feed-image -

Reklama

Prawo


Senat przyjął trzy ważne ustawy
poniedziałek, 29 października 2018 09:46

26 października podczas ostatniego dnia 66. posiedzenia Senatu Izba Wyższa przyjęła trzy projekty ustaw o istotnym znaczeniu dla branży ubezpieczeniowej: o Pracowniczych Planach Kapitałowych, o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z niedozwolonego czynu oraz nowelizację ustawy o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarczych.

Pierwsza z wymienionych ustaw tworzy ramy prawne funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych – powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania skierowanego do ok. 11,5 mln osób zatrudnionych. PPK mają umożliwić gromadzenie długoterminowych oszczędności, wypłacanych po zakończeniu aktywności zawodowej. W tym celu przewiduje się m.in. utworzenie pracowniczych programów kapitałowych (PPK) przez wszystkie podmioty zatrudniające dla wszystkich osób, za które odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne oraz ustanowienie minimalnej wysokości wpłat podstawowych do PPK finansowanych w wysokości 2% wynagrodzenia brutto po stronie uczestnika i 1,5% po stronie zatrudniającej.

Add a comment

Więcej…
 
Senatorowie pracują nad regulacją odszkodowawców
piątek, 26 października 2018 08:51

25 października w Senacie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Ze względu na to, iż w dyskusji nad proponowaną regulacją zgłoszono wnioski o charakterze legislacyjnym, projekt został odesłany do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Ustawodawczej. Oba ciała zaakceptowały część zgłoszonych poprawek.

- Kancelarie odszkodowawcze są potrzebne i ta regulacja w żadnym stopniu nie zmierza do utrudniania bądź likwidacji działalności kancelarii odszkodowawczych, co w niektórych pismach podnosili przedstawiciele części kancelarii odszkodowawczych – podkreślił senator-sprawozdawca Grzegorz Bierecki podczas prezentacji projektu.

Add a comment

Więcej…
 
Senat: Komisje przyjęły projekt ustawy o PPK bez poprawek
piątek, 26 października 2018 08:49

25 października odbyło się wspólne posiedzenie senackich Komisji: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Budżetu i Finansów Publicznych poświecone projektowi ustawy o PPK. Senatorowie zdecydowali się przyjąć projekt bez poprawek.

Add a comment

Więcej…
 
KNF: Rusza „Piaskownica regulacyjna”
piątek, 26 października 2018 08:47

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) wprowadza program rozwojowy dla rynku finansowego pod nazwą „Piaskownica regulacyjna KNF”.

Add a comment

Więcej…
 
Senat: Projekt ustawy o PPK odesłany do komisji
czwartek, 25 października 2018 08:54

24 października w Senacie odbyła się dyskusja nad projektem ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Proponowane przepisy zostały skierowane do komisji.

W trakcie dyskusji do projektu zostało zgłoszonych kilka wniosków mniejszości o charakterze legislacyjnym. Senator Jan Rulewski jako sprawozdawca mniejszości Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zaproponował m.in. rozszerzenie art. 2 ust. 1 pkt 18 definiującego „osoby zatrudnione” o lit. f dodającą do listy tych osób posłów i senatorów. - Ustawa nie obejmuje posłów i senatorów, choć płacimy składki i uzupełniamy budżet, nawet w większym stopniu niż np. ci, którzy podpisują umowę o dzieło – tłumaczył senator.

Add a comment

Więcej…
 
Sejm przyjął ustawy o istotnym znaczeniu dla ubezpieczeń
czwartek, 25 października 2018 08:54

23 października Sejm przyjął nowelizacje dwóch ustaw: o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Add a comment

Więcej…
 
PZU SA zmieni praktykę w zakresie OC ppm.
środa, 24 października 2018 08:44

Wskutek interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) PZU SA zmieni zasady stosowane dotychczas przy wypowiadaniu przez klientów umów OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ppm.) w sytuacji, gdy posiadali oni podwójne ubezpieczenie. Wcześniej kontakt z infolinią lub agentem ubezpieczyciela oznaczał zawarcie nowej umowy, której konsument nie mógł wypowiedzieć.

Postępowanie przeciwko zakładowi zostało wszczęte we wrześniu 2017 r. po zawiadomieniu Rzecznika Finansowego. UOKiK zakwestionował działania niekorzystne dla kierowców. W toku prowadzonej sprawy Urząd ustalił, że kierowcy, którym kończyła się umowa OC ppm. w PZU SA, dostawali pisma z informacją o warunkach ubezpieczenia na kolejny okres. Gdy następnie skontaktowali się z infolinią, agentem lub oddziałem, zakład uznawał, że zawierana jest nowa umowa. UOKiK zwrócił uwagę, że skoro konsumenci nie wypowiedzieli dotychczasowej polisy, to powinna ona zostać uznana za automatycznie przedłużoną.

Add a comment

Więcej…
 
KNF: Polisa z UFK musi być adekwatna do potrzeb zainteresowanego
środa, 24 października 2018 08:44

Komisja Nadzoru Finansowego w toku prowadzonych czynności kontrolnych zaobserwowała pośród zakładów oferujących ubezpieczenia z UFK praktykę działania, która może być uznana za naruszającą przepis art. 21 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (UDUR) – poinformowała KNF w komunikacie.

Add a comment

Więcej…
 
Sąd nakazał zwrot całości środków ulokowanych w UFK
środa, 24 października 2018 08:36

Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał, że ubezpieczyciel powinien zwrócić klientowi wszystkie środki zainwestowane w polisę z UFK – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: Śmierć ubezpieczonego zamyka kwestię waloryzacji renty
środa, 24 października 2018 08:35

Z najnowszego rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego wynika, że procesy o waloryzację rent cywilnych nie mogą być kontynuowane przez spadkobierców uprawnionych do nich zmarłych, nawet gdy zdążyli oni przed śmiercią wytoczyć powództwa przeciw zakładom ubezpieczeń.

Add a comment

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 223

KNF: Będzie zmiana wiceprzewodniczących

Wkrótce dojdzie do zmiany zastępców przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego – wynika z informacji uzyskanych przez „Dziennik Gazetę Prawną”.

...


czytaj dalej

Personalia: Krzysztof Kudelski dołączył do Grupy MAK

Do zespołu MAK Investments (Grupa MAK) dołączył były prezes Warty Krzysztof Kudelski, który w strukturach brokera będzie odpowiedzialny za obszary...


czytaj dalej

Brokerslink: Rezygnacja dyrektor generalnej

Brokerslink podał oficjalnie, że Jacqueline Legrand zrezygnowała ze stanowiska dyrektora generalnego z dniem 6 grudnia 2018 r.

Po 6 latach pracy...


czytaj dalej

Revolut: Licencja bankowa na Litwie

Revolut, start-up z branży technologii finansowej uzyskał wobec zbliżającego się Brexitu europejską licencję bankową i planuje uruchomienie...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Słabnie tempo wzrostu sprzedaży OC

Choć segment obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych utrzymuje się w trendzie wzrostowym, tempo tego wzrostu słabnie z kwartału na kwartał....


czytaj dalej

Ergo Hestia: Różnorodność tematem najnowszego raportu społecznego

„Troska 2017” – taki tytuł nosi najnowszy raport społeczny Ergo Hestii. Jego tematem przewodnim jest jedna z najważniejszych współczesnych...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook