Euler Hermes: Rok 2020 nie przyniesie poprawy sytuacji firm w Polsce

0
64

W 2019 roku w oficjalnych źródłach (Monitorach Sądowych i Gospodarczych) opublikowano informację o 977 niewypłacalnych firmach. W poprzednim roku odnotowano 990 takich ogłoszeń – informuje Euler Hermes.

Zdaniem ubezpieczyciela, różnica w liczbie niewypłacalności na poziomie jedynie 1,3% r/r nie pozwala mówić o przełomie czy poprawie, a raczej o stagnacji ,biorąc pod uwagę wysoką liczbę niewypłacalnych polskich firm w latach ubiegłych (wzrost ich liczby trzy lata z rzędu).

Według Euler Hermes, kluczowym elementem jest przyczyna wewnętrzna – trwale niska rentowność wielu firm, a nie otoczenie rynkowe. Z danych firmy wynika, że w 2019 r. odnotowano spadek marży zysku (efekt szybszego wzrostu kosztów niż wydajności) do 10-letniego minimum na poziomie średnio 46% po III kwartale 2019!

Eksperci ubezpieczyciela uważają, że nadzieje na powrót zdecydowanie wyższej koniunktury są kruche (napięcia międzynarodowe i rok wyborczy w wielu krajach), ponadto nawet wzrost PKB 5% r/r nie był w ubiegłych latach wystarczający/decydujący dla odwrócenia trendu braku płynności finansowej dużej liczby polskich firm, zwłaszcza z sektora MSP. Ubezpieczyciel uważa, że decydujące dla trwałej poprawy podniesienie marż zysku to proces długotrwały, a wiele firm nie doczeka jego efektów lub go nawet nie zainicjuje.

Tomasz Starus, członek zarządu Euler Hermes odpowiedzialny za ocenę ryzyka zauważa: – Polski segment MSP ulega polaryzacji: niektóre firmy rozwijają się, także dzięki finansowaniu zewnętrznemu, podczas gdy część nie zdołała zmodernizować swojego modelu biznesowego. Mają one bowiem niską kapitalizację – niewielkie środki własne i jednocześnie małe szanse na uzyskanie finansowania zewnętrznego, są więc na rosnącą skalę uzależnione od kredytu kupieckiego dostawców (stąd wydłużenie się wskaźnika DSO o tydzień na przestrzeni ostatniej dekady). Jest to tym bardziej niebezpieczne, że wiele z tych firm nie „odbije się” i nie zmieni skutecznie swojego modelu działalności, a tym samym nie spłaci swoich zobowiązań wobec dostawców.

(AM, źródło: MultiAN)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here