feed-image -

Prawo


Rzecznik Finansowy: Ponad 1 tys. wniosków o polubowne rozwiązanie sporu
czwartek, 10 listopada 2016 09:48

9 listopada odbyła się konferencja poświęcona polubownemu rozwiązywaniu sporów. Organizatorami wydarzenia były Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, Sekcja Prawa Odszkodowawczego przy ORA w Warszawie oraz Rzecznik Finansowy.

Add a comment

Więcej…
 
CEPiK 2.0. wystartuje w czerwcu 2018 roku
środa, 09 listopada 2016 10:21

8 listopada Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw. Nowela przewiduje, że zmodernizowany system Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0.) zostanie uruchomiony 4 czerwca 2018 r.

Add a comment

Więcej…
 
KNF: 100 tys. zł kary dla InterRisk
środa, 09 listopada 2016 10:21

8 listopada podczas trzydziestego drugiego posiedzenia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie podjęła decyzję o nałożeniu na InterRisk 100 tys. zł kary. Zakład został ukarany za opóźnienia w wypłacie odszkodowań z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niedopełnienie w ustawowym terminie obowiązków informacyjnych wobec klientów tego typu polis.

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: Premier będzie nadzorować spółki Skarbu Państwa
środa, 09 listopada 2016 10:20

Z przedłożonego przez Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) projektu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym wynika, że prezes Rady Ministrów będzie powoływać członków rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa (SP) i jej przewodniczącego, a także ma koordynować wykonywanie uprawnień przysługujących SP w spółkach.

Add a comment

Więcej…
 
KNF: WSA potwierdził zasadność kary dla TUW SKOK
wtorek, 08 listopada 2016 09:59

4 listopada Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie wydał wyrok oddalający skargę TUW SKOK na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 4 marca 2014 r. dotyczącą nałożenia na towarzystwo kary pieniężnej za wykonywanie działalności ubezpieczeniowej z naruszeniem art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (sygn. akt VI SA/Wa 1683/16).

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: CEPiK 2.0. dopiero w połowie 2018 roku
wtorek, 08 listopada 2016 09:55

1 stycznia przyszłego roku miała wejść w życie nowela ustawy o kierujących pojazdami, wprowadzająca rozbudowaną Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Wszystko wskazuje jednak na to, że ów termin nie zostanie dotrzymany – informuje „Rzeczpospolita”.

Add a comment
Więcej…
 
KNF przypomina o oświadczeniach FATCA
środa, 02 listopada 2016 09:28

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przypomniała w komunikacie, że 1 grudnia mija termin na zidentyfikowanie wśród klientów instytucji finansowych działających w Polsce osób będących podatnikami w USA.

Add a comment

Więcej…
 
PwC: RODO wyzwaniem dla przedsiębiorców
piątek, 28 października 2016 08:37

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które obowiązuje wszystkich polskich przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe, będzie w pełni stosowane od 25 maja 2018 r. Jest ono ogromnym wyzwaniem dla firm, zarówno pod względem kosztów, jak też zasobów ludzkich – twierdzą eksperci PwC.

Add a comment

Więcej…
 
PIDiPO: Precedensowy wyrok SN
czwartek, 27 października 2016 08:46

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 sierpnia 2016 roku (sygn. akt II CSK 719/15) w sprawie dotyczącej zdarzenia medycznego przedstawił pogląd prawny, który można uznać za zapowiedź upowszechniania praktyki przyznawania zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodziny osób najpoważniej poszkodowanych – informuje Polska Izba Pośredników i Doradców Odszkodowawczych (PIDiPO).

Od kilku lat w licznych roszczeniach kierowanych do ubezpieczycieli kancelarie odszkodowawcze wskazują, że nie tylko śmierć, ale również innego rodzaju naruszenie więzi między najbliższymi członkami rodziny powinno uzasadniać przyznanie rekompensaty w formie zadośćuczynienie na podstawie art. 448 k.c. W tej materii ubezpieczyciele wykazują się żelazną konsekwencją oderwaną od oceny faktycznej dramatów, jakich dotyczą takie roszczenia. Stanowiska zobowiązanych opierają się w dominującej mierze na zarzutach o charakterze prawnym. Należy do nich przyjęcie, że nie można nadmiernie rozszerzać katalogu dóbr osobistych, czy wskazanie, że ochrona prawna przysługuje jedynie osobom bezpośrednio poszkodowanym, a więc uczestniczącym w wypadku.

Add a comment

Więcej…
 
D.A.S.: Odpowiednia polisa wesprze pracodawcę
środa, 26 października 2016 08:51

Eksperci D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej (D.A.S.) przypominają, że w sytuacji, w której pracownicy działają na szkodę swojego przedsiębiorstwa lub wysuwają wobec pracodawców bezpodstawne roszczenia, przydatny może się okazać specjalny wariant ubezpieczenia ochrony prawnej dla firm.

Add a comment

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 167

Michał Krupiński przestał być prezesem PZU SA

22 marca rada nadzorcza PZU SA odwołała Michała Krupińskiego z funkcji prezesa PZU SA. Uchwała RN weszła w życie z dniem jej podjęcia.

W...


czytaj dalej

PZU Życie: Dorota Macieja nowym członkiem zarządu

Z informacji podanych na stronie korporacyjnej PZU wynika, że nowym członkiem zarządu PZU Życie została Dorota Macieja.

Dorota Macieja jest...


czytaj dalej

KE: Będzie łatwiej korzystać ze zniżki za bezszkodową jazdę

23 marca Komisja Europejska (KE) przedstawiła plany zmian w sektorze konsumenckich usług finansowych, dzięki któremu konsumenci europejscy będą...


czytaj dalej

Bank of England: Ochrona konsumenta ubezpieczeń

W odpowiedzi na raport niezależnego biura oceniającego przy Bank of England, BoE precyzyjniej wyjaśni, co powinni robić ubezpieczyciele, aby...


czytaj dalej

Sejm: Dyskusja na temat założeń zmian przepisów dotyczących OC

23 marca w Sejmie odbyło się posiedzenie parlamentarnego zespołu na rzecz wspierania przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego, poświęcone...


czytaj dalej

PBUK: Przymusowa likwidacja francuskiego MTA

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) poinformowało, że francuski nadzór finansowy Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy