feed-image -

Prawo


Prawo: Sytuacje, w których składki nie są kosztem uzyskania przychodu
środa, 24 stycznia 2018 09:33

Z najnowszych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) oraz interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Podatkowej* wynika, że zarówno lekarz zabezpieczający dochody na wypadek zachorowania bądź innego zdarzenia losowego, jak i spółka finansująca OC menadżera nie pomniejszą przychodu o koszt ubezpieczenia – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Add a comment

Więcej…
 
Ruszyły konsultacje społeczne noweli ustawy „dystrybucyjnej”
wtorek, 23 stycznia 2018 09:41

22 stycznia Ministerstwo Finansów i Rozwoju (MFiR) skierowało do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Proponowane przepisy przewidują przede wszystkim zmianę terminu wejścia w życie ustawy z 23 lutego na 1 października 2018 r.

Uzasadniając potrzebę przyjęcia regulacji, resort tłumaczy, że wynika ona z podjęcia przez Komisję Europejską wniosku legislacyjnego zakładającego odroczenie terminu rozpoczęcia stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Insurance Distribution Directive, IDD) od dnia 1 października 2018 r. Obecnie IDD ustanawia termin transpozycji i stosowania na dzień 23 lutego.

Add a comment

Więcej…
 
Rzecznik Finansowy: Propozycja zmian w polisach z UFK
piątek, 19 stycznia 2018 09:58

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zdecydowała o podjęciu prac legislacyjnych prowadzących do uregulowania wciąż istniejących problemów z ubezpieczeniami z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Przedstawiciele Rzecznika Finansowego zaprezentowali możliwe kierunki zmian*.

- Cieszę się, że dyskusja nad tą kwestią powraca. Wprowadzone zmiany prawne i tzw. ugody z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozwiązały tylko część problemów. Cały czas znaczna część osób, które w przeszłości miały taką umowę i wypowiedziały ją, ponosząc horrendalną opłatę likwidacyjną, musi dochodzić swoich praw w sądach – powiedziała Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy.


Add a comment

Więcej…
 
Senat: „Zielone światło” dla uregulowania kwestii rezygnacji z polis z UFK
czwartek, 18 stycznia 2018 09:36

16 stycznia senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła petycję w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Celem nowelizacji miałoby być doprecyzowanie możliwości rezygnacji z umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W głosowaniu senatorowie opowiedzieli się za podjęciem prac nad uregulowaniem tej kwestii.

Add a comment

Więcej…
 
KNF: Kary finansowe dla Avivy i Inter Polska
środa, 17 stycznia 2018 09:48

16 stycznia podczas trzysta siedemdziesiątego dziewiątego posiedzenia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zdecydowała o nałożeniu kar finansowych na Aviva TUO i Inter Polska TU.

Add a comment

Więcej…
 
W bancassurance zakład ma szczególne obowiązki wobec ubezpieczonego
środa, 17 stycznia 2018 09:20

Z najnowszego wyroku Sądu Najwyższego wynika, że bez względu na to, za czyim pośrednictwem zawarto umowę ubezpieczenia, to ubezpieczyciel musi poinformować klienta o jej warunkach – informuje „Rzeczpospolita”.

Add a comment

Więcej…
 
Nowy system odszkodowań za błędy medyczne jest prawie gotowy
wtorek, 16 stycznia 2018 09:35

Ministerstwo Zdrowia kończy prace nad projektem rekompensat dla chorych, przewidującym utworzenie cennika i uzależnienie odszkodowania od odsetka uszczerbku na zdrowiu – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Add a comment

Więcej…
 
SPBUiR: „Tak” dla braku sprzeciwu wobec opóźnienia stosowania IDD
piątek, 12 stycznia 2018 09:47

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (SPBUiR) w oficjalnym stanowisku podzieliło stanowisko rządu w sprawie terminu przesunięcia stosowania dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD).

W projekcie stanowiska Polski wobec grudniowego wniosku o przesunięcie daty stosowania IDD z 23 lutego na 1 października* tego roku rząd deklaruje, że nie chce wyrażać sprzeciwu wobec tej propozycji. Dla uzasadnienia swojego stanowiska używa argumentu o korzyściach z dłuższego vacatio legis w postaci m.in. dłuższego okresu na przygotowanie dystrybutorów ubezpieczeń i organu nadzoru do szeregu zmian wprowadzanych przez dyrektywę. Podobną opinię wyraziło w swoim stanowisku SPBUiR, oceniając, że „dłuższe vacatio legis umożliwi nie tylko uczestnikom rynku, ale również organowi nadzoru lepsze przygotowanie do wprowadzonych zmian, co przełoży się na jeszcze lepsze zabezpieczenie interesów klientów”.

Add a comment

Więcej…
 
Policja: Zatrzymanie nieuczciwej agentki
piątek, 12 stycznia 2018 09:43

Piotrkowscy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją zatrzymali nieuczciwą agentkę ubezpieczeniową. Kobieta oszukała towarzystwo ubezpieczeniowe na blisko 4 tys. zł.

Add a comment

Więcej…
 
KNF: Informacja dotycząca stosowania BMR
czwartek, 11 stycznia 2018 09:39

Komisja Nadzoru Finansowego, wskazana w art. 96 ust. 1 pkt. b ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń jako organ właściwy w zakresie wykonywania nadzoru przewidzianego przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych, opublikowała komunikat dotyczący rozpoczęcia stosowania w/w rozporządzenia („BMR”).

Add a comment

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 196

Votum: Agnieszka Czaplińska nowym wiceprezesem zarządu

9 lutego Elżbieta Kupiec złożyła rezygnację z funkcji członka zarządu Votum, ze skutkiem na ten sam dzień. Przyczyny rezygnacji nie są znane. Rada...


czytaj dalej

Aegon TUnŻ: Andrzej Szufa członkiem zarządu ds. ryzyka

Akcjonariusz Aegon TUnŻ powołał Andrzeja Szufę do pełnienia funkcji członka zarządu spółki odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

Andrzej Szufa...


czytaj dalej

AXA Partners: Hybrydowy asystent osobisty

Podczas Consumer Electronics Show w Las Vegas, największych na świecie targów innowacji technologicznych, AXA Partners, globalny zespół AXA...


czytaj dalej

Liberty Specialty Markets rozwija ochronę budów i dzieł sztuki

Liberty Specialty Markets, część Liberty Mutual Insurance, zamierza poszerzyć zakres linii produktowych obsługiwanych we Francji i zwiększyć...


czytaj dalej

PZU, Link4 i Compensa na czele rankingu jakości danych

PZU, Link4 i Compensa TU – te towarzystwa zajęły pierwsze trzy miejsca w siódmym rankingu jakości danych przesyłanych do ogólnopolskiej bazy polis...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: PZU rozpoczął współpracę z AGH

PZU i Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie podpisały list intencyjny w sprawie nawiązania długoterminowej współpracy w...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy