EIOPA: Jak zarządzać cichym ryzykiem cyber

0
144

Europejscy ubezpieczyciele i organizacje ubezpieczeniowe coraz częściej podejmują działania zmierzające do zmniejszenia zagrożenia branży przez ciche ryzyka cyber, zwane też niepotwierdzonymi – cyberryzyka, które nie są ani wyraźnie wyszczególnione w polisach ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej, ani wyraźnie objęte wyłączeniem.

W związku z prowadzonymi przez EIOPA konsultacjami co do stanowiska nadzoru w sprawie zarządzania cichymi ryzykami cyber Insurance Europe podkreśla, że zmniejszenie ekspozycji na ciche ryzyka cyber poprzez ich lepsze zrozumienie może uwolnić pojemność ubezpieczeniową dla ryzyk potwierdzonych. Niemniej jednak problemy z ubezpieczalnością cyberryzyk prawdopodobnie będą się utrzymywać wskutek potencjału akumulacji tego typu ryzyk oraz szybkości, z jaką zagrożenia ewoluują. Insurance Europe deklaruje wsparcie dla propozycji EIOPA dotyczącej opracowania zasad zarządzania ekspozycją na ciche cyberzagrożenia. Insurance Europe jest federacją ubezpieczycieli i reasekuratorów zrzeszającą 36 krajowych organizacji ubezpieczeniowych. Poprzez swoich członków reprezentuje firmy ubezpieczeniowe i reasekuracyjne odpowiedzialne za ok. 95% przychodów ze składek w Europie.

(AC, źródło: Insurance Europe)