feed-image -

Reklama

Prawo


Prawo: Temat regulacji odszkodowawców powróci we wrześniu
wtorek, 24 lipca 2018 08:30

23 lipca odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (KBiFP) i Ustawodawczej (KU) Senatu, podczas którego miało miejsce pierwsze czytanie projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynów niedozwolonych. Ze względu na szereg kontrowersji, jakie wzbudziły projektowane regulacje, procedowanie projektu w ramach obu komisji zostanie dokończone po wakacjach parlamentarnych.

Michał Gil z Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, który przedstawił streszczenie poprawek zgłoszonych do projektu, wskazał, że dotyczyły one m.in. rozszerzenia zastępstwa procesowego o postępowania egzekucyjne, co zdaniem Biura jest jak najbardziej zasadne. – Bardzo wiele wątpliwości wzbudziła relacja pomiędzy art. 3, który określa, co może być przedmiotem umowy o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, a art. 87 kpc., który wskazuje na podmioty mogące być w procedurze cywilnej pełnomocnikami procesowymi – powiedział ekspert Biura.

Add a comment

Więcej…
 
Nowela ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych została podzielona
wtorek, 24 lipca 2018 08:29

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych* obejmie jedynie te przepisy, których wdrożenie wynika z konieczności implementacji przepisów unijnych. Regulacje wykraczające poza tę materię znajdą się w odrębnym akcie – wynika z projektu ustawy opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji**.

Add a comment

Więcej…
 
SN: „Nie” dla czasowego ograniczenia skutków uchwały ws. zadośćuczynień
wtorek, 24 lipca 2018 08:26

Ubezpieczyciele mogli spodziewać się, że Sąd Najwyższy przyzna prawo do zadośćuczynienia bliskim poszkodowanych znajdujących się w stanie wegetatywnym, dlatego nie można czasowo ograniczyć skutków uchwały do rozstrzygnięć zapadłych po jej wydaniu – wynika z uzasadnienia do uchwały SN z 27 marca tego roku, podjętej na wniosek przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 5 lipca 2017 r.

Add a comment

Więcej…
 
SN: Zadośćuczynienie tylko w przypadku unicestwienia więzi bliskości
poniedziałek, 23 lipca 2018 08:29

Bliscy ofiary wypadku, która na jego skutek doznała poważnego uszkodzenia ciała, mogą liczyć na zadośćuczynienie tylko wówczas, gdy upośledzenie funkcji życiowych wskutek nieodwracalnego uszczerbku na zdrowiu unicestwiło więzi bliskości – wynika z uzasadnienia uchwały Sądu Najwyższego (SN) nr III CZP 36/17, podjętej 27 marca tego roku na wniosek Rzecznika Finansowego (RzF)*.

Uchwała wydana w odpowiedzi na pytanie prawne Rzecznika była jednym z trzech werdyktów dotyczących materii dotyczącej zadośćuczynień dla bliskich osób ciężko poszkodowanych w wypadkach, wydanych tego samego dnia. W najnowszym uzasadnieniu SN potwierdził swoje wcześniejsze stanowisko z uzasadnienia do uchwały nr III CZP 60/17**, że zadośćuczynienie przysługuje tylko wówczas, gdy naruszenie dobra osobistego w postaci więzi rodzinnej jest porównywalne z krzywdą związaną z definitywną utratą osoby najbliższej

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: Spór o regulację odszkodowawców
poniedziałek, 23 lipca 2018 08:25

23 lipca połączone komisje Senatu: ustawodawcza oraz budżetu i finansów publicznych zajmą się przygotowanym przez tą ostatnią projektem ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Część proponowanych postanowień budzi kontrowersje – zauważa Lex.pl.

Add a comment
Więcej…
 
Senatorowie przeciwko zmianom legislacyjnym dotyczącym polis z UFK
czwartek, 19 lipca 2018 08:54

18 lipca odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, podczas którego rozpatrywano petycję w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w celu doprecyzowania możliwości rezygnacji z ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK), zawartych przed wejściem w życie tego aktu. Komisja jednogłośnie zdecydowała o niepodejmowaniu prac legislacyjnych w tym zakresie.

Podczas posiedzenia głos zabierał głównie Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń. W swoim wystąpieniu zwracał uwagę, że konsumenci – posiadacze polis z UFK są chronieni przez szereg nowych przepisów, nie tylko w ramach wspomnianego na wstępie aktu, ale też ustawy o ochronie konsumentów i konkurencji nadającej nowe prawa i prerogatywy prezesowi UOKiK. Przypomniał też, że 1 października zacznie być stosowana ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, która znacząco wzmocni pozycję konsumentów. – Naszym zdaniem (ubezpieczycieli – AM) już w tej chwili konsument jest absolutnie chroniony – podkreślił Jan Grzegorz Prądzyński.

Add a comment

Więcej…
 
Ubezpieczeniowe aktywa PPK bez podatku bankowego
środa, 18 lipca 2018 08:28

17 lipca na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano najnowszy projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Proponowane regulacje zawierają klika zmian, m.in. zwolnienie ubezpieczeniowych aktywów PPK z podatku bankowego. Jak podało Ministerstwo Finansów (MF), projekt znajduje się obecnie na etapie prac w komisji prawniczej i w sierpniu zostanie skierowany pod obrady Rady Ministrów.

Add a comment

Więcej…
 
UOKiK: Kolejne problemy w polisach z UFK
wtorek, 17 lipca 2018 08:43

Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) ponownie stały się przedmiotem zainteresowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym razem UOKiK zbadał wzorce umowne i praktyki oraz postanowienia umowne pięciu ubezpieczycieli pod kątem zgodności z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Kilka lat temu nasze wątpliwości budziły wysokie opłaty likwidacyjne. Klient tracił większość oszczędności. Działania UOKiK obniżyły koszty osobom, które podpisały umowy do końca 2015 r. Od kiedy zaczęło obowiązywać nowe prawo sprawdzamy, czy ubezpieczyciele go przestrzegają. Np. czy pod różnego rodzaju nazwami nadal zatrzymują większość pieniędzy konsumenta, gdy ten rozwiązuje umowę z UFK. Z naszych ustaleń wynika, że część z nich, żeby zniechęcić konsumentów do rozwiązania polisy, mogło wprowadzić takie opłaty pod innymi nazwami – powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał.

Add a comment

Więcej…
 
Open Life: Co wprowadziła IV Dyrektywa AML?
wtorek, 17 lipca 2018 08:38

Od 13 lipca w polskim prawie obowiązują regulacje unijnej dyrektywy (tzw. IV Dyrektywa AML)  w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Eksperci Open Life tłumaczą, na czym dokładnie polegają  zmiany wprowadzone przez implementującą przepisy unijne ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Add a comment

Więcej…
 
UOKiK: Ponad 18 tys. postępowań polubownych w 2017 roku
poniedziałek, 16 lipca 2018 08:41

W ubiegłym roku do podmiotów uprawnionych wpłynęło ponad 18 tys. wniosków o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu – poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Add a comment

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 215

Z PZU do zarządu Alior Banku

17 października Katarzyna Sułkowska złożyła rezygnację z funkcji prezesa zarządu Alior Banku. Rada nadzorcza spółki przyjęła rezygnację i z tym...


czytaj dalej

MAK Ubezpieczenia: Robert Grabowski nowym członkiem zarządu

Robert Grabowski, dotychczasowy dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie i Osobowych MAK Ubezpieczenia, został członkiem zarządu firmy brokerskiej....


czytaj dalej

Unia Berneńska: Beatriz Reguero nową przewodniczącą

17 października w Paryżu odbyło się doroczne walne zgromadzenie Unii Berneńskiej. Gospodarzem spotkania, które zgromadziło ponad 300 dyrektorów...


czytaj dalej

Aon: Wrześniowe katastrofy najkosztowniejsze

Szkody spowodowane przez huragany, powodzie i trzęsienia ziemi sprawiły, że wrzesień był pod względem katastrof naturalnych najkosztowniejszym jak...


czytaj dalej

PIU: Wynik bancassurance najsłabszy od lat

17 października podczas pierwszego dnia X Kongresu Bancassurance Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) zaprezentowała podsumowanie wyników bankowego...


czytaj dalej

Consultia: Korekta rocznej prognozy

Przez 9 miesięcy tego roku Consultia zebrała 155,1 mln zł, o 15,1% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. (134,8 mln zł). Przychody...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook