feed-image -

Reklama

Prawo


Rząd przyjął projekt noweli ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych
środa, 19 września 2018 08:45

18 września Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, dostosowującej polskie przepisy do dyrektywy europejskiej 2009/103/WE w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczenia od takiej odpowiedzialności (dyrektywa komunikacyjna).

Add a comment

Więcej…
 
Nowe warunki ubezpieczania ryzyka suszy przyjęte przez rząd
środa, 19 września 2018 08:44

18 września na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wraz z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu zmiany programu pomocy dotyczącego dopłat do składek z tytułu w/w ubezpieczenia oraz częściowego dofinansowania odszkodowań wypłaconych producentom rolnym w związku z suszą (reasekuracja).

Add a comment

Więcej…
 
KNF: Niższe kary dla PZU SA i Warty
środa, 19 września 2018 08:43

18 września Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), po ponownym rozpatrzeniu sprawy, jednogłośnie uchyliła w części decyzję z 18 maja 2018 r. w zakresie nakładającym administracyjną karę pieniężną na PZU SA w wysokości 800 tys. zł oraz uchyliła w całości decyzję z 9 stycznia 2018 r. o ukaraniu TUiR Warta sankcją w wysokości 390 tys. zł. Ostatecznie ubezpieczyciele zapłacą kary niższe o odpowiednio 50 i 10 tys. zł.

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: Koniec z bezkarnym cofaniem liczników w autach
środa, 19 września 2018 08:40

18 września rząd przyjął przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości zmiany w prawie, które pozwolą ukrócić oszukańczy proceder „przekręcania” liczników w używanych autach. W praktyce chodzi o walkę z oszukiwaniem nabywców aut, którzy nieświadomie kupują pojazd z wyższym przebiegiem, często nienadający się do użytku, i płacą za niego drożej niż wskazywałby na to jego rzeczywisty stan techniczny.

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: NRA chce nowego projektu regulacji odszkodowawców
poniedziałek, 17 września 2018 08:31

Potrzebny jest nowy projekt pełnej i kompleksowej regulacji dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, gdyż propozycja przedstawiona przez Senat* jest nie do przyjęcia, a przy tym poparta powierzchownymi analizami prawnymi i ekonomicznymi. W efekcie projekt będzie utrwalał istniejące patologie na rynku dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, a nie eliminował je, a przy tym aprobował narażenie konsumentów na wynikające z tego faktu szkody – głosi opinia Naczelnej Rady Adwokackiej (NRA) o projekcie ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, sporządzona przez adw. dr Magdalenę Matusiak-Frącczak, przewodniczącą Komisji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

Add a comment

Więcej…
 
SN: Uzasadnienie do uchwały ws. reklamacji
czwartek, 13 września 2018 08:44

Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie do uchwały III CZP 113/17 z 13 czerwca 2018 roku*, podjętej w odpowiedzi na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie dotyczące interpretacji art. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (u.r.r.). Przepis ten przewiduje, że w przypadku niedotrzymania przez w/w podmiot ustawowych terminów odpowiedzi na reklamację uważa się ją za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

Uchwała SN brzmiała następująco: „W postępowaniu wszczętym przez klienta przeciwko podmiotowi rynku finansowego o zapłatę kwoty roszczenia zgłoszonej w reklamacji klienta, art. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2270) nie wyłącza możliwości kwestionowania przez podmiot rynku finansowego zasadności dochodzonego roszczenia; na podmiocie tym spoczywa ciężar dowodu, że powodowi nie przysługuje roszczenie lub przysługuje w niższej wysokości”.

Add a comment

Więcej…
 
UOKiK: Ponad 10 tys. zł kary dla kancelarii odszkodowawczej
czwartek, 13 września 2018 08:41

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ukarał kancelarię odszkodowawczą Manufaktura, działającą głównie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Sankcja została nałożona na firmę za takie praktyki, jak np. utrudnianie konsumentom wypowiedzenia umowy.

Add a comment

Więcej…
 
KPMG: Wpływ IFRS 17 na ubezpieczycieli większy niż zakładano
czwartek, 13 września 2018 08:40

Przepisy nowego standardu IFRS 17 dotyczącego wyceny umów ubezpieczeniowych zaczną obowiązywać od 2021 r. Dla większości firm ubezpieczeniowych na świecie wdrożenie standardu będzie bardziej złożonym i kosztownym wysiłkiem niż samo pierwotne wdrożenie standardów międzynarodowych (IFRS), wymagającym głębokich zmian zarówno operacyjnych, jak i w obszarach technicznych. Jednocześnie wśród ubezpieczycieli rośnie świadomość wpływu, jaki nowy standard będzie miał na procesy biznesowe.

Add a comment

Więcej…
 
Deloitte: Ubezpieczyciele widzą korzyści z MSSF 17
środa, 12 września 2018 08:54

Dziewięć na dziesięć firm ubezpieczeniowych na świecie deklaruje, że zdąży z wdrożeniem nowego standardu MSSF 17 przed jego wejściem w życie. Aktualnie największym wyzwaniem dla zakładów jest dostosowanie systemów oraz  procesów w obszarze aktuariatu i sprawozdawczości. W ciągu ostatnich pięciu lat pięciokrotnie wzrósł odsetek spółek, które planuje wydać ponad 50 mln euro na działania w celu spełnienia wymogów MSSF 17 – wynika z najnowszego badania Global IFRS Insurance Survey 2018 „2021 countdown underway: Insurers prepare for IFRS 17 implementation”, przeprowadzonego przez Economist Intelligence Unit na zlecenie Deloitte.

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) ogłosiła nowy standard MSSF 17 w 2017 r. Wprowadza on zupełnie nowe podejście w rozpoznawaniu przychodów oraz zysków/strat w okresie świadczenia usług ubezpieczeniowych. Choć zacznie on obowiązywać dopiero od stycznia 2021 roku, to oznacza tak dużą zmianę dla ubezpieczycieli, że wielu z nich już od pewnego czasu pracuje nad przygotowaniem się do jego wdrożenia. W Polsce, ze względu na obowiązki regulacyjne, standard obejmie przede wszystkim zakłady ubezpieczeń będące emitentami papierów wartościowych na giełdzie (np. PZU).

Add a comment

Więcej…
 
KNF: Piaskownica regulacyjna coraz bliżej
poniedziałek, 10 września 2018 08:53

Jesteśmy gotowi, żeby w ciągu najbliższych tygodni w Polsce otworzyć piaskownicę regulacyjną – powiedział w Krynicy przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski.

Add a comment

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 215

Z PZU do zarządu Alior Banku

17 października Katarzyna Sułkowska złożyła rezygnację z funkcji prezesa zarządu Alior Banku. Rada nadzorcza spółki przyjęła rezygnację i z tym...


czytaj dalej

MAK Ubezpieczenia: Robert Grabowski nowym członkiem zarządu

Robert Grabowski, dotychczasowy dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie i Osobowych MAK Ubezpieczenia, został członkiem zarządu firmy brokerskiej....


czytaj dalej

Unia Berneńska: Beatriz Reguero nową przewodniczącą

17 października w Paryżu odbyło się doroczne walne zgromadzenie Unii Berneńskiej. Gospodarzem spotkania, które zgromadziło ponad 300 dyrektorów...


czytaj dalej

Aon: Wrześniowe katastrofy najkosztowniejsze

Szkody spowodowane przez huragany, powodzie i trzęsienia ziemi sprawiły, że wrzesień był pod względem katastrof naturalnych najkosztowniejszym jak...


czytaj dalej

PIU: Wynik bancassurance najsłabszy od lat

17 października podczas pierwszego dnia X Kongresu Bancassurance Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) zaprezentowała podsumowanie wyników bankowego...


czytaj dalej

Consultia: Korekta rocznej prognozy

Przez 9 miesięcy tego roku Consultia zebrała 155,1 mln zł, o 15,1% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. (134,8 mln zł). Przychody...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook