Global Data: Broker wie, jak załatać dziurawą ochronę

0
150

Pandemia zmusiła firmy do działania wyłącznie online, co dla brokerów w Wielkiej Brytanii będzie miało skutek bardziej pozytywny, niż się spodziewano. Skuteczne funkcjonowanie online zapewnia ubezpieczycielom możliwość docierania z łatwością bezpośrednio do klientów. Okazuje się to szczególnie korzystne dla linii ubezpieczeń indywidualnych i dla małych przedsiębiorstw. W rezultacie brytyjscy brokerzy zacieśniają relacje i intensyfikują kontakty z ubezpieczycielami w porównaniu z czasami sprzed pandemii.

Ankieta przeprowadzona przez firmę analityczną Global Data wśród brytyjskich brokerów wykazała, że ponad połowa (52%) respondentów kontaktowała się z klientami częściej niż przed pandemią. Nieco poniżej połowy (47,8%) uważa, że ich kontakty z klientami uległy zacieśnieniu z powodu pandemii, a o pogorszeniu się relacji z tego powodu jest przekonanych zaledwie 17%.

Co więcej, 49,4% brokerów stwierdziło, że od wybuchu pandemii ich klienci wykazują większe zainteresowanie informacjami na temat luk w ochronie ubezpieczeniowej. To, że klienci wyrażają zainteresowanie poszerzaniem ochrony, szczególnie napawa optymizmem ubezpieczycieli chcących rozwijać biznes po ciężkim 2020 r.

Ben Carey-Evans, analityk ubezpieczeniowy Global Data, komentuje: – To świetna wiadomość dla brokerów, którzy musieli naprawdę się natrudzić nad relacjami z klientami w ciągu bardzo męczącego 2020 r. Jedną z najistotniejszych konsekwencji pandemii było wymuszenie na ludziach i firmach działania wyłącznie online. Stwarzało to ryzyko dla kanału brokerskiego i zwiększało nacisk na wzmacnianie kanałów bezpośrednich. Na szczęście skuteczność nowej formy działania online dała ubezpieczycielom szansę docierania bezpośrednio do klientów z łatwością. Skorzystały na tym ubezpieczenia indywidualne i dla małych firm.

Niemniej jednak pandemia obnażyła pewien brak zrozumienia ze strony osób i firm co do tego, od czego właściwie są ubezpieczeni. Przykładem są spory, jakie rozgorzały między ubezpieczycielami a małymi biznesami o wypłaty z tytułu przerw w działalności. Powinni na tym zdecydowanie skorzystać brokerzy, jako że wskutek pandemii ucierpią wszystkie firmy, małe i duże, więc będą chciały uzyskać pewność ochrony przed takimi sytuacjami w przyszłości.

– Zapotrzebowanie na wiedzę i radę prawdopodobnie wzrośnie wraz z powrotem firm do normalności. Potwierdzają to spostrzeżenia niemal połowy ankietowanych brokerów, których klienci dopytują się o luki w swojej ochronie – podsumowuje Carey-Evans.

AC