feed-image -

Prawo


KNF: WSA potwierdził zasadność kary dla TUW SKOK
wtorek, 08 listopada 2016 09:59

4 listopada Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie wydał wyrok oddalający skargę TUW SKOK na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 4 marca 2014 r. dotyczącą nałożenia na towarzystwo kary pieniężnej za wykonywanie działalności ubezpieczeniowej z naruszeniem art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (sygn. akt VI SA/Wa 1683/16).

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: CEPiK 2.0. dopiero w połowie 2018 roku
wtorek, 08 listopada 2016 09:55

1 stycznia przyszłego roku miała wejść w życie nowela ustawy o kierujących pojazdami, wprowadzająca rozbudowaną Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Wszystko wskazuje jednak na to, że ów termin nie zostanie dotrzymany – informuje „Rzeczpospolita”.

Add a comment
Więcej…
 
KNF przypomina o oświadczeniach FATCA
środa, 02 listopada 2016 09:28

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przypomniała w komunikacie, że 1 grudnia mija termin na zidentyfikowanie wśród klientów instytucji finansowych działających w Polsce osób będących podatnikami w USA.

Add a comment

Więcej…
 
PwC: RODO wyzwaniem dla przedsiębiorców
piątek, 28 października 2016 08:37

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które obowiązuje wszystkich polskich przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe, będzie w pełni stosowane od 25 maja 2018 r. Jest ono ogromnym wyzwaniem dla firm, zarówno pod względem kosztów, jak też zasobów ludzkich – twierdzą eksperci PwC.

Add a comment

Więcej…
 
PIDiPO: Precedensowy wyrok SN
czwartek, 27 października 2016 08:46

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 sierpnia 2016 roku (sygn. akt II CSK 719/15) w sprawie dotyczącej zdarzenia medycznego przedstawił pogląd prawny, który można uznać za zapowiedź upowszechniania praktyki przyznawania zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodziny osób najpoważniej poszkodowanych – informuje Polska Izba Pośredników i Doradców Odszkodowawczych (PIDiPO).

Od kilku lat w licznych roszczeniach kierowanych do ubezpieczycieli kancelarie odszkodowawcze wskazują, że nie tylko śmierć, ale również innego rodzaju naruszenie więzi między najbliższymi członkami rodziny powinno uzasadniać przyznanie rekompensaty w formie zadośćuczynienie na podstawie art. 448 k.c. W tej materii ubezpieczyciele wykazują się żelazną konsekwencją oderwaną od oceny faktycznej dramatów, jakich dotyczą takie roszczenia. Stanowiska zobowiązanych opierają się w dominującej mierze na zarzutach o charakterze prawnym. Należy do nich przyjęcie, że nie można nadmiernie rozszerzać katalogu dóbr osobistych, czy wskazanie, że ochrona prawna przysługuje jedynie osobom bezpośrednio poszkodowanym, a więc uczestniczącym w wypadku.

Add a comment

Więcej…
 
D.A.S.: Odpowiednia polisa wesprze pracodawcę
środa, 26 października 2016 08:51

Eksperci D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej (D.A.S.) przypominają, że w sytuacji, w której pracownicy działają na szkodę swojego przedsiębiorstwa lub wysuwają wobec pracodawców bezpodstawne roszczenia, przydatny może się okazać specjalny wariant ubezpieczenia ochrony prawnej dla firm.

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: Zoo odpowiada za atak zwierzęcia
poniedziałek, 24 października 2016 08:50

Sądy dwóch instancji uznały, że właściciel mini zoo ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie odniosła jego pracownica poturbowana przez jedno ze zwierząt – informuje „Rzeczpospolita”.

Add a comment

Więcej…
 
RzF: Jak ubezpieczyciele nie dochowują terminów rozpatrzenia reklamacji
piątek, 21 października 2016 08:38

10 października 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (dalej: ustawa). Opisana w niej procedura postępowań reklamacyjnych wzmocniona została nowatorskim mechanizmem umieszczonym w art. 8, zgodnie z którym niedochowanie przez ubezpieczyciela wskazanego w art. 6 i 7 terminu udzielenia odpowiedzi na złożoną przez klienta reklamację jest równoznaczne z jej uznaniem zgodnie z wolą klienta. Krótki, bo niespełna roczny okres obowiązywania ustawy pozwala jedynie na sformułowanie wstępnych wniosków co do stosowania w praktyce omawianych przepisów – wyjaśnia Krystyna Krawczyk, dyrektor Biura Rzecznika Finansowego (RzF).

Aktualnie obserwujemy w zachowaniu większości ubezpieczycieli postawę pewnego sceptycyzmu co do nieuchronności stosowania w praktyce procedur reklamacyjnych wskazanych w ustawie oraz wyczekiwanie, czy nieuchronne okażą się opresyjne działania Rzecznika w przypadku ich niedochowania. Świadczą o tym zgłaszane Rzecznikowi liczne sygnały obrazujące stanowcze postawy ubezpieczycieli w sytuacji, gdy niedochowany został przez nich termin udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, a mimo to nie nastąpiło jej pozytywne rozpatrzenie. Add a comment

Więcej…
 
Będą kolejne pozwy zbiorowe ws. „uefek”
czwartek, 20 października 2016 08:51

Według stowarzyszenia „Przywiązani do polisy” polskie sądy zajmują się ośmioma pozwami zbiorowymi ponad 2 tys. osób. Wartość wystąpień związanych głównie z opłatami likwidacyjnymi w polisach z UFK wynosi przeszło 50 mln zł. W kolejce czekają już następne pozwy.

Add a comment

Więcej…
 
Prezes banku centralnego będzie też szefem KNF
środa, 19 października 2016 08:45

Z projektu ustawy o nadzorze finansowym, do którego dotarł „Dziennik Gazeta Prawna” wynika, że Narodowy Bank Polski (NBP) i Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) będą miały tego samego szefa – prezesa banku centralnego.

Add a comment

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 166

D.A.S.: Danuta Źrałek nowym członkiem zarządu

16 lutego nastąpiły zmiany w zarządzie D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej. Rada nadzorcza spółki przyjęła rezygnację Arkadiusza Gila...


czytaj dalej

KNF: Marcin Pachucki i Filip Świtała nowymi wiceprzewodniczącymi

Na wniosek przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Marka Chrzanowskiego, premier Beata Szydło odwołała z dniem 15 lutego jego...


czytaj dalej

USA: MetLife osiągnął neutralność węglową

23 lutego MetLife poinformował o osiągnięciu wyznaczonego w 2015 r. celu neutralności węglowej. Tym samym firma została pierwszym towarzystwem...


czytaj dalej

Trump i Brexit ryzykiem politycznym do ubezpieczenia

Dyrektor generalny Lloyd’s Inga Beale stwierdziła, że prezydentura Donalda Trumpa i wyjście Wlk. Brytanii z Unii Europejskiej stwarzają możliwości...


czytaj dalej

PZU zadba o bezpieczeństwo położnic

Już wkrótce ruszy „Bezpieczny Poród” – pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej powszechny program kształcenia podyplomowego lekarzy z zakresu...


czytaj dalej

EAP: Assistance również dla pojazdów elektrycznych

W odpowiedzi na rozwój rynku pojazdów elektrycznych Europ Assistance Polska (EAP) wprowadziła szkolenia specjalistyczne z zakresu obsługi takich...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy