Allianz po fuzji z Avivą stawia na organiczny wzrost

0
582

Allianz Polska 1 lipca dokonał fuzji prawnej z przejętymi spółkami Avivy w Polsce. Teraz firma chce aktywnie uczestniczyć we wzroście rynku ubezpieczeń w naszym kraju. Pomóc jej w tym mają wykorzystanie wiedzy specjalistów z obu firm oraz inwestycje w kanały dystrybucji.

– Połączenie otwiera nowy rozdział dla Allianz w Polsce – dla klientów, pracowników, agentów, partnerów biznesowych, a także dla naszej marki. Kompetencje biznesowe i talenty pracowników z obu organizacji dobrze się uzupełniają. Mamy znakomite produkty, dystrybucję, obsługę klientów i rozwiązania cyfrowe, teraz połączone jedną marką. Będziemy je nadal rozwijać, aby nasi klienci w Polsce mieli ochronę 360° poprzez ubezpieczenia na życie, majątkowe i inwestycje – powiedział Matthias Baltin, prezes Allianz Polska, podczas konferencji prasowej 5 lipca.

Podkreślił, że przejęcie spółek Avivy było największą akwizycją Allianz „od wielu, wielu lat” (dokładnie od 10 – AM). Dodał też, że ta transakcja pokazała istotę i znaczenie Polski oraz całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej dla niemieckiego ubezpieczyciela.

– Polska gospodarka wyróżnia się dynamiką również w niepewnych czasach, a Allianz chce wnosić wkład do jej dalszego wzrostu. Będziemy rozwijać wszystkie linie biznesowe. Mamy długoterminową perspektywę również jako inwestor na polskim rynku finansowym, jako odpowiedzialny pracodawca i uczestnik życia społecznego. Zgodnie z celem marki Allianz chcemy dawać pewność jutra ponad 6 milionom naszych klientów w Polsce – zadeklarował.

Allianz liczy na wzrost…

Prezes przyznał, że według przewidywań Allianz w ciągu najbliższych 3 lat rynek ubezpieczeń zdrowia i życia będzie rósł w tempie 5% w skali roku. Spodziewa się też, że sektor majątkowy będzie rósł w podobnym tempie. – Allianz ma wszelkie atrybuty, żeby wziąć aktywny udział w tym wzroście – powiedział Matthias Baltin. Przyznał też, że jego firmy nie zadowala szósta pozycja, jaką zajmuje ona na polskim rynku non-life, i będzie starała się ją poprawić. Wyraził też zadowolenie, że dzięki przejęciu, w wyniku którego w grupie znalazło się ubezpieczeniowe joint venture z Santander Bank Polska, Allianz powrócił do kanału bancassurance w naszym kraju. Poprzednio jego partnerem był Pekao SA, ale po przejęciu go przez Grupę PZU współpraca obu podmiotów zakończyła się.

Ze słów przedstawicieli Allianz podczas konferencji prasowej wynikało, że ubezpieczyciel chce osiągnąć powyższy cel dzięki m.in. wykorzystaniu potencjału specjalistów – zarówno pracowników, jak i agentów – którzy współpracowali z nim i z Avivą. – Kompetencje biznesowe i talenty pracowników z obu organizacji dobrze się uzupełniają – powiedział Matthias Baltin.

…dzięki m.in. rozwojowi dystrybucji i ofert produktowych

Martin Klecha, członek zarządu ds. sprzedaży, oraz Paweł Pytel, członek zarządu odpowiedzialny za Pion Ubezpieczeń Życiowych, podkreślali, że firma będzie też mocno inwestować w rozwój kanałów dystrybucji, wykorzystując zarówno te istniejące, jak i nowe dla Allianz, które znalazły się w jego ofercie w wyniku przejęcia. Istotne znaczenie będzie też mieć oferta produktowa. Obecna obejmuje dotychczasowe ubezpieczenia oraz usługi inwestycyjne obu organizacji. Zawarte wcześniej umowy obowiązują zgodnie z ich warunkami, na zasadzie kontynuacji.

Od 1 lipca propozycją firmy w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych jest Mój Samochód z dotychczasowej oferty Allianz. Paweł Pytel przekazał jednak, że zakład intensywnie analizuje swoją ofertę produktową, chcąc opracować polisy wykorzystujące najlepsze elementy z umów obu firm. Allianz kontynuuje współpracę z agentami wyłącznymi, multiagencjami, brokerami, bankami oraz innymi partnerami na podstawie obowiązujących umów. Agenci ubezpieczeniowi w dotychczasowych sieciach wyłącznych Avivy i Allianz pracują bez zmian w swoich strukturach. Dystrybucja obejmuje też własny kanał direct oraz sprzedaż cyfrową. Allianz zapewnił, że zmiany w ofercie produktowej i dystrybucji będą wprowadzane w sposób ewolucyjny, uwzględniając najlepsze praktyki i dorobek połączonych organizacji.

Bez kolejnych akwizycji

Elementem rozwoju nie będą natomiast kolejne przejęcia. Zapytany o potencjalne akwizycje Matthias Baltin stwierdził, że grupa „nie ma tego w planach” i zamierza skupić się na wzroście organicznym.

Obecnie największym wyzwaniem dla zakładu jest integracja operacyjna. W procesie tym główną rolę odgrywać będzie jego jakość i rezultat, a nie szybkość. Ubezpieczyciel liczy na to, iż całość fuzji operacyjnej zostanie zrealizowana w ciągu trzech lat.

MójAllianz zamiast MojaAviva

Od 2 lipca strony internetowe łączących się firm zostały zintegrowane pod adresem allianz.pl. Jest tam dostępny dla klientów serwis obsługowy znany jako MojaAviva – obecnie pod nazwą MójAllianz, w zmienionej szacie graficznej. Obowiązują dotychczasowe dane dostępowe. Dobiega końca rebranding dotychczasowych placówek Avivy na Allianz.

Aviva plc podpisała umowę sprzedaży swojego polskiego biznesu Allianzowi pod koniec marca 2021 roku. Niemiecki ubezpieczyciel zapłacił za aktywa w Polsce 2,5 mld euro. W ramach transakcji Allianz nabył oba towarzystwa ubezpieczeń Avivy w Polsce, a także działalności w zakresie funduszy emerytalnych i zarządzania aktywami. Dodatkowo kupił po 51% udziałów w spółkach joint venture bancassurance Santander Aviva.

Po fuzji Allianz zajął mocne drugie miejsce na rynku ubezpieczeń na życie (łącznie ponad 3 mld zł składki przypisanej w 2021 roku) oraz awansował na szóste miejsce wśród grup ubezpieczeniowych obecnych na rynku majątkowym (2,6 mld zł składki w 2021 r.). Połączone TFI zajmuje czwartą pozycję na rynku, zarządzając aktywami funduszy inwestycyjnych o wartości ok. 15,5 mld zł. Intencją Allianz jest również połączenie obu towarzystw i funduszy emerytalnych, co nastąpi po uzyskaniu zgód regulacyjnych.

Obecnie ubezpieczyciel może się pochwalić, iż z jego usług korzysta 6,2 mln klientów indywidualnych i firm. Jego partnerami jest 5,3 tys. agentów ubezpieczeniowych oraz innych współpracujących pośredników, 2,1 tys. współpracujących placówek medycznych oraz 500 salonów dealerskich, w których można kupić ubezpieczenia Allianz. W 2021 r. Allianz i Aviva wypłaciły łącznie 3 mld zł świadczeń i odszkodowań. Zgromadziły też 67 mld zł aktywów w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych.

Po połączeniu zarząd TUiR Allianz Polska pracuje w składzie: Matthias Baltin (prezes) oraz członkowie zarządu: Vojtech Pivny, Martin Klecha, Krzysztof Wanatowicz, Marcin Kulawik. Natomiast zarząd TU Allianz Życie Polska tworzą: Matthias Baltin (prezes – po uzyskaniu zgody KNF) oraz członkowie zarządu: Vojtech Pivny, Paweł Pytel oraz Marcin Kulawik.

Zarząd TFI Allianz Polska pracuje w składzie: Robert Hörberg (prezes), Tymoteusz Paleczny (wiceprezes), Anna Bąkała (członek zarządu).

5 lipca Allianz poinformował też, że z początkiem miesiąca do Departamentu Komunikacji i PR dołączył Bohdan Białorucki, który będzie pełnił funkcję rzecznika prasowego zakładu.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl