Francja: AXA liczy na ugodę z restauratorami

0
116

AXA chce zawrzeć ugodę z restauratorami, których roszczenia z ubezpieczeń przerw w działalności początkowo odrzuciła – informuje „Rzeczpospolita”.

Sprawa dotyczy wniosków o odszkodowanie zgłaszanych w związku ze stratami po ogłoszeniu przez francuski rząd obostrzeń wynikających z pandemii. AXA nie uznawała tych roszczeń, ale po przegranej w procesie sądowym z właścicielem 3 restauracji zadeklarowała wolę porozumienia.

Ubezpieczyciel zaoferował polubowne rozwiązanie sporu 15 tys. z 20 tys. restauratorów posiadających polisy z rozszerzoną gwarancją pokrycia strat operacyjnych poniesionych na skutek decyzji administracyjnej władz o zamknięciu lokalu. Według ubezpieczyciela, pozostałe 20% firm ubezpieczonych wypowiedziało umowy, zaprzestało działalności, a niektórzy wręcz nie byli zainteresowani odszkodowaniem, gdyż w niewielkim stopniu odczuli skutki pandemii. Oprócz tego kilkuset restauratorów wystąpiło na drogę sądową przeciwko AXA.

Więcej:

„Rzeczpospolita” z 24 listopada, Piotr Rudzki „AXA proponuje ugodę francuskim restauratorom”:

https://www.rp.pl/ubezpieczenia/art19130321-axa-proponuje-ugode-francuskim-restauratorom

(AM, źródło: „Rzeczpospolita”)