feed-image -

Reklama

Rozmowa Tygodnia


Rekordowe wyniki OVB to nie przypadek, to ludzie
poniedziałek, 16 września 2019 09:06

O sukcesach i wyzwaniach dla multiagencji opowiada Artur Kijonka, prezes OVB Polska

Aleksandra E. Wysocka: – Mówi się, że trwa bardzo trudny rok dla multiagencji.
Artur Kijonka:
– Naprawdę? Nie zauważyłem. Mamy najwyraźniej zupełnie inny rok niż ci, co to mówią. Co więcej, w lipcu, który jest teoretycznie miesiącem wakacyjnym, pobiliśmy rekord najwyższej miesięcznej sprzedaży w całej 25-letniej historii OVB Polska. Przyznaję, że sam byłem zaskoczony wynikiem, jaki wypracowali nasi wspaniali współpracownicy. Rekordowe wyniki OVB to jednak nie przypadek, to profesjonalni, a przede wszystkim pracowici ludzie i konsekwentne wdrażanie uzgodnionych z dyrektorami krajowymi strategii. Oczywiście nie jest to łatwy rynek, ale być może jednym z powodów jest fakt, iż OVB ma nieco inny profil niż typowa multiagencja w Polsce, ponieważ specjalizujemy się w ubezpieczeniach na życie, a ubezpieczenia majątkowe traktujemy jako produkt serwisowy.

Add a comment
Więcej…
 
Szkolna wyprawka ubezpieczeniowa
środa, 11 września 2019 09:11

Rozmowa z Urszulą Szwarc, zastępcą dyrektora sprzedaży w Europ Assistance Polska

Aleksandra E. Wysocka: – Jakie niebezpieczeństwa grożą młodym ludziom w roku szkolnym?
Urszula Szwarc:
– Jak wszyscy dobrze wiemy, nikt nie ma tyle energii co dzieci i młodzież. Nietrudno zatem wyobrazić sobie sytuacje, do których codziennie dochodzi w przedszkolach i szkołach w całej Polsce. Z publikowanych przez System Informacji danych wynika, że co roku w placówkach oświatowych dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków. Przykładowo w roku szkolnym 2017/2018 miało miejsce ponad 54 tysiące takich zdarzeń. Najwięcej incydentów ma miejsce oczywiście podczas lekcji wf. Zdarzają się też wypadki, do których dochodzi na schodach czy korytarzach. Co ze skutkami takich wypadków? Całe szczęście zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym jest niewiele, najczęściej kończy się na złamaniach, zwichnięciach, skręceniach czy stłuczeniach kończyn. Niektóre z nich mogą być jednak poważne. Nie możemy zapominać, że aktywność dzieci nie kończy się na szkole, duża część dzieci chodzi na dodatkowe zajęcia sportowe, jeździ na obozy czy po prostu bawi się na placach zabaw. Tam również mogą zdarzyć się urazy i wypadki z udziałem dzieci. Warto zatem pomyśleć o bezpieczeństwie najmłodszych i wyposażyć ich w polisę NNW.

Add a comment
Więcej…
 
Nowe NNW od Warty
środa, 04 września 2019 08:46

Początek września to ten czas, gdy zdecydowanie rośnie zainteresowanie klientów ubezpieczeniem NNW, głównie w kontekście ochrony dla uczniów i przedszkolaków. Właśnie z myślą o potrzebach tej grupy klientów Warta przygotowała nowy produkt. O kształcie ubezpieczenia i wprowadzonych zmianach istotnych z punktu widzenia klienta oraz agenta mówi Ilona Zaremba-Choim, dyrektor operacyjna odpowiedzialna za biuro ubezpieczeń mieszkaniowych i osobowo-turystycznych w Warcie.

Add a comment
Więcej…
 
Jeśli zmiany, to tylko na lepsze
poniedziałek, 02 września 2019 08:47

Rozmowa z Igorem Rusinowskim, prezesem zarządu Unilink

Aleksandra E. Wysocka: – Niedawno ogłosiliście zakup Consultii. Jakie są korzenie tej transakcji?
Igor Rusinowski:
– Od dawna jasno komunikujemy, że wzrost przez akwizycje jest istotnym elementem naszej strategii, powołaliśmy nawet dedykowany tym działaniom departament w firmie, który zajmuje się wyłącznie zakupem multiagencji oraz ich późniejszą integracją z Unilink. W ciągu ostatnich kilku lat nabyliśmy ponad 30 różnej wielkości agencji w całym kraju. Tak więc do pewnego stopnia jest to dla nas „business as usual”. Nie jest tak do końca, ponieważ każda agencja ma swoją specyfikę, a proces inwestycji w Consultię trwał rok. Jest to świetna firma z wieloletnią tradycją, wspaniałymi agentami i pracownikami oraz silną marką na rynku ubezpieczeniowym, od której my również możemy się niejednego nauczyć. Przypomnę, że w 2021 r. planujemy wypracować przypis w wysokości 2 mld zł i nie byłoby to możliwe wyłącznie przez organiczny rozwój. Zwłaszcza że rynek w tym wzroście nie pomaga, ponieważ rynek „mięknie”, a ceny ubezpieczeń są niskie. Consultia wypracowała swój know-how, koncentrując się na bardzo wysokiej jakości obsługi agenta. Szukając agencji do inwestycji, zawsze patrzymy na to, czy są to firmy cieszące się dobrą opinią wśród agentów. To ma ogromne znaczenie. Powiem może nieskromnie, że moim zdaniem Consultia obok Unilink i CUK to najlepsza agencja w Polsce.

Add a comment
Więcej…
 
To nie magia, to matematyka
poniedziałek, 19 sierpnia 2019 08:36

Rozmowa z Pawłem Jaroszkiem, członkiem zarządu ZUS nadzorującym Pion Finansów i Realizacji Dochodów

Aleksandra E. Wysocka: – Spotykamy się w gorącym okresie, ponieważ startują właśnie pracownicze plany kapitałowe. W branży finansowej o emeryturach i rynku pracy nie mówiło się tyle, co dziś, chyba od 20 lat, czyli od reformy systemu emerytalnego w 1999 r. Czy pracownicy powinni zainteresować się dodatkowymi formami oszczędzania na emeryturę?
Paweł Jaroszek:
– Wszyscy żyjemy coraz dłużej, co oznacza również, że kapitał zebrany podczas aktywności zawodowej musi starczyć na coraz dłuższy czas. Dodatkowe oszczędności przydadzą się z pewnością.

Add a comment
Więcej…
 
Trzy brokerskie grzechy główne
poniedziałek, 08 lipca 2019 08:58

Rozmowa z Jackiem Kliszczem, prezesem zarządu PWS Konstanta i przewodniczącym Komisji Etyki przy Stowarzyszeniu Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

Aleksandra E. Wysocka: – W czasie Kongresu Brokerów w Mikołajkach złożył Pan dymisję ze stanowiska przewodniczącego Komisji Etyki przy Stowarzyszeniu Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Dymisja jednogłośnie została odrzucona. Po co to całe zamieszanie?
Jacek Kliszcz:
– Moja dymisja nie była bezwarunkowa. Ponieważ dostałem wotum zaufania od środowiska brokerskiego, to moja rola się nie skończyła, ona dopiero się zaczyna. Nie chcę, żeby Komisja Etyki była złudnym gwarantem tego, że jesteśmy etyczni. Owszem, mamy Kartę Sobieszewską, ale ona powstała wiele lat temu, a w dodatku nie egzekwowaliśmy od siebie nawzajem respektowania zasad etycznych. Jeśli ktoś naruszał zasady, to po prostu opuszczał Stowarzyszenie i na tym problem się kończył. Widzę potrzebę bardziej aktywnych działań, również na zewnątrz. Nie warto dłużej udawać, że wszystko jest w porządku. Ja na pewno udawać nie będę… Jeśli brokerzy rzeczywiście chcą coś zmienić, to obiecuję im krew, pot i łzy. W krótkim okresie być może trzeba będzie zrezygnować z doraźnych zysków wypracowanych na granicy etyki lub poza jej granicami, ale w dłuższym okresie to uzdrowi nasze środowisko. Przywróci pewną normalność. Zatraciliśmy swoją tożsamość. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń wymieszała nas ze środowiskiem multiagencyjnym, a jestem zdania, że na dojrzałym rynku ubezpieczeniowym multiagencje budzą poważne wątpliwości, ale to temat na inną rozmowę…

Add a comment
Więcej…
 
Czy blockchain jest technologią przyszłych ubezpieczeń?
środa, 03 lipca 2019 08:47

Dziś spotykamy się z Dorotą Zimnoch, Chief Commercial Officer Blocksure i międzynarodową ekspertką branży fintech i insurtech, aby dowiedzieć się, od strony praktycznej, więcej o zastosowaniu blockchain w branży ubezpieczeniowej.

Ireneusz Łuszczewski: – Blockchain to technologia, która przynosi wymierne korzyści i rozwiązuje prawdziwe problemy biznesowe. Dzieje się tak dzięki unikalnym cechom technologii rozproszonej, jak decentralizacja, niezmienność, przejrzystość, trwałość czy bezpieczeństwo. Gdzie możliwe są te wymierne korzyści?
Dorota Zimnoch:
– Dla branży ubezpieczeń to szansa na poprawę efektywności całego łańcucha wartości od ubezpieczycieli, przez sieci agencyjne, brokerów i, co moim zdaniem najważniejsze, ich klientów.
Blockchain przekłada się bowiem na szybsze transakcje przy niższych kosztach. Dane są wprowadzane tylko raz, a systemy ubezpieczycieli i brokerów są automatycznie aktualizowane, więc nie ma centralnego punktu, który może się stać na przykład celem ataku cybernetycznego. Jest jeden wspólny zapis zdarzeń, jedna wersja prawdy. Użytkownicy uzyskują również większą kontrolę nad informacjami i transakcjami, zapewniając jednocześnie większą integralność ich przetwarzania.

Add a comment
Więcej…
 
Niech poziom uczestnictwa będzie naszym wyróżnikiem
środa, 26 czerwca 2019 08:44

Rozmowa z Przemysławem Gawlakiem, dyrektorem Biura Wdrażania i Rozwoju Planów Emerytalnych Esaliens TFI SA

Aleksandra E. Wysocka: – Już niedługo pracownicy pierwszych firm staną się uczestnikami PPK. Największą niewiadomą jest poziom uczestnictwa. Jakie są Pana szacunki?
Przemysław Gawlak:
– Gdybyśmy skupili się wyłącznie na korzyściach, to poziom uczestnictwa powinien być bardzo wysoki. Po pierwsze, z powodu dopłat do PPK. W przypadku indywidualnego oszczędzania, jak na lokacie czy w funduszu inwestycyjnym, nie otrzymujemy żadnych dopłat, które będą w PPK. Co więcej, dość często dochodzi do tzw. missellingu, czyli nabycia produktu, który wcale nie jest optymalny do zakładanego przez nas celu, jest natomiast obciążony bardzo wysokimi opłatami. Po drugie, w funduszu zdefiniowanej daty w ramach PPK opłaty będą bardzo niskie. Trzeba zauważyć, że PPK zapewnia mechanizm, w którym do każdych 100 zł zainwestowanych przez uczestnika, pracodawca i Skarb Państwa dopłacają na konto uczestnika dodatkowe 100 zł.

Add a comment
Więcej…
 
Partycypacja w PPK to wyzwanie i odpowiedzialność całego rynku
poniedziałek, 24 czerwca 2019 08:00

Rozmowa z Konradem Kluską, zastępcą prezesa zarządu Compensa TU SA Vienna Insurance Group i członkiem zarządu Compensa TUnŻ SA Vienna Insurance Group

Aleksandra E. Wysocka: – W tym momencie jesteście jedynym ubezpieczycielem w Polsce, który oferuje pracownicze plany kapitałowe. Towarzystwa ubezpieczeń jako ostatnie zostały dołączone do listy instytucji mogących oferować te instrumenty finansowe, mieliście więc najmniej czasu na przygotowania. Czy jesteście gotowi na 1 lipca 2019 r., kiedy Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych obejmie pierwszą turę zakładów pracy?
Konrad Kluska: –
Nasza oferta jest już opublikowana na portalu Polskiego Funduszu Rozwoju, a więc produktowo jesteśmy w 100% przygotowani. Również od strony marketingowej, informatycznej i logistycznej wszystko jest pod pełną kontrolą, kluczowe umowy zostały podpisane, a współpracujący z Compensą pośrednicy również są już „w blokach startowych”.

Add a comment
Więcej…
 
Na ubezpieczeniach komunikacyjnych dla firm znamy się jak nikt
poniedziałek, 03 czerwca 2019 08:55

Rozmowa z Jackiem Surmaczem, dyrektorem Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych w MAK Ubezpieczenia

Aleksandra E. Wysocka: – Za co Pan dokładnie odpowiada w MAK Ubezpieczenia?
Jacek Surmacz:
– Wraz z moim zespołem brokerskim zajmujemy się tworzeniem oferty i obsługą ubezpieczeń firm leasingowych, flot samochodowych oraz pakietów dilerskich dla branży transportowej, w szczególności pojazdów ciężarowych. Ubezpieczenia komunikacyjne to mniej więcej 60–70% całego biznesu MAK Ubezpieczenia.

Add a comment
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 64

DWF Poland: Paweł Stykowski na czele praktyki ubezpieczeniowej

We wrześniu do DWF Poland dołączył Paweł Stykowski. W polskim oddziale kancelarii objął stanowisko local partnera. Jego zadaniem będzie...


czytaj dalej

Colonnade Insurance: Grzegorz Kulik nowym dyrektorem generalnym

Po niecałych trzech miesiącach od rezygnacji z zajmowanej funkcji wiceprezesa zarządu spółek ubezpieczeniowych Allianz Polska Grzegorz Kulik objął...


czytaj dalej

Marsh: Menadżerowie poświęcają niewiele czasu na zarządzanie cyberryzykiem

Większość członków zarządu lub kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem cybernetycznym w swojej organizacji poświęca nie więcej...


czytaj dalej

Allianz: Spadek zasobów finansowych w krajach rozwiniętych i wschodzących

W 2018 roku zasoby finansowe w krajach rozwiniętych i wschodzących po raz pierwszy od czasu kryzysu finansowego z 2008 r. zanotowały symultaniczny...


czytaj dalej

PIU: Coraz bliżej 3 mln osób objętych ochroną w ramach polisy zdrowotnej

Wartość rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych nadal rośnie. Szybko zwiększa się też grono Polaków objętych ochroną w ramach tego typu polis.

czytaj dalej

Ubea.pl: Zmiany w rankingu

W sierpniu doszło do kilku zmian w rankingu cen ubezpieczeń komunikacyjnych Ubea.pl, opartego na kalkulacjach sporządzonych przez użytkowników...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook