Generali: Nie wielkie konsolidacje, a średnie akwizycje

0
199

Największy włoski ubezpieczyciel Assicurazioni Generali SpA może zainwestować co najmniej 3 mld euro w rozwój poprzez średniej wielkości akwizycje w sektorze ubezpieczeń i zarządzania aktywami, o czym poinformował dyrektor generalny Philippe Donnet.

– Nie wierzę w wielkie konsolidacje, z powodu zarządzania ryzykiem, regulacji – powiedział w wywiadzie. – Uważam, że będzie pewna agregacja w zarządzaniu aktywami i ubezpieczeniach w Europie. Niektóre z mniejszych firm nie będą w stanie radzić sobie z niskimi stopami procentowymi tak długo. Zdecydowanie my weźmiemy aktywny udział w tych agregacjach.

Generali nastawia się na ekspansję na rynkach wzrostu, aby zwiększyć zyski. Dążąc do celu, zawarł w lipcu umowę o nabyciu drugiego największego ubezpieczyciela non-life w Portugalii, Seguradoras Unidas, oraz firmy świadczącej usługi AdvanceCare, za 600 mln euro (na kolejne akwizycje zostało ponad 3 mld euro).

W ubezpieczeniach CEO Generali poszukuje średniej wielkości firm zajmujących się ubezpieczeniami majątkowymi, zdrowotnymi, świadczeniami pracowniczymi i assistance. Szczególnie interesujące są dla niego akwizycje europejskie.

– Chcemy rosnąć w tych krajach, gdzie już jesteśmy obecni, aby wejść do pierwszej trójki graczy – sprecyzował Donnet.

Możliwymi obszarami poszukiwań celów akwizycyjnych są również Malezja, Tajlandia i Brazylia. W zarządzaniu aktywami Generali szuka możliwości w USA, Azji i Europie, z Wielką Brytanią włącznie.

(AC, źródło: Bloomberg)