CA Ubezpieczenia: KNF zatwierdziła nominacje Andrzeja Grzycha i Agaty Ilnickiej

0
495

17 grudnia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Andrzeja Grzycha na stanowisko prezesa oraz Agaty Ilnickiej na członka zarządu Credit Agricole Towarzystwa Ubezpieczeń odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

Andrzej Grzych jest związany z biznesem ubezpieczeniowym Credit Agricole od blisko sześciu i pół roku. Przed objęciem funkcji prezesa pełnił funkcję Chief Financial Officer (CFO) Credit Agricole Life Insurance Europe (CALIE) Credit Agricole TU Oddział w Polsce (CA TU). Ma wieloletnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej oraz usług B2B zdobytym w firmach międzynarodowych. Legitymuje się też doświadczeniem międzynarodowym, zdobytym w czasie pracy w strukturach centralnych Grupy AXA. Z francuskim ubezpieczycielem był związany od marca 1999 roku do sierpnia 2011 r.

Z kolei Agata Ilnicka jest związana z CALIE i CA TU od kwietnia 2014 roku. Najpierw pracowała jako aktuariusz, a od stycznia 2018 r. pełniła funkcję dyrektora Departamentu Aktuariatu i Reasekuracji. Wcześniej przez ponad cztery lata (od marca 2010 r. do kwietnia 2014 r.) była związana z pionem aktuarialnym Europy Ubezpieczenia.

(AM, źródło: KNF, LinkedIn, Goldenline)