feed-image -

Reklama

Rozmowa Tygodnia


Wysoka partycypacja jest możliwa i warto o nią walczyć
wtorek, 19 listopada 2019 09:57

Rozmowa z Konradem Kluską, członkiem zarządu Compensy Życie odpowiedzialnym za obszar PPK

Aleksandra E. Wysocka: – Po rynku krążą różne sygnały dotyczące partycypacji pracowników największych firm w pracowniczych planach kapitałowych. Jak to wygląda z perspektywy Compensy, jedynego ubezpieczyciela wśród oferentów PPK?

Konrad Kluska: – Nasze doświadczenia ostatnich miesięcy pokazują, że element ubezpieczeniowy jest z punktu widzenia pracodawców ciekawym argumentem przy wyborze oferty. Natomiast jeśli chodzi o partycypację, to mamy na początek kilka bardzo dobrych wyników. Są na liście naszych klientów zakłady pracy, gdzie odsetek rezygnacji to małe kilkanaście procent, co daje potencjalnie bardzo obiecujące poziomy partycypacji. Przykładowo mamy firmy, gdzie ten niepotwierdzony jeszcze wpłatami wskaźnik partycypacji wynosi 77, 79, a nawet 89%. Chciałbym, aby wszędzie tak było, ale zdajemy sobie sprawę, że na samym początku to może być trudne do osiągnięcia. Tym niemniej jest to dla mnie sygnał, że wysoka partycypacja jest możliwa i warto o nią walczyć. Nie chwalmy jednak dnia przed zachodem słońca. Trzeba poczekać na pierwsze wpłaty na konta i wtedy dokonywać miarodajnych podsumowań.

Add a comment
Więcej…
 
Innowacje wzmacniają naszą obsługę klienta
środa, 23 października 2019 08:47

Rozmowa z Rafałem Stankiewiczem, wiceprezesem zarządu Warty odpowiedzialnym za operacje i likwidację szkód

Redakcja „Gazety Ubezpieczeniowej”: – W raporcie firmy Accenture przygotowanym wspólnie z Polską Izbą Ubezpieczeń możemy przeczytać, że 80% firm ubezpieczeniowych uważa, iż przyszłość należy do tych organizacji, które poniosą znaczne inwestycje w obszarze innowacji i cyfryzacji.
Rafał Stankiewicz:
– Moim zdaniem to stwierdzenie jest tylko w części prawdziwe. Brakuje mi w nim pewnego rozsądku. Oczywiście żyjemy w dobie niesamowitego bumu technologicznego. Wykorzystanie internetu, analizy danych czy automatyzacji i sztucznej inteligencji pozwala nam wznieść biznes na całkowicie nowy poziom. Wykorzystanie tych innowacji musi się jednak odbywać z zachowaniem czujności i krytycyzmu zgodnie z przysłowiem „nie wszystko złoto co się świeci”. Tak samo nie każda nowa technologia lub rozwiązanie musi przekładać się na faktyczny rozwój firmy, wzrost zadowolenia klienta czy agenta. Dlatego do tematu cyfryzacji podchodzimy w Warcie bardzo pragmatycznie. Nieważne jest ładne opakowanie czy szum w mediach. Wybrane i wdrażane przez nas rozwiązanie musi nieść faktyczną wartość dla klientów, agentów i samej firmy.

Add a comment
Więcej…
 
Nationale-Nederlanden grupówkowym partnerem pierwszego wyboru
czwartek, 17 października 2019 08:58

Rozmowa z Ewą Dąbrowską, dyrektorem Pionu Klienta Korporacyjnego w Nationale-Nederlanden

Aleksandra E. Wysocka: – Nationale-Nederlanden oferuje ubezpieczenia grupowe od kilku lat. Czy dalej chcecie się rozwijać w tym segmencie rynku?
Ewa Dąbrowska:
– Mogę już oficjalnie powiedzieć, że ubezpieczenia grupowe są integralną częścią naszej strategii na polskim rynku. Do tej pory koncentrowaliśmy się na ofercie dla średnich podmiotów, ale teraz jeszcze mocniej otwieramy się na podmioty zatrudniające ponad 250 osób. Ostatnie miesiące to dla nas czas intensywnych zmian i udoskonaleń. Wprowadziliśmy nową, bardziej elastyczną politykę underwritingową, testujemy narzędzia technologiczne do obsługi programów grupowych zarówno po stronie pracodawców, pracowników, jak i pośredników ubezpieczeniowych. Rozwijamy też współpracę z brokerami i multiagentami. To właśnie pośrednicy zainspirowali nas do wprowadzenia modyfikacji w taryfach. Liczymy się z ich zdaniem.

Add a comment

Więcej…
 
Pracodawcy doceniają nasze przewagi
poniedziałek, 14 października 2019 07:20

Rozmowa z Sylwestrem Janiakiem, dyrektorem zarządzającym odpowiedzialnym za Departament Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych w Warcie

Redakcja „Gazety Ubezpieczeniowej”: – W ostatnich latach sytuacja na rynku ubezpieczeń grupowych wyglądała na silnie utrwaloną. Dlatego między innymi łatwo jest zauważyć wyjątkową aktywność Warty na tym rynku. Co wpłynęło na Państwa rosnące zaangażowanie?
Sylwester Janiak: –
Od kilku lat realizujemy nową strategię względem oferty i sprzedaży ubezpieczeń na życie. Duży nacisk w tej kwestii położyliśmy na ubezpieczenia ochronne ze składką regularną. Tak więc nasze nastawienie dotyczące ubezpieczeń grupowych jest naturalną konsekwencją tych decyzji. Oczywiście jedno to przygotowanie strategii, drugie to jej skuteczna realizacja, dlatego z dumą patrzymy na efekty, jakie osiągamy w tym segmencie ubezpieczeń, utrzymując od kilku lat pozycję lidera pod względem nowej sprzedaży. Oczywiście chcemy ją utrzymać i dalej stabilnie rozwijać sprzedaż naszych produktów klientom.

Add a comment
Więcej…
 
Profilaktyczne programy zdrowotne zmniejszą absencję
poniedziałek, 30 września 2019 08:55

Rozmowa z Xenią Kruszewską, SALTUS Ubezpieczenia

Aleksandra E. Wysocka: – Czy pracodawca w ogóle powinien się interesować zdrowiem pracowników? A może to nie jego sprawa?
Xenia Kruszewska:
– Ustawa o służbie medycyny pracy w sposób jasny mówi, że pracodawca powinien dbać o zdrowie swoich pracowników. To może być tak, że pracodawca spełnia wyłącznie to, co bezpośrednio prawo mu nakazuje, czyli zleca badania dopuszczające pracownika do wykonywania obowiązków, a potem dba o regularne okresowe badania kontrolne. Może jednak zrobić znacznie więcej, nie tylko ze względu na zagrożenia stanowiskowe, ale również ze względu na strukturę demograficzną. W ustawie pojawia się też zachęta do wdrożenia przez pracodawcę pracowniczych programów profilaktycznych (w ustawie zwanych prozdrowotnymi).


Add a comment
Więcej…
 
Czy ubezpieczyciele są gotowi na IFRS17?
poniedziałek, 23 września 2019 08:45Martin Sarieant
Marcin Pietraszko
Tomasz Dąbkowski

O nowych wyzwaniach dla zakładów ubezpieczeń opowiadają Martin Sarjeant, Marcin Pietraszko i Tomasz Dąbkowski z FIS Technology Services.

Aleksandra E. Wysocka: – Czym dokładnie zajmuje się firma FIS?
Martin Sarjeant:
– Jesteśmy globalnym dostawcą technologii, który już od 50 lat wdraża innowacyjne narzędzia dla klientów z sektora bankowego, inwestycyjnego i ubezpieczeniowego na całym świecie. Sektor ubezpieczeniowy jest dla nas niezwykle istotny i rozwijamy go cały czas. Jeśli chodzi o ubezpieczeniową część naszego biznesu, to jednym z naszych strategicznych produktów jest PROPHET – unikalne narzędzie do zarządzania ryzykiem oraz raportowania, całkowicie zgodne z najnowszymi regulacjami prawnymi, takimi jak Solvency II czy IFRS17.

Add a comment
Więcej…
 
Rekordowe wyniki OVB to nie przypadek, to ludzie
poniedziałek, 16 września 2019 09:06

O sukcesach i wyzwaniach dla multiagencji opowiada Artur Kijonka, prezes OVB Polska

Aleksandra E. Wysocka: – Mówi się, że trwa bardzo trudny rok dla multiagencji.
Artur Kijonka:
– Naprawdę? Nie zauważyłem. Mamy najwyraźniej zupełnie inny rok niż ci, co to mówią. Co więcej, w lipcu, który jest teoretycznie miesiącem wakacyjnym, pobiliśmy rekord najwyższej miesięcznej sprzedaży w całej 25-letniej historii OVB Polska. Przyznaję, że sam byłem zaskoczony wynikiem, jaki wypracowali nasi wspaniali współpracownicy. Rekordowe wyniki OVB to jednak nie przypadek, to profesjonalni, a przede wszystkim pracowici ludzie i konsekwentne wdrażanie uzgodnionych z dyrektorami krajowymi strategii. Oczywiście nie jest to łatwy rynek, ale być może jednym z powodów jest fakt, iż OVB ma nieco inny profil niż typowa multiagencja w Polsce, ponieważ specjalizujemy się w ubezpieczeniach na życie, a ubezpieczenia majątkowe traktujemy jako produkt serwisowy.

