feed-image -

Reklama

Prawo


UKNF: Nowy statut już obowiązuje
wtorek, 02 kwietnia 2019 08:48

1 kwietnia zaczął obowiązywać nowy statut Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Dokument określa nową strukturę organizacyjną instytucji.

Inspiracją do stworzenia nowej struktury były zmiany zachodzące na rynku finansowym oraz w obszarze regulacji i wynikające z nich nowe zadania UKNF. Zmiany strukturalne mają na celu zapewnienie efektywniejszego podziału dotychczas realizowanych obowiązków, a także sprawne wypełnianie pojawiających się nowych zadań w ramach nowo utworzonych komórek organizacyjnych.

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: Cesja bez VAT
wtorek, 02 kwietnia 2019 08:35

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie potwierdził, że nabywanie wierzytelności za cenę niższą od ich wartości nominalnej, nie jest świadczeniem odpłatnej usługi – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: Ubezpieczenia chronione na wypadek twardego brexitu
poniedziałek, 01 kwietnia 2019 09:06

28 marca prezydent Andrzej Duda podpisał umowę o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (UK) z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o UE (twardy brexit).

Regulacja ma na celu zabezpieczenie interesów klientów instytucji finansowych z siedzibą w ww. lokalizacjach i wykonujących działalność w Polsce w przypadku wystąpienia UK z UE na zasadzie twardego brexitu.  W części dotyczącej zakładów ubezpieczeń ustawa przewiduje, że firmy z Wielkiej Brytanii oraz Gibraltaru, które przed dniem bezumownego brexitu prowadziły działalność ubezpieczeniową w Polsce, będą ją mogły dalej prowadzić na takich samych zasadach, w celu wykonania zawartych już umów ubezpieczenia.

Add a comment

Więcej…
 
SN: Regres uzależniony od stanu prawnego w chwili wypłaty odszkodowania
piątek, 29 marca 2019 10:00

Możliwość wystąpienia z regresem ubezpieczyciela wypłacającego odszkodowanie wobec sprawcy wypadku, który uciekł z miejsca zdarzenia, jest uzależniona od stanu prawnego obowiązującego w momencie wypłaty odszkodowania – wynika z najnowszej uchwały Sądu Najwyższego.

Add a comment

Więcej…
 
Warsztat szkoleniowy dla Inspektorów Ochrony Danych
wtorek, 26 marca 2019 09:54

W dniach 9-10 kwietnia w Warszawie odbędzie się dwudniowy warsztat zatytułowany „Jak profesjonalnie i bezpiecznie wykonywać obowiązki Inspektora Ochrony Danych”. Patronem medialnym wydarzenia organizowanego przez ECDP ODO sp. z o.o. jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Add a comment

Więcej…
 
SOKiK uchylił karę dla Open Finance
wtorek, 26 marca 2019 09:53

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) uchylił decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nakładającą na Open Finance ponad pół miliona złotych kary za stosowanie w trakcie pozyskiwania konsumentów do ubezpieczeń na życie z UFK kart informacyjnych pomijających istotne informacje.

Add a comment

Więcej…
 
KNF będzie mogła dyscyplinować zagraniczne zakłady
piątek, 22 marca 2019 09:54

Ministerstwo Finansów (MF) chce zwiększyć ochronę polskich klientów zagranicznych ubezpieczycieli. Resort pracuje nad nowelą dwóch aktów, która pozwoli Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na interwencje w firmach działających jako oddziały zagranicznych ubezpieczycieli lub funkcjonujących w Polsce na zasadzie unijnej swobody przepływu usług w razie pojawienia się problemów.

Nowela obejmuje zmiany w dwóch aktach – ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (UDUiR). Nowe regulacje mają zapewnić KNF skuteczne i szybkie mechanizmy nadzoru nad zagranicznymi zakładami oraz reasekuracji z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej wykonujących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez oddział lub w inny sposób. Dopełnią także implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiej i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II).

Add a comment

Więcej…
 
Senat: Nowela osobowa i ustawa brexitowa przyjęte bez poprawek
piątek, 22 marca 2019 09:51

21 marca w godzinach nocnych zakończyło się 75. dwudniowe posiedzenie Senatu. W jego trakcie przyjęte zostały dwa akty o istotnym znaczeniu dla branży ubezpieczeniowej.

Add a comment

Więcej…
 
RPP: Pozew o 350 tys. zł za śmierć dziecka wskutek błędu medycznego
czwartek, 21 marca 2019 09:54

Rzecznik Praw Pacjenta (RPP) Bartłomiej Chmielowiec wniósł pozew o zapłatę na rzecz pacjentki zadośćuczynienia w kwocie 350 tys. zł z tytułu zawinionego naruszenia jej praw do udzielanych z należytą starannością świadczeń zdrowotnych związanych z porodem oraz do informacji o stanie zdrowia. Jest to jedna z najwyższych kwot, o jakie wnosił Rzecznik.

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: Nietrzeźwość poszkodowanego ma wpływ na zadośćuczynienie
czwartek, 21 marca 2019 09:42

Nietrzeźwość uczestnika wypadku może być uznana za współprzyczynę zdarzenia i skutkować zmniejszeniem odszkodowań i świadczeń, tak dla poszkodowanego, jak i jego rodziny – wskazuje „Rzeczpospolita”.

Add a comment

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 234

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

Lloyd’s: Plan przechodzenia na platformę elektroniczną

Ubezpieczyciele z rynku Lloyd’s of London przenieśli już 45% swojego biznesu na platformę elektroniczną, wyprzedzając plan.

Branża...


czytaj dalej

Insurance Europe: Frédéric de Courtois wiceprezesem nowej kadencji

Frédéric de Courtois, dyrektor generalny Grupy Generali, został wybrany 22 maja na trzyletnią kadencję na stanowisku wiceprezesa Insurance Europe....


czytaj dalej

Warta odstępuje od oferowania PPK

Na nieco ponad miesiąc przed startem Pracowniczych Planów Kapitałowych z uczestnictwa w programie wycofała się jedna z firm zarejestrowanych już w...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Powódź zalewa południową Polskę

Kilka dni intensywnych opadów deszczu sprawiło, że Polska, zwłaszcza południowa, zaczęła zmagać się z nadmiarem wody. Doszło już do kilkuset...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook