi finansowemu, a przede wszystkim klientom instytucji finansowych.

Promowany przez Ministerstwo Finansów (MF) i Narodowy Bank Polski (NBP) projekt nowelizacji uchwalonej w 2006 r. ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym budzi wątpliwości. Absolutną koniecznością jest dalsza praca projektodawców nad uwagami zgłoszonymi przez KNF oraz skonsultowanie projektu z Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) i Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE). W sytuacji kiedy prawdopodobne jest skrócenie kadencji obecnego Parlamentu, do Sejmu RP powinny trafiać jedynie projekty najważniejsze i dobrze przygotowane.

Add a comment
Więcej…
 
Nowelizacja Kodeksu Cywilnego: różne interpretacje ubezpieczycieli
czwartek, 16 sierpnia 2007 17:25
{mosimage}Nowe warunki ubezpieczenia dostosowane do wymogów nowego prawa ubezpieczeniowego, które obowiązuje od 10 sierpnia znajdują się na stronach internetowych większości ubezpieczycieli. Jednak natychmiast pojawił się problem: towarzystwa różnie interpretują te same przepisy.

Można to zaobserwować na przykładzie ubezpieczeń AC oferowanych przez największych ubezpieczycieli na rynku polis majątkowych: PZU, Allianz i Ergo Hestia ( Warta nie ogłosiła jeszcze nowych OWU na stronie internetowej).

Najwięcej problemów sprawiają zasady zwrotu składki. Według nowej wersji art. 813 składka jest obliczana za czas odpowiedzialności ubezpieczyciela, a w przypadku wygaśnięcia umowy przed upływem okresu, na jaki została ona zawarta, ubezpieczającemu przysługuje zwrot za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Add a comment
Więcej…
 
Nowelizacja Kodeksu Cywilnego: banki wietrzą interes
poniedziałek, 13 sierpnia 2007 11:05
{mosimage}10 sierpnia weszła w życie nowelizacja przepisów Kodeksu Cywilnego w zakresie umowy ubezpieczenia. Nowe przepisy utrudniają rozwiązanie umowy ubezpieczenia w przypadku braku płatności kolejnej części składki, przez co zniechęcają one towarzystwa do jej rozbijania na raty. Szansę na pokaźne źródło zysków dostrzegły tu banki.

Podpisywane po 10 sierpnia umowy muszą przewidywać konieczność monitowania klientów o zapłatę kolejnych rat składek. Zniknie dotychczasowa możliwość zawieszania od razu przez towarzystwa ochrony ubezpieczeniowej czy nawet rozwiązywania umowy przy opóźnieniu w opłacie raty. Mogą pojawić się kłopoty z monitowaniem o zapłatę i windykacją zaległości. To wszystko sprawia, że ubezpieczyciele mniej chętnie będą rozbijali składki na raty.

Add a comment
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 161 162 163 164 165 166 następna > ostatnia >>

Strona 162 z 166

D.A.S.: Danuta Źrałek nowym członkiem zarządu

16 lutego nastąpiły zmiany w zarządzie D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej. Rada nadzorcza spółki przyjęła rezygnację Arkadiusza Gila...


czytaj dalej

KNF: Marcin Pachucki i Filip Świtała nowymi wiceprzewodniczącymi

Na wniosek przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Marka Chrzanowskiego, premier Beata Szydło odwołała z dniem 15 lutego jego...


czytaj dalej

USA: MetLife osiągnął neutralność węglową

23 lutego MetLife poinformował o osiągnięciu wyznaczonego w 2015 r. celu neutralności węglowej. Tym samym firma została pierwszym towarzystwem...


czytaj dalej

Trump i Brexit ryzykiem politycznym do ubezpieczenia

Dyrektor generalny Lloyd’s Inga Beale stwierdziła, że prezydentura Donalda Trumpa i wyjście Wlk. Brytanii z Unii Europejskiej stwarzają możliwości...


czytaj dalej

PZU zadba o bezpieczeństwo położnic

Już wkrótce ruszy „Bezpieczny Poród” – pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej powszechny program kształcenia podyplomowego lekarzy z zakresu...


czytaj dalej

EAP: Assistance również dla pojazdów elektrycznych

W odpowiedzi na rozwój rynku pojazdów elektrycznych Europ Assistance Polska (EAP) wprowadziła szkolenia specjalistyczne z zakresu obsługi takich...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy