Credit Agricole umożliwia inwestycję w firmy stawiające na zrównoważony rozwój

0
84

Bank Credit Agricole rozpoczął kolejną subskrypcję ubezpieczenia z opcją inwestycyjną „Global Trend”. Polisa pozwala inwestować w firmy z sektora zorientowanego na zrównoważony rozwój oraz osiągnąć zysk niezależnie od koniunktury na giełdzie.

„Global Trend” składa się z dwóch części: pierwsza to „społeczne obligacje”, które poprzez swoją konstrukcję wspierają inwestycje odpowiedzialne społecznie oraz mają za zadanie chronić kapitał zainwestowany przez klienta. Druga część to opcja oparta na indeksie, której celem jest wypracowanie premii dla klienta.

–  Produkt ma bardzo atrakcyjną formułę. Konstrukcja ubezpieczenia „Global Trend” daje klientom gwarancję ochrony kapitału w wysokości 110% zainwestowanej składki. Dodatkowo, jeśli koniunktura na giełdzie będzie korzystna, na koniec okresu ubezpieczenia klient będzie mógł otrzymać premię w wysokości 190%, liczoną od wzrostu wartości indeksu, na którym oparty jest ten produkt – wyjaśnia Mieczysław Putkowski, dyrektor Departamentu Produktów Ubezpieczeniowych i Inwestycyjnych Credit Agricole.

Ewentualna premia zależy od notowań indeksu iSTOXX Global Transformation Select 30 5% Decrement Index. Subskrypcja „Global Trend” otwarta jest przez osiem tygodni, od 4 maja do 30 czerwca 2022 r. Minimalna kwota wpłaty wynosi 3 tys. zł. Całkowity czas inwestycji wynosi 5 lat i 13 dni. Bank występuje w roli agenta ubezpieczeniowego CA Życie TU, który jest autorem polisy. 

(AM, źródło: Credit Agricole)