Gallagher Re: Wyższe składki na globalnym rynku

0
156

Gallagher Re obserwuje największych globalnych ubezpieczycieli i reasekuratorów posiadających istotne linie komercyjne albo operacje reasekuracyjne. Wzrost składek w I kw. 2022 r. wyniósł przeciętnie 11%, dzięki nadal korzystnej wycenie linii ubezpieczeń komercyjnych i reasekuracji.

Wyniki działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej uległy wzmocnieniu, współczynnik łączony dla rynku wyniósł 94%, w porównaniu z 96% w I kw. 2021 r. Niemal każda firma osiągnęła współczynnik łączony poniżej 100%. Poprawie rentowności służyły wzrosty stawek, korzystne rozwiązanie ubiegłorocznych rezerw i niższe straty katastroficzne w porównaniu z I kw. 2021 r.

Rosnąca inflacja i oczekiwanie kontynuacji tego trendu wytworzyły zwiększenie niepewności co do wysokości przyszłych roszczeń i środków na likwidację szkód. Te czynniki, jak również wpływ utrzymujących się niskich stóp procentowych na przychody netto z inwestycji, przyczyniły się do wzrostu stawek. Firmy podwyższają stawki w wielu przypadkach czwarty rok z rzędu. Niektóre zarządy uważnie obserwują trendy wycen i roszczeń, aby w razie potrzeby korygować wzrost składek dla wsparcia rentowności.

Największe wzrosty składek wystąpiły u globalnych reasekuratorów (+20%) i u ubezpieczycieli i reasekuratorów z Ameryki Płn. i Bermudów (+13%). Chociaż nie miało to istotnego wpływu na wyniki I kw. ogółem, niektórzy ubezpieczyciele i reasekuratorzy ustanowili rezerwy na likwidację szkód związanych z wojną w Ukrainie. Osłabienie rynków kapitałowych przyczyniło się do spadku przeciętnego zwrotu na kapitale do 9% (w I kw. 2021 r. wynosił on 14%). Europejski współczynnik wypłacalności poprawił się do 227% (z 220% rok wcześniej), dzięki podniesieniu wolnych od ryzyka stóp i zatrzymaniu zysków. Zapewnia to solidną bazę dla zwrotów na kapitale. Pomimo dobrych wyników operacyjnych, kapitał własny obserwowanych przez Gallagher Re firm zaliczył znaczne spadki wynikające ze spadku wartości portfeli obligacji i udziałów.

(AC, źródło: Gallagher Re)