feed-image -

Prawo


Sejm: Przyjęcie noweli ustawy o ubezpieczeniach upraw
czwartek, 17 listopada 2016 09:53

15 listopada Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Jej celem jest zapewnienie powszechności ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Add a comment

Więcej…
 
Jak sprawnie wypełnić kwestionariusz BION?
środa, 16 listopada 2016 09:21

Z każdym kolejnym miesiącem firmy ubezpieczeniowe zbliżają się do ponownej, corocznej oceny w ramach procesu BION (Badanie i Ocena Nadzorcza), przeprowadzanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Add a comment
Więcej…
 
LWB: Kolejny pozew grupowy przyjęty do rozpoznania
wtorek, 15 listopada 2016 09:44

4 listopada Sąd Okręgowy w Warszawie przyjął do rozpoznania w postępowaniu grupowym pozew o zapłatę przeciwko Skandia (obecnie Vienna Life). Ponadto SO przesądził, że nie ma podstaw do żądania przez towarzystwo kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu.

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: PRIIPs od 2018 r.
poniedziałek, 14 listopada 2016 09:42

Komisja Europejska (KE) zaproponowała przełożenie o rok terminu implementacji nowych regulacji w zakresie Kluczowych Informacji dla Inwestorów (KID) dla tzw. detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIPs) – podały Analizy Online (AO).

Add a comment

Więcej…
 
UOKiK: Wkrótce nowy system rozstrzygania sporów
poniedziałek, 14 listopada 2016 09:41

Prezydent podpisał ustawę o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Została ona już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe prawo wejdzie w życie 10 stycznia 2017 r. Dzięki nowym przepisom każdy konsument będzie mógł prościej i szybciej rozwiązać swój konflikt. Z kolei przedsiębiorca, zgadzając się np. na bezstronną mediację, wzmacnia dobre imię swojej firmy. Dodatkowo unika długotrwałego i kosztownego procesu z konsumentem.

Add a comment

Więcej…
 
Rzecznik Finansowy: Ponad 1 tys. wniosków o polubowne rozwiązanie sporu
czwartek, 10 listopada 2016 09:48

9 listopada odbyła się konferencja poświęcona polubownemu rozwiązywaniu sporów. Organizatorami wydarzenia były Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, Sekcja Prawa Odszkodowawczego przy ORA w Warszawie oraz Rzecznik Finansowy.

Add a comment

Więcej…
 
CEPiK 2.0. wystartuje w czerwcu 2018 roku
środa, 09 listopada 2016 10:21

8 listopada Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw. Nowela przewiduje, że zmodernizowany system Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0.) zostanie uruchomiony 4 czerwca 2018 r.

Add a comment

Więcej…
 
KNF: 100 tys. zł kary dla InterRisk
środa, 09 listopada 2016 10:21

8 listopada podczas trzydziestego drugiego posiedzenia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie podjęła decyzję o nałożeniu na InterRisk 100 tys. zł kary. Zakład został ukarany za opóźnienia w wypłacie odszkodowań z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niedopełnienie w ustawowym terminie obowiązków informacyjnych wobec klientów tego typu polis.

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: Premier będzie nadzorować spółki Skarbu Państwa
środa, 09 listopada 2016 10:20

Z przedłożonego przez Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) projektu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym wynika, że prezes Rady Ministrów będzie powoływać członków rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa (SP) i jej przewodniczącego, a także ma koordynować wykonywanie uprawnień przysługujących SP w spółkach.

Add a comment

Więcej…
 
KNF: WSA potwierdził zasadność kary dla TUW SKOK
wtorek, 08 listopada 2016 09:59

4 listopada Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie wydał wyrok oddalający skargę TUW SKOK na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 4 marca 2014 r. dotyczącą nałożenia na towarzystwo kary pieniężnej za wykonywanie działalności ubezpieczeniowej z naruszeniem art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (sygn. akt VI SA/Wa 1683/16).

Add a comment

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 163

Personalia: Roman Pałac w Komisji Rewizyjnej PIU

17 stycznia, podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Ubezpieczeń, przeprowadzone zostały wybory uzupełniające do Komisji...


czytaj dalej

TFI PZU: Marcin Adamczyk nowym prezesem, Cezary Iwański – członkiem zarządu

16 stycznia Grupa PZU podała, że prezesem TFI PZU zostanie Marcin Adamczyk, wcześniej między innymi szef zespołu rynków lokalnych oraz lead...


czytaj dalej

Munich Re: Zmiana w radzie nadzorczej

Z dniem 3 stycznia do rady nadzorczej Munich Re została powołana Renata Jungo Brüngger. Sąd w Monachium powołał ją na miejsce Wolfganga...


czytaj dalej

Aon: Zarządzanie ryzykiem Brexitu

Aon plc wprowadził Brexit Navigator – zindywidualizowane rozwiązanie mające na celu pomoc firmom w ilościowym określeniu skutków ekspozycji na...


czytaj dalej

KUKE: Zabezpieczenie wykupu wierzytelności PMG

Polska spółka PMG dostarczy maszyny górnicze o wartości 20,76 mln euro do rosyjskiej spółki ZAO Shahtoupravlyene Taldinskoe-Kyrgajskoe....


czytaj dalej

PIU: Wręczono odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń"

17 stycznia 2017 r. podczas nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Ubezpieczeń wręczone zostały odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń”.

...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy