IGTE: Proste korekty w transformacji OFE przyniosą korzyści członkom funduszy

0
156

Zmniejszenie limitów inwestowania w polskie akcje, poprawa poziomu bezpieczeństwa procesu przejmowania zarządzania funduszami, a także umożliwienie zawierania umów oraz komunikowania się z klientem drogą elektroniczną to proste korekty projektu mogące przynieść znaczące korzyści członkom przekształcanych OFE. Na obecnym etapie legislacji łatwo jest je uwzględnić, a rząd zapowiedział możliwość wprowadzenia zmian – uważa Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE).

Zdaniem ekspertki należy pamiętać, że przekształcenie OFE w IKE stanowi konkretną i realną propozycję rozwiązania problemu aktualnej, nastawionej na wygaszanie, konstrukcji II filara, która ma wzmocnić prywatne oszczędności emerytalne i dać impuls do rozbudowy systemu długoterminowego oszczędzania. – Realizacja tych celów będzie łatwiejsza przy uwzględnieniu prostych zmian w treści ustawy. Jej projekt zakłada limity zaangażowania nowopowstałych funduszy IKE w akcje polskie, aby zabezpieczyć wartość zgromadzonych w nich aktywów oraz dostosować je do rygoru prawnego funduszy inwestycyjnych. Zaproponowane limity są jednak zbyt wysokie, nie uwzględniają aktualnego składu portfela OFE, zamiast prowadzić do zrównoważonych zmian w alokacji wymuszą dynamiczne wahania podaży i popytu na rynku kapitałowym, przez co stworzą znaczące zagrożenie dla utrzymania wartości środków zgromadzonych w tych funduszach przez około 16 mln Polaków. Odpowiednie zmniejszenie limitów wyeliminuje powyższe ryzyk – uważa Małgorzata Rusewicz.

Ekspertka przypomina, że znajomość problemu i możliwość wprowadzenia tej korekty zaanonsował Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Na mocy ustawy zarządzające funduszami Powszechne Towarzystwa Emerytalne zostaną przekształcone w Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Małgorzata Rusewicz zwraca uwagę, że wiele grup kapitałowych prowadzi działalność przez swoje spółki w obu formach. Jej zdaniem większość z nich po wejściu ustawy w życie będzie optymalizować procesy biznesowe, także by tworzyć największą wartość dla swoich klientów – nowopowstałe TFI będą łączyć się z dotychczasowymi TFI albo dotychczasowe TFI przejmą zarządzanie nowopowstałymi funduszami IKE.

– Zrównanie warunków przeprowadzenia obydwu tych operacji pozwoli przedsiębiorstwom wybrać najlepsze – również dla ich klientów – rozwiązanie oraz przeprowadzić je w bezpieczny sposób w odpowiednim czasie. Bardzo potrzebną zmianą jest również umożliwienie klientom nowo powstałych IKE sprawnego, tj. w postaci elektronicznej, zawierania umów o dokonywanie dodatkowych wpłat oraz prowadzenia elektronicznej komunikacji z towarzystwem w formie uwzględniającej dotychczasową praktykę oraz znany już klientom OFE standard usług. Takie rozwiązanie będzie stanowić znaczące ułatwienie w gromadzeniu i monitorowaniu przez klienta oszczędności z przeznaczeniem emerytalnym. Wierzymy, że waga powyższych korzyści dla wielu milionów pracujących Polaków, mających aktywa zgromadzone obecnie w OFE, a które będą przenoszone do nowopowstałych IKE, przekona decydentów do uwzględnienia wymienionych poprawek. Dzięki temu wzmocnione zostanie bezpieczeństwo transformacji funduszy emerytalnych, a oszczędzający w łatwy i przystępny sposób będą mogli korzystać z nowopowstałych IKE – twierdzi prezes IGTE.

(AM, źródło: IGTE)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here