feed-image -

Reklama

Prawo


UOKiK: Wysoka skuteczność w sprawach dotyczących „uefek”
piątek, 22 lutego 2019 09:25

Pięć z sześciu spraw, w których Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na przedsiębiorców kary finansowe za nieprawidłowości w sprzedaży polis z UFK, zakończyło się prawomocnymi wyrokami przyznającymi rację instytucji – zauważa „Puls Biznesu”.

Add a comment

Więcej…
 
Sąd Najwyższy o rozliczaniu kosztów naprawy auta z OC
czwartek, 21 lutego 2019 09:42

20 lutego Sąd Najwyższy rozpatrzył kolejne pytanie prawne dotyczące rozliczenia szkód z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm.).

Sprawa rozpatrywana przez SN dotyczyła pytania zadanego na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 14 września 2018 r. (II Ca 124/18) o następującej treści: „Czy w przypadku wyrządzenia szkody w pojeździe mechanicznym, stanowiącej szkodę częściową, w sytuacji, gdy przed ustaleniem wysokości odszkodowania dojdzie do naprawy pojazdu przywracającej ten pojazd do stanu sprzed powstania szkody, odszkodowanie należne poszkodowanemu w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego ograniczone jest do równowartości wydatków faktycznie poniesionych celem naprawy pojazdu, czy też powinno być ustalone jako równowartość hipotetycznie określonych kosztów przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego?”.

Add a comment

Więcej…
 
Sąd ponownie po stronie PZU SA i Maximus Broker
czwartek, 21 lutego 2019 09:39

Sąd Apelacyjny uchylił decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nakładającą wysokie kary na PZU SA oraz Maximus Broker. UOKiK zarzucał obu podmiotom zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję w zakresie ubezpieczeń grupowych dzieci i młodzieży oraz pracowników placówek oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: Zakłady będą musiały zebrać oświadczenia od klientów
środa, 20 lutego 2019 09:40

Mimo protestów przedstawicieli sektora finansowego, projekt nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami został szybko skierowany do Sejmu i trafił do pierwszego czytania – informuje „Puls Biznesu”.

Add a comment

Więcej…
 
Warsztaty na temat nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
wtorek, 19 lutego 2019 09:45

26 lutego w Golden Floor Tower w Warszawie odbędą się warsztaty zatytułowane „Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary”. Patronem medialnym wydarzenia jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”, której czytelnicy mogą liczyć na specjalne warunki uczestnictwa.

Add a comment

Więcej…
 
SN: Refundacja auta zastępczego także przy przedłużającej się naprawie
poniedziałek, 18 lutego 2019 09:54

Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ramach odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC ppm.) obejmuje także celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie przedłużającej się naprawy, chyba że są one następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi poszkodowany lub osoba trzecia – stwierdził Sąd Najwyższy (SN).

Uchwała SN podjęta 15 lutego (sygn. III CZP 84/18) po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej pytania prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 r. (sygn. akt XXIII Ga 187/18) o następującej treści: „Czy normalnym następstwem zdarzenia objętego zakresem odpowiedzialności ubezpieczyciela OC sprawcy szkody komunikacyjnej są wydatki na najem pojazdu zastępczego, w okresie przedłużającej się naprawy, powstałe na skutek działania podmiotu trzeciego, zewnętrznego wobec sprawcy szkody oraz poszkodowanego?”.

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: Błędna diagnoza nie zwalnia z odpowiedzialności
poniedziałek, 18 lutego 2019 09:37

Sąd Najwyższy (SN) uznał, że naruszenie prawa pacjenta do informacji opartej na właściwej diagnozie upoważnia do żądania samodzielnego albo dodatkowego zadośćuczynienia, obok zapłaty za szkody na zdrowiu wskutek zabiegu – informuje „Rzeczpospolita”.

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: Sąd Apelacyjny podwyższył karę dla Idea Banku
piątek, 15 lutego 2019 09:12

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) był łagodny dla Idea Banku i znacząco obniżył sankcję nałożoną decyzją prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) za nierzetelne informowanie klientów o polisach z UFK. Ten ostatni odwołał się jednak do Sądu Apelacyjnego, który uznał, iż SOKiK poszedł za daleko i podniósł wysokość kary.

Add a comment

Więcej…
 
PIU cieszy się z decyzji posłów w sprawie przetwarzania danych
piątek, 15 lutego 2019 09:11

13 lutego odbyło się w Sejmie posiedzenie połączonych Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka, podczas którego przyjęto sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (druk nr 3050) wraz z  merytoryczną  poprawką do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) podkreśla na swoim blogu, że jest to istotna zmiana, która daje zakładom ubezpieczeń podstawę do przetwarzania danych, o których mowa w art. 9 RODO, dotyczących zdrowia ubezpieczonych lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia.

Add a comment

Więcej…
 
Sejm: Regulacja rynku odszkodowawczego poczeka na stanowisko rządu
czwartek, 14 lutego 2019 09:44

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka nie dokończyła zaplanowanego na 13 lutego pierwszego czytania senackiego projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego. Posiedzenie organu zostało przerwane do czasu uzyskania oficjalnego stanowiska Rady Ministrów odnośnie do projektu.

Projekt przedstawiony przez senatora Grzegorza Biereckiego został mocno skrytykowany przez uczestników posiedzenia. Poseł Janusz Sanocki określił projekt jako faworyzujący ubezpieczycieli. Skrytykował także umieszczony w regulacji zakaz akwizycji. Z kolei Marek Rząsa chciał uzyskać informację, czy art. 9, wprowadzający zakaz cesji roszczeń na rzecz osób trzecich, znajdował się w projekcie od początku, czy też został wpisany do niego w trakcie prac w Senacie. Dopytywał również, czy strona społeczna miała możliwość ustosunkowania się do tego postanowienia i czy w ocenie skutków regulacji uwzględniono konsekwencje jej wejścia w życie.

Add a comment

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 234

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

PBUK: Nowela wymaga korekt

W ocenie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK), wprowadzenie ściślejszych regulacji mogących ustabilizować działalność...


czytaj dalej

Digital Care: Ponad 6 tys. uszkodzeń smartfonów w trakcie majówki

Według statystyk firmy Digital Care, liczba uszkodzeń telefonów w trakcie tegorocznego długiego weekendu majowego była o ponad 30% wyższa niż w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook