Grupa Europa: Najemcy bez ochrony

0
149

Co czwarty respondent najmujący mieszkanie przyznaje, że przynajmniej raz coś w nim uszkodził. Mimo to tylko co dziesiąty kupuje ubezpieczenie, które chroni go przed finansowymi skutkami takiego zdarzenia – wynika z raportu z badania „Ubezpieczenia dla lokatorów”, przygotowanego na zlecenie Europy Ubezpieczenia przez agencję badawczą SW Research.

Najczęstszym powodem rezygnacji z wykupienia polisy jest brak wiedzy – ponad 60% badanych najemców nie wie o istnieniu ubezpieczeń przeznaczonych specjalnie dla nich. 27% ankietowanych przyznaje, że przynajmniej raz coś uszkodzili w najmowanym mieszkaniu. Ponad połowa ze szkodą na koncie musiała pokryć wszystkie koszty napraw z własnej kieszeni. 17% zadeklarowało, że za naprawy w całości zapłacił właściciel mieszkania, a w przypadku 15% wydatki zostały podzielone między lokatora a wynajmującego.

– W takich przypadkach z pomocą najemcy przychodzi odpowiednio dobrane ubezpieczenie. Jego najważniejszym elementem powinno być OC lokatora, dzięki któremu koszty naprawy przypadkowych uszkodzeń i zniszczeń w najmowanym lokalu pokryje ubezpieczyciel – mówi Monika Ziółkowska, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości Europy Ubezpieczenia.

Co trzeci ankietowany skarży się, że właściciele mieszkań nie reagują na zgłoszenia dotyczące takich spraw, jak cieknący kran w kuchni czy niedziałająca spłuczka w toalecie. Natomiast 27% twierdzi, że wynajmujący zataili przed nimi informacje o drobnych usterkach i niedziałających sprzętach. W efekcie konieczne naprawy musieli przeprowadzić sami. Problemy z drobnymi usterkami to – obok niezapowiedzianych wizyt kontrolnych i problemów z odzyskaniem kaucji – najczęściej zgłaszane przez najemców zastrzeżenia dotyczące zachowania właścicieli. Z czasem usterki mogą stać się zarzewiem konfliktu między lokatorem a właścicielem. Te zaś zdarzają się często – czterech na dziesięciu najmujących przyznaje, że ma za sobą nieporozumienia z właścicielami na tle przypadkowych zniszczeń w lokalu czy też braku reakcji na drobne usterki. W przypadku co dziesiątego respondenta doszło do eskalacji konfliktu, a 3% musiało się wyprowadzić i toczy spór prawny z byłym wynajmującym im lokal. 

– W naszej ocenie lokator jako słabsza strona umowy najmu mieszkania powinien posiadać ubezpieczenie, które będzie chroniło jego interesy i majątek. Niska popularność ubezpieczeń wśród lokatorów to efekt braku wiedzy i świadomości ryzyka, wynikającego z korzystania z cudzej nieruchomości. 64% najemców nie słyszało wcześniej o stworzonych dla nich ubezpieczeniach. Jednak po bliższym zapoznaniu się z nimi zaczynają doceniać zakres oferowanej ochrony. 41% z nich deklaruje, że z chęcią kupi taką polisę – mówi Monika Ziółkowska.

Ubezpieczenia dla lokatorów są także coraz częściej doceniane przez samych właścicieli mieszkań, którzy zaczęli wymagać przedstawienia przez najemcę takiej polisy jako dodatku do umowy najmu. 16% lokatorów przyznało, że spotkało się z żądaniem przedstawienia ubezpieczenia dla lokatora ze strony wynajmującego. Koszt takiej ochrony zaczyna się od kilkudziesięciu złotych rocznie. Taki wydatek jest akceptowany przez najemców. Połowa z nich jest gotowa kupić polisę, o ile jej cena nie przekroczy 100 zł. 37% deklaruje, że zapłaci za nią między 100 a 200 zł, a tylko 4% jest gotowe wydać na ten cel więcej niż 200 zł.

O raporcie:

Raport „Ubezpieczenia dla lokatorów” powstał w oparciu o przeprowadzone w sierpniu 2019 roku badanie metodą wywiadów internetowych na próbie 1010 najemców, mieszkających w miastach liczących sobie powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Autorem badania jest SW Research Agencja Badań Rynku i Opinii.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: Grupa Europa)