Add a comment
Więcej…
 
Szkolna wyprawka ubezpieczeniowa
środa, 11 września 2019 09:11

Rozmowa z Urszulą Szwarc, zastępcą dyrektora sprzedaży w Europ Assistance Polska

Aleksandra E. Wysocka: – Jakie niebezpieczeństwa grożą młodym ludziom w roku szkolnym?
Urszula Szwarc:
– Jak wszyscy dobrze wiemy, nikt nie ma tyle energii co dzieci i młodzież. Nietrudno zatem wyobrazić sobie sytuacje, do których codziennie dochodzi w przedszkolach i szkołach w całej Polsce. Z publikowanych przez System Informacji danych wynika, że co roku w placówkach oświatowych dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków. Przykładowo w roku szkolnym 2017/2018 miało miejsce ponad 54 tysiące takich zdarzeń. Najwięcej incydentów ma miejsce oczywiście podczas lekcji wf. Zdarzają się też wypadki, do których dochodzi na schodach czy korytarzach. Co ze skutkami takich wypadków? Całe szczęście zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym jest niewiele, najczęściej kończy się na złamaniach, zwichnięciach, skręceniach czy stłuczeniach kończyn. Niektóre z nich mogą być jednak poważne. Nie możemy zapominać, że aktywność dzieci nie kończy się na szkole, duża część dzieci chodzi na dodatkowe zajęcia sportowe, jeździ na obozy czy po prostu bawi się na placach zabaw. Tam również mogą zdarzyć się urazy i wypadki z udziałem dzieci. Warto zatem pomyśleć o bezpieczeństwie najmłodszych i wyposażyć ich w polisę NNW.

Add a comment
Więcej…
 
Nowe NNW od Warty
środa, 04 września 2019 08:46

Początek września to ten czas, gdy zdecydowanie rośnie zainteresowanie klientów ubezpieczeniem NNW, głównie w kontekście ochrony dla uczniów i przedszkolaków. Właśnie z myślą o potrzebach tej grupy klientów Warta przygotowała nowy produkt. O kształcie ubezpieczenia i wprowadzonych zmianach istotnych z punktu widzenia klienta oraz agenta mówi Ilona Zaremba-Choim, dyrektor operacyjna odpowiedzialna za biuro ubezpieczeń mieszkaniowych i osobowo-turystycznych w Warcie.

Add a comment
Więcej…
 
Jeśli zmiany, to tylko na lepsze
poniedziałek, 02 września 2019 08:47

Rozmowa z Igorem Rusinowskim, prezesem zarządu Unilink

Aleksandra E. Wysocka: – Niedawno ogłosiliście zakup Consultii. Jakie są korzenie tej transakcji?
Igor Rusinowski:
– Od dawna jasno komunikujemy, że wzrost przez akwizycje jest istotnym elementem naszej strategii, powołaliśmy nawet dedykowany tym działaniom departament w firmie, który zajmuje się wyłącznie zakupem multiagencji oraz ich późniejszą integracją z Unilink. W ciągu ostatnich kilku lat nabyliśmy ponad 30 różnej wielkości agencji w całym kraju. Tak więc do pewnego stopnia jest to dla nas „business as usual”. Nie jest tak do końca, ponieważ każda agencja ma swoją specyfikę, a proces inwestycji w Consultię trwał rok. Jest to świetna firma z wieloletnią tradycją, wspaniałymi agentami i pracownikami oraz silną marką na rynku ubezpieczeniowym, od której my również możemy się niejednego nauczyć. Przypomnę, że w 2021 r. planujemy wypracować przypis w wysokości 2 mld zł i nie byłoby to możliwe wyłącznie przez organiczny rozwój. Zwłaszcza że rynek w tym wzroście nie pomaga, ponieważ rynek „mięknie”, a ceny ubezpieczeń są niskie. Consultia wypracowała swój know-how, koncentrując się na bardzo wysokiej jakości obsługi agenta. Szukając agencji do inwestycji, zawsze patrzymy na to, czy są to firmy cieszące się dobrą opinią wśród agentów. To ma ogromne znaczenie. Powiem może nieskromnie, że moim zdaniem Consultia obok Unilink i CUK to najlepsza agencja w Polsce.

Add a comment
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 64

Digital Care: Piotr Kuszewski nowym członkiem zarządu

Z dniem 2 października do zarządu Digital Care dołączył Piotr Kuszewski. Rozszerzenie składu organu jest związane z ekspansją spółki na rynki...


czytaj dalej

Supra Brokers: Rafał Holanowski przestał pełnić funkcję prezesa

Firma brokerska Supra Brokers poinformowała, że wraz z wkroczeniem w nowy etap rozwoju, którego kierunek wyznacza ekspansja na nowe rynki i nowe...


czytaj dalej

Niemcy: Zmiany w kierownictwie spółek Allianz

Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) i Allianz Deutschland AG ogłosiły zmiany w kierownictwie, które wejdą w życie 1 grudnia 2019 r.


czytaj dalej

WTW: Employee experience przyczynia się do sukcesu finansowego firmy

Nowe badanie Willis Towers Watson (WTW), zrealizowane przy wsparciu zaawansowanych narzędzi analitycznych, pokazało silny związek...
czytaj dalej

Unum Życie z tytułem Najlepszego Pracodawcy 2019

Unum Życie zostało wyróżnione przez Kincentric tytułem Najlepszego Pracodawcy 2019 w Polsce (Kincentric Best Employer). To już siódme takie...
czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Będzie trudniej o ochronę należności

Pogorszenie globalnej sytuacji gospodarczej i wzrost napięć w handlu międzynarodowym sygnalizowane przez członków Unii Berneńskiej może utrudnić...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook