feed-image -

Prawo


KNF i ministerstwa chcą ułatwić rozwój FinTech w Polsce
piątek, 16 grudnia 2016 09:46

9 grudnia odbyło się spotkanie przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego z przedstawicielami Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju dotyczące możliwych działań na rzecz rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce.

Add a comment

Więcej…
 
Sejm przyjął nowelę ustawy o ubezpieczeniach rolnych
piątek, 16 grudnia 2016 09:45

15 grudnia na 32 posiedzeniu Sejm przyjął doprecyzowaną wcześniej przez Senat nowelizację ustawy o ubezpieczeniach rolnych.

Add a comment

Więcej…
 
Eksperci o projekcie ustawy „dystrybucyjnej”
piątek, 16 grudnia 2016 09:21

Na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” eksperci komentują projekt ustawy implementujący do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD).

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: Kolejne zagadnienia prawne w Sądzie Najwyższym
środa, 14 grudnia 2016 10:04

Do Sądu Najwyższego trafiły kolejne ubezpieczeniowe pytania prawne. Rzecznik Finansowy zapytał o to, czy ubezpieczyciele powinni pokrywać z ubezpieczenia OC rolnika, szkody wyrządzone przez psa wykorzystywanego użytkowo w gospodarstwie rolnym. SN ma również podjąć uchwałę w sprawie odpowiedzialności UFG z tytułu zadośćuczynienia w sytuacji, gdy w wypadku spowodowanym przez poruszającego się autem bez OC kierowcę poniósł śmierć właściciel tego pojazdu

- Złożenie takiego wniosku (dotyczącego „psich szkód” – AM) wynika z obserwacji rozbieżności w orzecznictwie w tym zakresie oraz praktyk ubezpieczycieli. Sprawy trafiają do sądów, bo niektórzy ubezpieczyciele odmawiają pokrycia z OC rolnika szkód wyrządzonych przez psy należące do rolników. Nie traktują ich jak zwierzęta wykorzystywane użytkowo przez rolnika w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Tymczasem  w wielu wypadkach pies pełni określone funkcje np. pilnując dobytku czy zwierząt. Naszym zdaniem w takich wypadkach, ubezpieczyciele powinni pokrywać szkody wyrządzone przez takie psy – tak Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy, uzasadniała złożone zapytanie.

Add a comment

Więcej…
 
KNF: Ćwierć miliona kary dla Compensy, 30 tys. zł dla TUW
środa, 14 grudnia 2016 10:03

13 grudnia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Compensa TU i TUW „TUW” kary pieniężne w wysokości odpowiednio 250 tys. i 30 tys. zł.

Add a comment

Więcej…
 
Ministerstwo Sprawiedliwości bierze się za „uefki”
poniedziałek, 12 grudnia 2016 10:00

8 grudnia w Ministerstwie Sprawiedliwości (MS) odbyło się spotkanie poświęcone ubezpieczeniom z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). W trackie dyskusji podjęto decyzję o powołaniu zespołu roboczego przy MS, którego zadaniem będzie przygotowanie planu niezbędnych działań organów państwa wobec poważnych zarzutów dotyczących wspomnianych powyżej polis.

- Zapoznałem się z wieloma wyrokami sądowymi pokazującymi ten proceder, który można nazwać przestępczym. W jednym z uzasadnień sąd w bardzo mocnych słowach podsumowuje to, co się stało. Stwierdza, że opracowanie tych produktów musiało być świadome i nacelowane na osiągniecie zysków kosztem wpłat ubezpieczonych. Skala tego procederu obliguje nas do tego, żeby się tym tematem zająć. Obok afery Amber Gold to kolejna ze spraw, gdzie coś zawiodło. Naszą rolą jest ustalić, co zawiodło i podjąć konieczne kroki – powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Add a comment

Więcej…
 
KNF: Zgoda na zmiany w akcjonariacie Open Life
czwartek, 08 grudnia 2016 09:53

6 grudnia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zgodziła się na zmiany w akcjonariacie Open Life.

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: Rusza proces legislacyjny implementacji IDD
czwartek, 08 grudnia 2016 02:49

Ministerstwo Rozwoju i Finansów (MRiF) przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, implementującej do krajowego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń*, czyli IDD (Insurance Distribution Directive).  

Projekt przewiduje między innymi utrzymanie dotychczasowego podziału pośredników ubezpieczeniowych na brokerów i agentów (z uwzględnieniem OWCA i OWCB) oraz nie dopuszcza możliwości łączenia obu funkcji. „Takie rozwiązanie znajduje uzasadnienie w obowiązującej praktyce rynkowej i racjonalności takiego rozwiązania” – głosi uzasadnienie do projektu. Dodatkowo w akcie zaproponowano, aby czynności agencyjne i działalność agencyjną, oprócz agentów ubezpieczeniowych, wykonywali również agenci oferujący ubezpieczenia uzupełniające (określeni w dyrektywie jako pośrednicy oferujący ubezpieczenia uzupełniające), a także członek zarządu i prokurent zakładu ubezpieczeń oraz osoba będąca pracownikiem ZU.

Add a comment

Więcej…
 
KNF: Zalecenia dotyczące dywidendy za obecny rok
czwartek, 08 grudnia 2016 02:48

6 grudnia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, powszechnych towarzystw emerytalnych, domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2017 r.

Add a comment

Więcej…
 
Senat: Nowela ustawy o ubezpieczeniach upraw z jedną poprawką
czwartek, 08 grudnia 2016 00:47

1 grudnia Senat przyjął nowelizację ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Do rządowego projektu noweli została wprowadzona jedna poprawka doprecyzowująca.

Add a comment

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 163

Personalia: Roman Pałac w Komisji Rewizyjnej PIU

17 stycznia, podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Ubezpieczeń, przeprowadzone zostały wybory uzupełniające do Komisji...


czytaj dalej

TFI PZU: Marcin Adamczyk nowym prezesem, Cezary Iwański – członkiem zarządu

16 stycznia Grupa PZU podała, że prezesem TFI PZU zostanie Marcin Adamczyk, wcześniej między innymi szef zespołu rynków lokalnych oraz lead...


czytaj dalej

Munich Re: Zmiana w radzie nadzorczej

Z dniem 3 stycznia do rady nadzorczej Munich Re została powołana Renata Jungo Brüngger. Sąd w Monachium powołał ją na miejsce Wolfganga...


czytaj dalej

Aon: Zarządzanie ryzykiem Brexitu

Aon plc wprowadził Brexit Navigator – zindywidualizowane rozwiązanie mające na celu pomoc firmom w ilościowym określeniu skutków ekspozycji na...


czytaj dalej

KUKE: Zabezpieczenie wykupu wierzytelności PMG

Polska spółka PMG dostarczy maszyny górnicze o wartości 20,76 mln euro do rosyjskiej spółki ZAO Shahtoupravlyene Taldinskoe-Kyrgajskoe....


czytaj dalej

PIU: Wręczono odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń"

17 stycznia 2017 r. podczas nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Ubezpieczeń wręczone zostały odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń”.

...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy