UFG: Podróżni otrzymali 85 mln zł za wyjazdy odwołane z powodu pandemii

0
68

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do chwili obecnej wypłacił podróżnym 85 mln zł tytułem zwrotu środków wpłaconych przez nich na imprezy turystyczne odwołane z powodu pandemii. UFG szacuje, że w ciągu kilku kolejnych dni suma wypłat wyniesie ponad 90 mln zł, zaś do końca roku ok. 120 mln zł.

Przedstawiciele Funduszu podkreślają, że w części wniosków o zwrot środków wciąż występują rozbieżności. Niektóre z nich udało się już skorygować, inne zaś wymagają dodatkowego nakładu pracy, a tym samym dłuższego czasu na realizację.

– Rozumiemy niecierpliwość podróżnych, dlatego w wielu przypadkach, o ile jest to możliwe, z własnej inicjatywy wdrażamy narzędzia i mechanizmy pozwalające na korektę złożonych wniosków i zawartych w nich danych. W ten sposób spełniamy oczekiwania zarówno podróżnych, jak i organizatorów turystyki. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z ustawą to na wnioskodawcach spoczywa obowiązek podania wzajemnie zgodnych informacji umożliwiających połączenie się wniosków. Ponadto pieniądze, które wypłacamy na rzecz podróżnych, są jednocześnie kredytem zaciąganym przez organizatorów imprez i pochodzą ze środków publicznych – tłumaczy Marek Niechciał, członek zarządu UFG, odpowiedzialny za Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Obecnie instytucja intensywnie pracuje nad kilkoma kategoriami wniosków. Pierwsza grupa to tzw. wielowpłaty. Chodzi o wnioski, w których podróżni oraz organizatorzy wykazali różnice w liczbie wpłat oraz rodzaju transakcji, mimo że wskazali dokładnie te same imprezy, za które należy się zwrot. Uniemożliwiło to zarówno połączenie się ze sobą wniosków, jak i – zgodnie z ustawą – skierowanie ich do wypłaty. Fundusz wdrożył już rozwiązania umożliwiające automatyczną korektę informacji złożonych w takich wnioskach i deklaruje, że od 20 grudnia będzie możliwe połączenie wniosków obydwu stron, a następnie skierowanie ich do weryfikacji w zewnętrznym systemie potwierdzającym realizację płatności. Może okazać się, że w przypadku części tych wniosków niezbędne będzie ich ponowne złożenie. UFG poinformuje podróżnych o takiej konieczności na ich kontach w Portalu TFG.

Inną dużą grupą wniosków, które nie zostały połączone, są te, w których podróżni i organizatorzy podali różne daty zawarcia umowy o imprezę turystyczną. Dzięki korekcie wykonanej przez Fundusz wnioski te zostały już połączone i wypłacono z nich do tej pory ok. 30 mln zł.

Ostatnia duża grupa to wnioski, które zgodnie z ustawą trafiły do weryfikacji do zewnętrznego i niezależnego systemu potwierdzającego realizację płatności. Pozytywny wynik takiej weryfikacji oznacza skierowanie wniosku na kolejny etap, którym jest wypłata środków. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji może okazać się, że termin rozpatrywania wniosku ulegnie wydłużeniu niekiedy do maksymalnego terminu przewidzianego przez ustawę. UFG przewiduje zakończenie dodatkowej weryfikacji oraz skierowanie poprawnie zweryfikowanych wniosków do wypłaty do 14 lutego.

Według danych Funduszu wnioski o zwrot środków na rzecz swoich klientów złożyło już ponad 250 firm – organizatorów turystyki. Według ich wyliczeń na konta ponad 84 tysięcy podróżnych, którzy zawarli umowę o imprezę turystyczną, powinno trafić niemal 253 mln zł. Z kolei podróżni złożyli niemal 94 tys. wniosków, opiewających łącznie na 283,4 mln zł.

Marek Niechciał przypomina, że według szacunków specjalistów branży turystycznej wciąż nie wszyscy podróżni i organizatorzy złożyli wnioski. – Zgodnie z ustawą wnioski o zwrot środków można składać do 31 grudnia tego roku, do czego zachęcamy wszystkich organizatorów turystyki – mówi. – Na ten cel przewidziano 300 mln zł. Niektóre wnioski się powtarzają, dlatego możemy powiedzieć, że środków wystarczy dla wszystkich uprawnionych – dodaje.

Zgodnie z najnowszymi danymi Funduszu łączna kwota do zwrotu wynikająca z połączonych wniosków podróżnych i organizatorów turystyki wyniesie ok. 250 mln zł – wobec 300 mln zł pierwotnie przeznaczonych na wypłaty.

(AM, źródło: UFG)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here