feed-image -

Prawo


Gort Business Service: Szkolenia poświęcone ustawie „dystrybucyjnej”
poniedziałek, 13 marca 2017 09:56

Firma Gort Business Service Piotr Gortatowicz przygotowuje cykl szkoleń poświęconych nowej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Patronem medialnym wydarzenia jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Add a comment

Więcej…
 
Pozew grupowy dotyczący UNWW
czwartek, 09 marca 2017 09:46

16 lutego pozew grupowy o ubezpieczenie niskiego wkładu własnego przeciwko bankowi Millennium został prawomocnie przyjęty do rozpoznania. W pozwie kredytobiorcy dochodzą od banku zwrotu kwot pobranych tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW).

Add a comment

Więcej…
 
Centra usługowe towarzystw ubezpieczeniowych muszą płacić VAT
środa, 08 marca 2017 09:55

Koszty działalności ubezpieczeniowej wkrótce mogą wzrosnąć. To efekt niekorzystnej dla podatników interpretacji w obszarze VAT, przedstawionej w opinii Rzecznik Generalnej w sprawie C-605/15 (Aviva). Konieczność opodatkowania VAT usług świadczonych w ramach grup towarzystw ubezpieczeniowych może przyczynić się do obniżenia marżowości na rynku ubezpieczeń i w konsekwencji podwyższenia cen dla konsumentów. Opisana kwestia w dużym stopniu zmniejsza korzyści wynikające z outsourcingu usług pomocniczych dla podstawowej działalności prowadzonej przez spółki działające na rynku ubezpieczeniowym do wyspecjalizowanych podmiotów tworzonych w ramach grup kapitałowych – komentują Jacek Łabanowski, Małgorzata Kucewicz, Łukasz Groń, EY.

1 marca 2017 r. Rzecznik Generalna Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Juliane Kokott przedstawiła opinię w sprawie C-605/15 – Minister Finansów przeciwko Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie – w odpowiedzi na wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Add a comment

Więcej…
 
Pośrednicy i zarządcy nieruchomości zapłacą za bark OC
wtorek, 07 marca 2017 09:31

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIIB) zaproponowało, aby w nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadzić przepis mówiący o karze finansowej dla pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy za brak OC – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Add a comment

Więcej…
 
Wymagania w zakresie OC nie mogą być wygórowane
poniedziałek, 06 marca 2017 09:31

Wysokość sumy gwarancyjnej w polisie wymaganej od uczestników przetargu musi być ustalona na takim poziomie, aby nie narażała zamawiającego na zarzut naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców – zauważa „Dziennik Gazeta Prawna”.

Add a comment

Więcej…
 
Rząd przyjął ustawę o roszczeniach za zmowę
czwartek, 02 marca 2017 09:52

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, tzw. private enforcement. Poszkodowani przez zmowy czy nadużywanie pozycji dominującej będą mogli domagać się odszkodowania za poniesione straty. Z powództwem do sądu będą mogli wystąpić również konsumenci, którzy np. kupowali drożej produkty objęte zmową cenową.

Add a comment

Więcej…
 
Ubea.pl: Polubowne rozwiązywanie sporów z ubezpieczycielem
środa, 01 marca 2017 09:57

Problem dotyczący polisy można rozwiązać nie tylko przed sądem cywilnym, ale też przed sądem polubownym – przypominają eksperci Ubea.pl.

Add a comment

Więcej…
 
GDPM: Szkolenie dla służb BHP
środa, 01 marca 2017 09:55

23 lutego w budynku Urzędu Miasta w Gdańsku odbyło się szkolenie dla 80 specjalistów ds. BHP – członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Szkolenie zatytułowane „Protokół powypadkowy i odpowiedzialność pracownika służby bhp” poprowadzili Prawnicy Grupy Doradczej Prawno-Medycznej.

Add a comment

Więcej…
 
Sejm: „Nie” dla czasowego wyrejestrowania aut prywatnych
poniedziałek, 27 lutego 2017 09:44

24 lutego Sejm zdecydował o zakończeniu na etapie pierwszego czytania prac nad poselskimi propozycjami zmian w Prawie o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Add a comment

Więcej…
 
Umowy mBanku ponownie przedmiotem wystąpienia UOKiK
piątek, 24 lutego 2017 09:41

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKiK przedstawił cztery kolejne istotne poglądy. Dotyczą one sporów między konsumentami a mBankiem o postanowienia umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego.

Add a comment

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 175

Pocztowe TUnŻ: Wojciech Kwiatkowski za Marcina Łuczyńskiego w zarządzie

Z dniem 26 czerwca Marcin Łuczyński przestał pełnić funkcję członka zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie. W związku z tym rada...


czytaj dalej

Nationale-Nederlanden: Anita Bogusz członkiem zarządu ds. ryzyka

22 czerwca, na trzysta sześćdziesiątym pierwszym posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Anity...


czytaj dalej

Atradius: Branża ICT w obliczu kolejnych wyzwań

Globalny rynek ICT będzie się rozwijać, a sprzedaż technologii, produktów i usług wzrośnie o 2,5% w 2017 r. . Mimo to w wielu krajach rozwiniętych...


czytaj dalej

AGCS: Technologia a bezpieczeństwo na morzu

Szkodowość w transporcie morskim zmalała w ciągu dekady o 50%. W 2016 r. liczba szkód była najniższa w ostatnim dziesięcioleciu. Korzystny trend...


czytaj dalej

Santander Consumer Bank: Kierowcy cenią auto assistance

Właściciele samochodów cenią wsparcie oferowane przez assistance w trudnych sytuacjach na trasie. Dla ponad trzech czwartych badanych...


czytaj dalej

Ubea.pl: Agenci filarem sprzedaży

W 2015 roku sprzedaż za pośrednictwem agentów stanowiła dwie trzecie rocznego przypisu składki brutto  sektora ubezpieczeń w Polsce – wynika z...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy