feed-image -

Prawo


Sejm przyjął ustawę wdrażającą przepisy ADR/ODR
wtorek, 27 września 2016 08:49

Sejm uchwalił ustawę o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, wynikającą z konieczności wdrożenia do polskiego prawa dwóch aktów unijnych: dyrektywy w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. dyrektywy ADR, ang. Alternative Dispute Resolution) i rozporządzenia w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. rozporządzenia ODR, ang. Online Dispute Resolution).

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: Propozycja ugody zamiast przegranej
poniedziałek, 26 września 2016 08:33

Na facebookowym profilu Stowarzyszenia „Przywiązani do polisy” zamieszczono wpis sugerujący, że w jednej ze spraw, w której posiadacz polisy z UFK domaga się zwrotu 572 tys. zł wpłaconych w ramach dwóch umów (plus odsetki) TUnŻ Europa zaproponowała ugodę, aby „uniknąć kolejnego kompromitującego wyroku”.

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: Nie będzie ugody, to będą zmiany ustawowe
piątek, 23 września 2016 08:41

21 września odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Finansów Publicznych, podczas którego dyskutowano o rozwiązaniu problemów posiadaczy ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK), borykających się z wysokimi opłatami likwidacyjnymi za przedterminowe odstąpienie od umowy

Obecny podczas posiedzenia Jacek Łęski ze stowarzyszenia „Przywiązani do Polisy” stwierdził: - Jeżeli ktoś nakradł pieniądze i musi je oddać i od tego upadnie, to niech upadnie. Centrale tych firm to są zazwyczaj firmy zagraniczne, niech dopłacą albo niech upadają i Bóg z nimi. Przedstawił też oczekiwania organizacji dotyczące problemu „uefek”. – Po pierwsze, taka nowelizacja, która umożliwi wszystkim na odstąpienie od polis z UFK bez ponoszenia kosztów opłat likwidacyjnych. Po drugie, interwencja prokuratury w przypadku przedsiębiorstw zakładanych przez doktora Czarneckiego (Leszka – AM), ponieważ uważamy, że tam dochodzi do masowego, zbiorowego oszustwa, i po trzecie – audyt w Komisji Nadzoru Finansowego, która sprzeniewierzyła się swoim konstytucyjnym obowiązkom i przez wiele lat tolerowała patologie na rynku – wyliczył.

Add a comment

Więcej…
 
Senat zajmie się wyczerpywalnością sum gwarancyjnych
czwartek, 22 września 2016 08:43

20 września senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji opowiedziała się za podjęciem inicjatywy ustawodawczej mającej rozwiązać problem wyczerpywania się sum gwarancyjnych w przypadku obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm.). O generalne rozwiązanie problemu wyczerpujących się sum gwarancyjnych zwrócił się Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO).

Add a comment

Więcej…
 
SN: Klient musi wiedzieć o konsekwencjach niedoubezpieczenia
czwartek, 22 września 2016 08:42

Sąd Najwyższy (SN) orzekł, że zasady obniżania odszkodowań za zaniżoną wartość przedmiotu ubezpieczenia muszą być jasno określone nie tylko w OWU – podaje „Rzeczpospolita”.

Add a comment

Więcej…
 
RPO: Interwencja w sprawie menadżerów odrzuconych przez nadzór
środa, 21 września 2016 08:52

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) zwrócił się z kolejną interwencją do Ministra Finansów (MF). Tym razem jego wystąpienie dotyczy pretendentów do zarządów ubezpieczycieli i reasekuratorów, których kandydatury zostały negatywnie zweryfikowane przez nadzór. Zdaniem RPO veto KNF może mieć poważne konsekwencje zawodowe dla menadżerów niezaakceptowanych przez Komisję.

Rzecznik przyznał, że impulsem, który skłonił go do interwencji były docierające do niego „sygnały wskazujące na brak należytego zabezpieczenia praw kandydatów na członków krajowego zakładu ubezpieczeń i krajowego zakładu reasekuracji, którzy poddawani są weryfikacji przez Komisję Nadzoru Finansowego”. Konkretnie chodzi o wymóg rękojmi prowadzenia spraw zakładu w sposób należyty. RPO przypomniał, że zgodnie z ustawą z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym KNF podlega przepisom Kodeksu postępowania administracyjnego. W tej sytuacji rozstrzygnięcie dotyczące powołania członków zarządu ubezpieczycieli lub/i reasekuratorów ma postać decyzji administracyjnej, podlegającej kontroli sądów administracyjnych.

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: Wyczerpywalność sum gwarancyjnych w OC w senackiej komisji
wtorek, 20 września 2016 08:57

20 września Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zajmie się wskazanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) problemem wyczerpywania się sum gwarancyjnych w przypadku obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartych w latach dziewięćdziesiątych. Add a comment

Więcej…
 
Prawo: Branża odszkodowawcza zostanie uregulowana
wtorek, 20 września 2016 08:56

Ministerstwo Finansów (MF) zajmie się zgłoszoną przez Rzecznika Finansowego (RF) propozycją uregulowania branży odszkodowawczej – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Add a comment

Więcej…
 
Wrocław: Start konferencji „Zagadnienia Aktuarialne – teoria i praktyka”
poniedziałek, 19 września 2016 08:47

Dziś we Wrocławiu rozpoczyna się XI Ogólnopolska Konferencja Aktuarialna „Zagadnienia Aktuarialne – teoria i praktyka”. Patronem medialnym trzydniowego wydarzenia jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Add a comment

Więcej…
 
Służby specjalne sprawdzą umowy PZU SA i KUKE
poniedziałek, 19 września 2016 08:45

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował 16 września, że minister Mariusz Kamiński przejrzy listę umów zawartych przez 66 spółek z udziałem Skarbu Państwa. Na liście znajdują się m.in. dwa zakłady ubezpieczeń. Według rzecznika jest to rutynowe działanie, niezwiązane z dymisją ministra skarbu Dawida Jackiewicza.

Add a comment

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 163

TFI PZU: Marcin Adamczyk nowym prezesem, Cezary Iwański – członkiem zarządu

16 stycznia Grupa PZU podała, że prezesem TFI PZU zostanie Marcin Adamczyk, wcześniej między innymi szef zespołu rynków lokalnych oraz lead...


czytaj dalej

Link4: Marek Wasilewski nowym szefem likwidacji szkód

Od stycznia nowym szefem likwidacji szkód w Link4 jest Marek Wasilewski. Zastąpił Iana Kennedy’ego.

Marek Wasilewski w ostatnich czterech latach...


czytaj dalej

Aon: Zarządzanie ryzykiem Brexitu

Aon plc wprowadził Brexit Navigator – zindywidualizowane rozwiązanie mające na celu pomoc firmom w ilościowym określeniu skutków ekspozycji na...


czytaj dalej

USA i UE: Porozumienie w sprawie regulacji ubezpieczeniowych

Negocjatorzy reprezentujący Stany Zjednoczone i Unię Europejską poinformowali, że osiągnęli porozumienie w sprawie regulacji dotyczących...


czytaj dalej

EAP: Podsumowanie roku

Europ Assistance Polska (EAP) podsumowała 2016 rok pod względem obsługi spraw assistance. W minionym roku firma zrealizowała o jedną piątą więcej...


czytaj dalej

Ergo Hestia: Kolejny laur „Gwiazda Jakości Obsługi”

Ergo Hestia została uhonorowana tytułem „Gwiazda Jakości Obsługi 2017”. To kolejny rok z rzędu, kiedy wyróżnienie potwierdzające wysoką jakość...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy