feed-image -

Prawo


Prawo: Premier będzie nadzorować spółki Skarbu Państwa
środa, 09 listopada 2016 10:20

Z przedłożonego przez Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) projektu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym wynika, że prezes Rady Ministrów będzie powoływać członków rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa (SP) i jej przewodniczącego, a także ma koordynować wykonywanie uprawnień przysługujących SP w spółkach.

Add a comment

Więcej…
 
KNF: WSA potwierdził zasadność kary dla TUW SKOK
wtorek, 08 listopada 2016 09:59

4 listopada Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie wydał wyrok oddalający skargę TUW SKOK na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 4 marca 2014 r. dotyczącą nałożenia na towarzystwo kary pieniężnej za wykonywanie działalności ubezpieczeniowej z naruszeniem art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (sygn. akt VI SA/Wa 1683/16).

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: CEPiK 2.0. dopiero w połowie 2018 roku
wtorek, 08 listopada 2016 09:55

1 stycznia przyszłego roku miała wejść w życie nowela ustawy o kierujących pojazdami, wprowadzająca rozbudowaną Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Wszystko wskazuje jednak na to, że ów termin nie zostanie dotrzymany – informuje „Rzeczpospolita”.

Add a comment
Więcej…
 
KNF przypomina o oświadczeniach FATCA
środa, 02 listopada 2016 09:28

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przypomniała w komunikacie, że 1 grudnia mija termin na zidentyfikowanie wśród klientów instytucji finansowych działających w Polsce osób będących podatnikami w USA.

Add a comment

Więcej…
 
PwC: RODO wyzwaniem dla przedsiębiorców
piątek, 28 października 2016 08:37

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które obowiązuje wszystkich polskich przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe, będzie w pełni stosowane od 25 maja 2018 r. Jest ono ogromnym wyzwaniem dla firm, zarówno pod względem kosztów, jak też zasobów ludzkich – twierdzą eksperci PwC.

Add a comment

Więcej…
 
PIDiPO: Precedensowy wyrok SN
czwartek, 27 października 2016 08:46

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 sierpnia 2016 roku (sygn. akt II CSK 719/15) w sprawie dotyczącej zdarzenia medycznego przedstawił pogląd prawny, który można uznać za zapowiedź upowszechniania praktyki przyznawania zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodziny osób najpoważniej poszkodowanych – informuje Polska Izba Pośredników i Doradców Odszkodowawczych (PIDiPO).

Od kilku lat w licznych roszczeniach kierowanych do ubezpieczycieli kancelarie odszkodowawcze wskazują, że nie tylko śmierć, ale również innego rodzaju naruszenie więzi między najbliższymi członkami rodziny powinno uzasadniać przyznanie rekompensaty w formie zadośćuczynienie na podstawie art. 448 k.c. W tej materii ubezpieczyciele wykazują się żelazną konsekwencją oderwaną od oceny faktycznej dramatów, jakich dotyczą takie roszczenia. Stanowiska zobowiązanych opierają się w dominującej mierze na zarzutach o charakterze prawnym. Należy do nich przyjęcie, że nie można nadmiernie rozszerzać katalogu dóbr osobistych, czy wskazanie, że ochrona prawna przysługuje jedynie osobom bezpośrednio poszkodowanym, a więc uczestniczącym w wypadku.

Add a comment

Więcej…
 
D.A.S.: Odpowiednia polisa wesprze pracodawcę
środa, 26 października 2016 08:51

Eksperci D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej (D.A.S.) przypominają, że w sytuacji, w której pracownicy działają na szkodę swojego przedsiębiorstwa lub wysuwają wobec pracodawców bezpodstawne roszczenia, przydatny może się okazać specjalny wariant ubezpieczenia ochrony prawnej dla firm.

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: Zoo odpowiada za atak zwierzęcia
poniedziałek, 24 października 2016 08:50

Sądy dwóch instancji uznały, że właściciel mini zoo ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie odniosła jego pracownica poturbowana przez jedno ze zwierząt – informuje „Rzeczpospolita”.

Add a comment

Więcej…
 
RzF: Jak ubezpieczyciele nie dochowują terminów rozpatrzenia reklamacji
piątek, 21 października 2016 08:38

10 października 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (dalej: ustawa). Opisana w niej procedura postępowań reklamacyjnych wzmocniona została nowatorskim mechanizmem umieszczonym w art. 8, zgodnie z którym niedochowanie przez ubezpieczyciela wskazanego w art. 6 i 7 terminu udzielenia odpowiedzi na złożoną przez klienta reklamację jest równoznaczne z jej uznaniem zgodnie z wolą klienta. Krótki, bo niespełna roczny okres obowiązywania ustawy pozwala jedynie na sformułowanie wstępnych wniosków co do stosowania w praktyce omawianych przepisów – wyjaśnia Krystyna Krawczyk, dyrektor Biura Rzecznika Finansowego (RzF).

Aktualnie obserwujemy w zachowaniu większości ubezpieczycieli postawę pewnego sceptycyzmu co do nieuchronności stosowania w praktyce procedur reklamacyjnych wskazanych w ustawie oraz wyczekiwanie, czy nieuchronne okażą się opresyjne działania Rzecznika w przypadku ich niedochowania. Świadczą o tym zgłaszane Rzecznikowi liczne sygnały obrazujące stanowcze postawy ubezpieczycieli w sytuacji, gdy niedochowany został przez nich termin udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, a mimo to nie nastąpiło jej pozytywne rozpatrzenie. Add a comment

Więcej…
 
Będą kolejne pozwy zbiorowe ws. „uefek”
czwartek, 20 października 2016 08:51

Według stowarzyszenia „Przywiązani do polisy” polskie sądy zajmują się ośmioma pozwami zbiorowymi ponad 2 tys. osób. Wartość wystąpień związanych głównie z opłatami likwidacyjnymi w polisach z UFK wynosi przeszło 50 mln zł. W kolejce czekają już następne pozwy.

Add a comment

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 163

Personalia: Roman Pałac w Komisji Rewizyjnej PIU

17 stycznia, podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Ubezpieczeń, przeprowadzone zostały wybory uzupełniające do Komisji...


czytaj dalej

TFI PZU: Marcin Adamczyk nowym prezesem, Cezary Iwański – członkiem zarządu

16 stycznia Grupa PZU podała, że prezesem TFI PZU zostanie Marcin Adamczyk, wcześniej między innymi szef zespołu rynków lokalnych oraz lead...


czytaj dalej

Munich Re: Zmiana w radzie nadzorczej

Z dniem 3 stycznia do rady nadzorczej Munich Re została powołana Renata Jungo Brüngger. Sąd w Monachium powołał ją na miejsce Wolfganga...


czytaj dalej

Aon: Zarządzanie ryzykiem Brexitu

Aon plc wprowadził Brexit Navigator – zindywidualizowane rozwiązanie mające na celu pomoc firmom w ilościowym określeniu skutków ekspozycji na...


czytaj dalej

KUKE: Zabezpieczenie wykupu wierzytelności PMG

Polska spółka PMG dostarczy maszyny górnicze o wartości 20,76 mln euro do rosyjskiej spółki ZAO Shahtoupravlyene Taldinskoe-Kyrgajskoe....


czytaj dalej

PIU: Wręczono odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń"

17 stycznia 2017 r. podczas nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Ubezpieczeń wręczone zostały odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń”.

...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy