Budowanie najlepszej zawodowej wersji siebie

0
267

Głównym celem Polskiego Stowarzyszenia Rekomendowanych Doradców Ubezpieczeniowych jest stworzenie grona, które poświęci się upowszechnianiu, wyznaczaniu i utrzymaniu wysokich standardów pracy oraz profesjonalnego podejścia do sprzedaży ubezpieczeń na życie. Zależy nam na kształceniu specjalistów w dziedzinie finansów i ubezpieczeń, by mogli oni w pełni wykorzystywać możliwości rozwoju zawodowego, zdobywać nowe kwalifikacje oraz osiągać ponadprzeciętne wyniki sprzedażowe, nie zapominając jednocześnie o wartościach oraz etyce zawodowej.

Aby osiągnąć te wielowymiarowe cele, opieramy się na tym, co dla nas kluczowe, czyli na idei pracy dla klienta. Idea ta od lat jest jednym z fundamentów mojej filozofii pracy. Wierzę w nią, praktykuję ją od początku zawodowej drogi i z zadowoleniem obserwuję, jak przynosi korzyści klientom oraz mnie samej.

To właśnie rozdźwięk pomiędzy założeniami tej idei a pewną obserwacją, którą poczyniłam, współpracując z małymi i średnimi firmami, był impulsem do powstania stowarzyszenia. Dostrzegłam bowiem bardzo wyraźnie, że właściciele tychże firm, mimo świadomości własnych potrzeb ubezpieczeniowych, bardzo często nie mieli pojęcia, jak znaleźć kompetentną osobę, która otoczyłaby ich opieką i zaoferowała korzystne rozwiązania.

Dlaczego? Ponieważ ich zdanie na temat doradców finansowych i agentów ubezpieczeniowych nie różniło się zbyt mocno od tego, w jaki sposób postrzega ich większość społeczeństwa. Było po prostu negatywne.

Sytuacja ta jest pochodną niskich wymagań stawianych osobom rozpoczynającym pracę w tym zawodzie. W rezultacie przez branżę tę przewinęło się wiele przypadkowych osób, dla których praca ta była tylko krótkim, niewiele znaczącym epizodem. Nie miały, jak i kiedy nabrać doświadczenia i posiąść wiedzy niezbędnej, by zapewnić swoim klientom obsługę na właściwym poziomie.

Ich klienci, niewystarczająco poinformowani o tym, co właściwie kupują, ponosili często koszty rozwiązań, z których prawdopodobnie nigdy nie mieli skorzystać. Albo, co gorsza, podejmowali nieświadome ryzyko inwestycyjne, co dla wielu z nich kończyło się utratą odkładanych przez lata oszczędności.

Korzystający z takiej „usługi” klienci byli rozczarowani i mieli poczucie krzywdy. Na bazie tych emocji ukształtował się negatywny stosunek dużej części naszego społeczeństwa do agentów ubezpieczeniowych. Kojarzy się ich często z brakiem kompetencji i nieuczciwością.

Mając świadomość, że każdy doradca ubezpieczeniowy i agent ubezpieczeniowy mierzy się z tym stereotypem każdego dnia, postanowiliśmy aktywnie zadziałać na rzecz podniesienia rangi oraz prestiżu tych zawodów.

By to osiągnąć, tworzymy bazę danych wszystkich obiektywnie najlepszych osób w naszej branży. Reprezentowana przez nich firma jest tutaj sprawą drugorzędną, bowiem klient nie szuka konkretnej firmy, lecz specjalisty i dobranej do swoich potrzeb oferty.

Katarzyna Pilczuk

Chcemy udostępnić naszym potencjalnym klientom wygodną formę wyszukiwania ekspertów na podstawie kryterium jego specjalizacji lub też regionu. Klienci będą mieli dostęp do szczegółowych informacji dotyczących kompetencji każdego z agentów czy doradców. Będą również mogli poznać wystawione im przez innych klientów rekomendacje.

Mówi się, że ten, kto się nie rozwija, ten się zwija – i jest w tym wiele prawdy. By budować prestiż zawodu agenta i doradcy, musimy mieć solidną podstawę, za którą w naszym stowarzyszeniu przyjęliśmy chęć stałego rozwoju i budowania najlepszej zawodowej wersji siebie.

Stara zasada mówi, że jeśli chcesz osiągnąć cokolwiek w którejkolwiek dziedzinie, powinieneś znaleźć kogoś, kto osiągnął w niej mistrzostwo, i zwyczajnie robić to samo co on.

Do naszego projektu udało nam się zaangażować najlepszych ludzi w kraju, prawdziwy „top of the top”. Większość z nich to członkowie MDRT lub też mają na swoim koncie spektakularne sukcesy sprzedażowe. To oni właśnie zostali naszymi Ambasadorami, a dzięki stowarzyszeniu będą mogli dzielić się z innymi swoimi najlepszymi praktykami.

Każdy członek stowarzyszenia będzie mógł na własne oczy zobaczyć, jak mistrzowie z całej Polski pracują na swój sukces. Dzięki ogromnej ilości i różnorodności przekazywanej wiedzy każdy z członków będzie mógł wybrać odpowiedni dla siebie styl pracy i najbliższego sobie mentora lub też czerpać od każdego z nich to, co wyda mu się najcenniejsze.

Najważniejsze, by z jak najszerszym gronem osób dzielić się strategiami, u podstaw których leży idea pracy dla klienta, a które jednocześnie pozwolą doradcom ubezpieczeniowym i agentom ubezpieczeniowym osiągnąć własne zawodowe mistrzostwo.

Katarzyna Pilczuk
członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rekomendowanych Doradców Ubezpieczeniowych