Co pośrednik powinien wiedzieć o zrównoważonym rozwoju?

0
233

27 listopada 2019 r. uchwalono Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (tzw. Sustainable Finance Disclosure Regulation, dalej SFDR).

Rozporządzenie jest elementem szerszej agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, w której przygotowaniu aktywną rolę odgrywała Komisja Europejska. 8 marca 2018 r. ogłosiła ona tzw. mapę drogową – Plan działania: Finansowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Celem Komisji jest realizacja założonych 17 celów zrównoważonego rozwoju, wśród których obecnie na pierwszy plan wysuwa się ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

Czy konsumentowi zależy?

Strategia przyjęta dla osiągnięcia celu jest bardzo ciekawa i jej kluczowym elementem jest wykorzystanie rynku finansowego w celu „przesunięcia przepływów kapitału w kierunku bardziej zrównoważonych działań gospodarczych”.

Praktyczna realizacja strategii polega na wymuszeniu odpowiedniego uwzględnienia ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w działalności lokacyjnej podmiotów zarządzających aktywami oraz zwiększeniu transparentności takich działań dla konsumentów, tak aby swoimi wyborami kształtowali rynek finansowy.

Strategia opiera się na założeniu, że produkty finansowe mają być „odpowiednie”, czyli spełniające potrzeby klientów. Jedną z tych potrzeb jest uwzględnienie preferencji konsumentów dotyczących ochrony środowiska i szerzej zrównoważonego rozwoju.

Zatem przy podaniu odpowiednich informacji konsument wyrażający potrzeby w zakresie zrównoważonego rozwoju będzie zainteresowany inwestowaniem swoich środków w takie produkty finansowe, które będą przyczyniać się do realizacji tych celów.

Praktycznie świadomy klient mający do zainwestowania swoją nadwyżkę finansową spośród dwóch równorzędnych produktów powinien wybrać taki, który realizuje również jego cele niefinansowe (być może nawet częściowo kosztem celów finansowych). Zainteresowanie określonymi produktami doprowadzi do zmian w alokacji kapitałów na rynku w stronę przedsięwzięć „zrównoważonych”.

Co to ma wspólnego z pośrednikami?

SFDR ma zastosowanie do „uczestników rynku finansowego” (tutaj m.in. ubezpieczycieli) oraz „doradców finansowych”. Do drugiej kategorii należą m.in. „pośrednicy ubezpieczeniowi świadczący usługi doradztwa ubezpieczeniowego” Zwolnieni są jednak pośrednicy, którzy zatrudniają mniej niż trzy osoby niezależnie od formy prawnej – zatem również prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

Dla pozostałych wracamy do pytania, w jakim modelu działają pośrednicy ubezpieczeniowi w Polsce po implementacji Dyrektywy IDD. Kwestia nie jest niestety jednoznacznie rozstrzygnięta, co niesie za sobą ryzyko. Rekomendacja w ramach ograniczenia ryzyka – zrealizować wymagania.

Co trzeba zrobić?

Poszczególne przepisy SFDR mają różny termin wejścia w życie. Pierwsza grupa przepisów wchodzi w życie 10 marca 2021. Wśród tej grupy przepisów można wyróżnić kilka ogólnych obowiązków:

  1. publikacja informacji na stronie internetowej, w jaki sposób ryzyka dla zrównoważonego rozwoju są uwzględniane w polityce inwestycyjnej pośrednika lub jeśli nie są, wytłumaczenie dlaczego;
  2. publikacja informacji o sposobie identyfikacji głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju (tzw. principle adverse impact assesment) lub przyczyn braku ich identyfikacji;
  3. uwzględnienie informacji w dokumentach sprzedażowych (tzw. precontractual disclosures), w jaki sposób ryzyka dla zrównoważonego rozwoju są uwzględniane w polityce inwestycyjnej i jaki mają wpływ na zwrot z produktu lub jeśli nie są, wytłumaczenie dlaczego;
  4. ujęcie w politykach wynagradzania informacji o sposobie zapewnienia spójności zasad wynagradzania z uwzględnianiem ryzyk dla zrównoważonego rozwoju i publikacja tej informacji na stronie internetowej;
  5. dodatkowe obowiązki informacyjne występują w przypadku dystrybuowania produktów, które: promują (tzw. light-green) lub realizują (tzw. dark-green) cele zrównoważonego rozwoju.

Realizacja wskazanych punktów może wydawać się skomplikowana, jednakże podstawową zasadą SFDR jest odpowiednia informacja, z myślą o przyszłości warto podzielić się nią już teraz.

Paweł Napiórkowski
radca prawny realizujący funkcję compliance w ramach Grupy Aegon

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here