PZU SA chce zatrzymać prawie cały zysk w spółce

0
230

21 kwietnia PZU SA poinformował w komunikacie, że jego zarząd zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu (ZWZ) spółki, aby zdecydowana większość zysku za 2019 rok została przekazana na kapitał zapasowy (KZ). Rezygnację z wypłaty dywidendy zaproponował też zarząd należącego do Grupy PZU banku Pekao SA.

Rekomendacja przewiduje, że na KZ miałoby trafić 2643,7 mln zł z zysku za ubiegły rok (2651,01 mln zł). Pozostałe 7,27 mln zł zostałoby przekazane na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

„Proponowany podział zysku jest zgodny ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wyrażonym w piśmie z dnia 26 marca 2020 r., skierowanym do zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, w którym KNF wskazuje, iż mając na uwadze obecną sytuację, związaną z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu, jak również ich spodziewanym wpływem na sektor ubezpieczeniowy, organ nadzoru oczekuje, że zakłady ubezpieczeń – niezależnie od wszelkich podjętych już w tym zakresie działań – zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku” – napisano w komunikacie.

Wniosek zarządu zostanie przekazany do oceny radzie nadzorczej PZU SA.

Podobną decyzję podjął także Pekao SA, którego wiodącym inwestorem jest PZU SA. 21 kwietnia zarząd banku zdecydował o zarekomendowaniu swojemu ZWZ przeznaczenie 25% zysku za ubiegły rok na kapitał rezerwowy oraz niepodzielenie pozostałych 75%. Motywy, jakie stały za podjęciem uchwały były identyczne jak w przypadku największego polskiego ubezpieczyciela.

Propozycja podziału zysku oraz pozostawienia niepodzielonej część zysku uzyskała pozytywną opinię rady nadzorczej banku.

(AM, źródło: PZU)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here