Euler Hermes: Druga fala Covid-19 pogorszyła prognozy na przyszły rok

0
142

Aktywność gospodarcza w Polsce wyraźnie wzrosła w III kwartale 2020 r., ale nowa blokada (lockdown) doprowadziła kraj do drugiego dna recesji w IV kwartale. Analitycy Euler Hermes szacują, że krótkoterminowy koszt ekonomiczny lockdownu nr 2 będzie stanowił jedynie około połowy skutków gospodarczych, jakie nasz kraj poniósł w okresie pierwszej fali pandemii. W rezultacie prognozowany jest spadek realnego PKB.

Zdaniem ekspertów ubezpieczyciela, krótkoterminowy koszt gospodarczy drugiego etapu lockdownu będzie miał wpływ na polską gospodarkę odpowiadający 50% tego, który nasz kraj poniósł w okresie od marca do maja. Wynika to z faktu, że nowo wprowadzane środki są bardziej ukierunkowane, trafiają głównie do sektorów usługowych najbardziej podatnych na wpływ Covid-19 i są mniej restrykcyjne niż na wiosnę. Co więcej, zakłócenia w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw są teraz dosyć ograniczone. Mniejszy wpływ drugiego lockdownu na gospodarkę wynika także z udziału sektora usług w wytwarzanej wartości dodanej, który jest w Polsce, podobnie jak w całej Europie Środkowo-Wschodniej, niższy niż w krajach zachodnioeuropejskich.

Prognoza poprawy sytuacji w 2021 roku uległa pogorszeniu

Pierwszą przyczyną jest przeniesienie ujemnych efektów spadku w IV kw. 2020 r. na początek 2021 r. Kolejnym powodem spowolnienia odbicia jest to, że drugie ponowne otwarcie po zamknięciu w IV kw. będzie prawdopodobnie bardziej stopniowe, ponieważ polski rząd wyciąga wnioski z błędów popełnionych latem 2020 roku, chcąc uniknąć trzeciej blokady i potrójnej recesji. W związku z tym, w opinii Euler Hermes, po słabym początku roku 2021 z niewielkim wzrostem w I kwartale nastąpi II kwartał, w którym polskie władze będą prawdopodobnie ostrożniejsze niż latem 2020 r. w kwestii ponownego otwarcia gospodarki. Szczepienia przeciwko Covid-19 mogą mieć pozytywny wpływ na gospodarkę w drugiej połowie 2021 r., ale nie oczekujemy jeszcze zbyt wiele już w przyszłym roku.

Główne ryzyko gospodarcze

Analitycy Euler Hermes uważają, że główne ryzyko gospodarcze w Polsce dotyczy sektora przedsiębiorstw, także w 2021 r. Ich zdaniem, niewypłacalność polskich firm wzrośnie o blisko 20% jeszcze w 2020 r., a podobnego wzrostu można się spodziewać w przyszłym roku, ponieważ upadłości po recesji często następują z opóźnieniem. Co więcej, można się tego spodziewać zwłaszcza że w 2021 r. środki publiczne mające na celu wsparcie gospodarki i poszczególnych firm będą stopniowo ograniczane.

(AM, źródło: MultiAN)