Członkowie Unii Berneńskiej nie dali się pandemii

0
127

Unia Berneńska opublikowała raport, w którym podsumowała działania publicznych i prywatnych ubezpieczycieli kredytów eksportowych oraz inwestycji w 2020 r. Z dokumentu wynika, że pomimo zakłóceń, niepewności i podwyższonego ryzyka prowadzenia wymiany handlowej spowodowanych przez Covid-19 agencje ubezpieczeń kredytów eksportowych poradziły sobie stosunkowo dobrze z wyzwaniami w tym trudnym roku.

Raport wskazuje, że ubezpieczyciele kredytów eksportowych zwiększyli pokrycie ochroną ubezpieczeniową i skalę działalności pomimo gwałtownego skurczenia się światowej gospodarki. Jednocześnie wzrost wartości wypłaconych odszkodowań pozostał na umiarkowanym poziomie. Z raportu wynika m.in., że w 2020 r. członkowie organizacji wsparli ubezpieczeniami i finansowaniem 13,6% światowej wymiany handlowej.

Michal Ron, przewodnicząca Unii Berneńskiej, porównała ubezpieczenia kredytów eksportowych do „szczepionki” przeciwko zatorom płatniczym w międzynarodowym handlu. Wskazała, że ubezpieczenia nie tylko ograniczają ryzyko niewypłacalności kontrahenta, ale pośrednio również zwiększają pojemność kredytową strony finansującej kontrakt, poprawiają płynność kredytobiorcy i budują zaufanie do całego systemu światowego handlu.

Szefowa organizacji pochwaliła szybkość, z jaką zarówno publiczni, jak i prywatni ubezpieczyciele zareagowali na wyzwania pandemii, wprowadzając nowe rozwiązania i włączając się w realizację rządowych planów pomocowych. Michal Ron podkreśliła też rolę cyfryzacji branży, która przyspieszyła za sprawą pandemii, zwiększając wydajność pracy ubezpieczycieli i dostępność oferowanych przez nich usług dla klientów, a także wzmacniając odporność całej branży na przyszłe kryzysy. Jako jedne z ważniejszych wyzwań na przyszłość stojących przed agencjami zrzeszonymi w Unii Berneńskiej i sektora publicznego wskazała przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu.

Cały raport:

https://api.kuke.pl/files/attachments/370…

(AM, źródło: KUKE)