Dwunastu przedstawicieli rynku ubezpieczeń instytucjami przyjaznymi mediacji

0
458

Kapituła plebiscytu „Instytucja finansowa przyjazna mediacji” wybrała laureatów tegorocznej edycji. Zdecydowana większość wyróżnień przypadła przedstawicielom branży ubezpieczeniowej.

Laury za rok 2021 przypadły w sumie czternastu firmom i instytucjom. Aż dwanaście spośród nich reprezentowało rynek ubezpieczeń. Kapituła plebiscytu wyróżniła dziesięć towarzystw majątkowych. Są to: PZU SA, TUiR Warta, STU ERGO Hestia, InterRisk, UNIQA TU, Wiener TU, Compensa TU, LINK4, TUZ Ubezpieczenia oraz TUiR Allianz Polska. Poza ostatnim zakładem, wszyscy powtórzyli swoje osiągnięcie z poprzedniej edycji (PZU, Warta, ERGO Hestia i InterRisk zameldowały się w gronie wyróżnionych po raz trzeci z rzędu). Z identyczną sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku jedynego nagrodzonego zakładu z działu I, którym był Vienna Life. Ostatnie wyróżnienie branżowe przypadło Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. Pozostałe dwa laury trafiły do PKO BP oraz ING BSK.

Z danych Komisji wynika, że idea mediacji i polubownego rozwiązywania sporów cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony podmiotów działających na rynku finansowym oraz ich klientów. Mediacje prowadzone w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF w większości przypadków kończą się wypracowaniem porozumienia satysfakcjonującego obie strony sporu.

W 2021 roku do Sądu Polubownego przy KNF wpłynęło łącznie 18 190 wniosków o przeprowadzenie mediacji. W 16 799 sprawach strony przystąpiły do mediacji. Oprócz tego wpłynęło 9411 wniosków o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, z czego w 8863 sprawach wyrażono na nie zgodę. 

Wyróżnienie „Instytucja finansowa przyjazna mediacji” jest przyznawane za propagowanie przez instytucje finansowe idei mediacji i polubownego rozwiązywania sporów z odbiorcami ich usług.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl