feed-image -

Reklama

Prawo


UKNF: Nowy statut już obowiązuje
wtorek, 02 kwietnia 2019 08:48

1 kwietnia zaczął obowiązywać nowy statut Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Dokument określa nową strukturę organizacyjną instytucji.

Inspiracją do stworzenia nowej struktury były zmiany zachodzące na rynku finansowym oraz w obszarze regulacji i wynikające z nich nowe zadania UKNF. Zmiany strukturalne mają na celu zapewnienie efektywniejszego podziału dotychczas realizowanych obowiązków, a także sprawne wypełnianie pojawiających się nowych zadań w ramach nowo utworzonych komórek organizacyjnych.

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: Cesja bez VAT
wtorek, 02 kwietnia 2019 08:35

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie potwierdził, że nabywanie wierzytelności za cenę niższą od ich wartości nominalnej, nie jest świadczeniem odpłatnej usługi – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: Ubezpieczenia chronione na wypadek twardego brexitu
poniedziałek, 01 kwietnia 2019 09:06

28 marca prezydent Andrzej Duda podpisał umowę o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (UK) z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o UE (twardy brexit).

Regulacja ma na celu zabezpieczenie interesów klientów instytucji finansowych z siedzibą w ww. lokalizacjach i wykonujących działalność w Polsce w przypadku wystąpienia UK z UE na zasadzie twardego brexitu.  W części dotyczącej zakładów ubezpieczeń ustawa przewiduje, że firmy z Wielkiej Brytanii oraz Gibraltaru, które przed dniem bezumownego brexitu prowadziły działalność ubezpieczeniową w Polsce, będą ją mogły dalej prowadzić na takich samych zasadach, w celu wykonania zawartych już umów ubezpieczenia.

Add a comment

Więcej…
 
SN: Regres uzależniony od stanu prawnego w chwili wypłaty odszkodowania
piątek, 29 marca 2019 10:00

Możliwość wystąpienia z regresem ubezpieczyciela wypłacającego odszkodowanie wobec sprawcy wypadku, który uciekł z miejsca zdarzenia, jest uzależniona od stanu prawnego obowiązującego w momencie wypłaty odszkodowania – wynika z najnowszej uchwały Sądu Najwyższego.

Add a comment

Więcej…
 
Warsztat szkoleniowy dla Inspektorów Ochrony Danych
wtorek, 26 marca 2019 09:54

W dniach 9-10 kwietnia w Warszawie odbędzie się dwudniowy warsztat zatytułowany „Jak profesjonalnie i bezpiecznie wykonywać obowiązki Inspektora Ochrony Danych”. Patronem medialnym wydarzenia organizowanego przez ECDP ODO sp. z o.o. jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Add a comment

Więcej…
 
SOKiK uchylił karę dla Open Finance
wtorek, 26 marca 2019 09:53

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) uchylił decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nakładającą na Open Finance ponad pół miliona złotych kary za stosowanie w trakcie pozyskiwania konsumentów do ubezpieczeń na życie z UFK kart informacyjnych pomijających istotne informacje.

Add a comment

Więcej…
 
KNF będzie mogła dyscyplinować zagraniczne zakłady
piątek, 22 marca 2019 09:54

Ministerstwo Finansów (MF) chce zwiększyć ochronę polskich klientów zagranicznych ubezpieczycieli. Resort pracuje nad nowelą dwóch aktów, która pozwoli Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na interwencje w firmach działających jako oddziały zagranicznych ubezpieczycieli lub funkcjonujących w Polsce na zasadzie unijnej swobody przepływu usług w razie pojawienia się problemów.

Nowela obejmuje zmiany w dwóch aktach – ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (UDUiR). Nowe regulacje mają zapewnić KNF skuteczne i szybkie mechanizmy nadzoru nad zagranicznymi zakładami oraz reasekuracji z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej wykonujących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez oddział lub w inny sposób. Dopełnią także implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiej i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II).

Add a comment

Więcej…
 
Senat: Nowela osobowa i ustawa brexitowa przyjęte bez poprawek
piątek, 22 marca 2019 09:51

21 marca w godzinach nocnych zakończyło się 75. dwudniowe posiedzenie Senatu. W jego trakcie przyjęte zostały dwa akty o istotnym znaczeniu dla branży ubezpieczeniowej.

Add a comment

Więcej…
 
RPP: Pozew o 350 tys. zł za śmierć dziecka wskutek błędu medycznego
czwartek, 21 marca 2019 09:54

Rzecznik Praw Pacjenta (RPP) Bartłomiej Chmielowiec wniósł pozew o zapłatę na rzecz pacjentki zadośćuczynienia w kwocie 350 tys. zł z tytułu zawinionego naruszenia jej praw do udzielanych z należytą starannością świadczeń zdrowotnych związanych z porodem oraz do informacji o stanie zdrowia. Jest to jedna z najwyższych kwot, o jakie wnosił Rzecznik.

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: Nietrzeźwość poszkodowanego ma wpływ na zadośćuczynienie
czwartek, 21 marca 2019 09:42

Nietrzeźwość uczestnika wypadku może być uznana za współprzyczynę zdarzenia i skutkować zmniejszeniem odszkodowań i świadczeń, tak dla poszkodowanego, jak i jego rodziny – wskazuje „Rzeczpospolita”.

Add a comment

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 237

Unum Życie: Łukasz Świerczek w zarządzie

Rada Nadzorcza Unum Życie TUiR S.A. powołała w skład zarządu Łukasza Świerczka, który odpowiedzialny będzie za pion prawno-administracyjny spółki....


czytaj dalej

Skarbiec TFI: Grzegorz Zatryb w zarządzie

Rada Nadzorcza Skarbiec TFI powołała 19 lipca 2019 r. w skład zarządu spółki Skarbiec TFI Grzegorza Zatryba, dyrektora inwestycyjnego Towarzystwa...


czytaj dalej

Francja: ataki z żądaniem okupu na duże firmy

Duże firmy we Francji są coraz częściej celem cyberataków polegających na zablokowaniu danych i żądaniu okupu, ale często nie zgłaszają napaści z...


czytaj dalej

Bezpieczeństwo cybernetyczne w rękach wojskowego eksperta

Ubezpieczyciel specjalistyczny Liberty Specialty Markets (LSM), wchodzący w skład Grupy Liberty Mutual Insurance, powołał Jona Rigby’ego na...


czytaj dalej

UFG: Młodzi mężczyźni unikają ubezpieczenia i powodują kolizje

Największe ryzyko kolizji z pojazdem bez polisy OC istnieje w zachodniej Polsce oraz na Mazurach. To tam kierowcy najczęściej decydują się...


czytaj dalej

UNIQA: Komunikacja w 12 ratach

UNIQA wprowadziła możliwość rozłożenia płatności za ubezpieczenia komunikacyjne na 12 rat. Dotychczas możliwa była płatność jednorazowa lub w 2 i...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook