feed-image -

Reklama

Prawo


KNF: 13 tys. zł kary dla Concordii
środa, 27 lutego 2019 09:35

26 lutego Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Concordia Polska TUW karę pieniężną w wysokości 13 tys. zł.

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: Będą tabele odszkodowań za błędy medyczne?
poniedziałek, 25 lutego 2019 09:32

Ministerialny zespół do wypracowania praw i obowiązków pacjenta rekomenduje ministrowi zdrowia wprowadzenie stawek odszkodowawczych obowiązujących w całej Polsce i we wszystkich instytucjach decydujących o wypłacie odszkodowań.

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: Nowela dotycząca danych osobowych przyjęta przez Sejm
piątek, 22 lutego 2019 09:42

21 lutego, podczas czwartego dnia 77. posiedzenia Sejmu posłowie rozpatrzyli sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO). Podczas wieczornego głosowania Izba Niższa przyjęła akt bez poprawek.

Add a comment

Więcej…
 
UOKiK: Wysoka skuteczność w sprawach dotyczących „uefek”
piątek, 22 lutego 2019 09:25

Pięć z sześciu spraw, w których Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na przedsiębiorców kary finansowe za nieprawidłowości w sprzedaży polis z UFK, zakończyło się prawomocnymi wyrokami przyznającymi rację instytucji – zauważa „Puls Biznesu”.

Add a comment

Więcej…
 
Sąd Najwyższy o rozliczaniu kosztów naprawy auta z OC
czwartek, 21 lutego 2019 09:42

20 lutego Sąd Najwyższy rozpatrzył kolejne pytanie prawne dotyczące rozliczenia szkód z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm.).

Sprawa rozpatrywana przez SN dotyczyła pytania zadanego na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 14 września 2018 r. (II Ca 124/18) o następującej treści: „Czy w przypadku wyrządzenia szkody w pojeździe mechanicznym, stanowiącej szkodę częściową, w sytuacji, gdy przed ustaleniem wysokości odszkodowania dojdzie do naprawy pojazdu przywracającej ten pojazd do stanu sprzed powstania szkody, odszkodowanie należne poszkodowanemu w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego ograniczone jest do równowartości wydatków faktycznie poniesionych celem naprawy pojazdu, czy też powinno być ustalone jako równowartość hipotetycznie określonych kosztów przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego?”.

Add a comment

Więcej…
 
Sąd ponownie po stronie PZU SA i Maximus Broker
czwartek, 21 lutego 2019 09:39

Sąd Apelacyjny uchylił decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nakładającą wysokie kary na PZU SA oraz Maximus Broker. UOKiK zarzucał obu podmiotom zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję w zakresie ubezpieczeń grupowych dzieci i młodzieży oraz pracowników placówek oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: Zakłady będą musiały zebrać oświadczenia od klientów
środa, 20 lutego 2019 09:40

Mimo protestów przedstawicieli sektora finansowego, projekt nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami został szybko skierowany do Sejmu i trafił do pierwszego czytania – informuje „Puls Biznesu”.

Add a comment

Więcej…
 
Warsztaty na temat nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
wtorek, 19 lutego 2019 09:45

26 lutego w Golden Floor Tower w Warszawie odbędą się warsztaty zatytułowane „Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary”. Patronem medialnym wydarzenia jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”, której czytelnicy mogą liczyć na specjalne warunki uczestnictwa.

Add a comment

Więcej…
 
SN: Refundacja auta zastępczego także przy przedłużającej się naprawie
poniedziałek, 18 lutego 2019 09:54

Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ramach odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC ppm.) obejmuje także celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie przedłużającej się naprawy, chyba że są one następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi poszkodowany lub osoba trzecia – stwierdził Sąd Najwyższy (SN).

Uchwała SN podjęta 15 lutego (sygn. III CZP 84/18) po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej pytania prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 r. (sygn. akt XXIII Ga 187/18) o następującej treści: „Czy normalnym następstwem zdarzenia objętego zakresem odpowiedzialności ubezpieczyciela OC sprawcy szkody komunikacyjnej są wydatki na najem pojazdu zastępczego, w okresie przedłużającej się naprawy, powstałe na skutek działania podmiotu trzeciego, zewnętrznego wobec sprawcy szkody oraz poszkodowanego?”.

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: Błędna diagnoza nie zwalnia z odpowiedzialności
poniedziałek, 18 lutego 2019 09:37

Sąd Najwyższy (SN) uznał, że naruszenie prawa pacjenta do informacji opartej na właściwej diagnozie upoważnia do żądania samodzielnego albo dodatkowego zadośćuczynienia, obok zapłaty za szkody na zdrowiu wskutek zabiegu – informuje „Rzeczpospolita”.

Add a comment

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 237

Unum Życie: Łukasz Świerczek w zarządzie

Rada Nadzorcza Unum Życie TUiR S.A. powołała w skład zarządu Łukasza Świerczka, który odpowiedzialny będzie za pion prawno-administracyjny spółki....


czytaj dalej

Skarbiec TFI: Grzegorz Zatryb w zarządzie

Rada Nadzorcza Skarbiec TFI powołała 19 lipca 2019 r. w skład zarządu spółki Skarbiec TFI Grzegorza Zatryba, dyrektora inwestycyjnego Towarzystwa...


czytaj dalej

Francja: ataki z żądaniem okupu na duże firmy

Duże firmy we Francji są coraz częściej celem cyberataków polegających na zablokowaniu danych i żądaniu okupu, ale często nie zgłaszają napaści z...


czytaj dalej

Bezpieczeństwo cybernetyczne w rękach wojskowego eksperta

Ubezpieczyciel specjalistyczny Liberty Specialty Markets (LSM), wchodzący w skład Grupy Liberty Mutual Insurance, powołał Jona Rigby’ego na...


czytaj dalej

UFG: Młodzi mężczyźni unikają ubezpieczenia i powodują kolizje

Największe ryzyko kolizji z pojazdem bez polisy OC istnieje w zachodniej Polsce oraz na Mazurach. To tam kierowcy najczęściej decydują się...


czytaj dalej

UNIQA: Komunikacja w 12 ratach

UNIQA wprowadziła możliwość rozłożenia płatności za ubezpieczenia komunikacyjne na 12 rat. Dotychczas możliwa była płatność jednorazowa lub w 2 i...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook