Insurance Europe: Opłata cyfrowa może zwiększyć koszty klientów ubezpieczycieli

0
175

Aby uniknąć wojen celnych, należy zająć się kwestią podziału praw do opodatkowania między krajami na całym świecie. Każda propozycja UE powinna zatem opierać się na rozwiązaniu uzgodnionym na szczeblu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), aby uniknąć pokrywania się i ryzyka podwójnego opodatkowania i nakładania dodatkowych podatków – takie stanowisko zajęła Insurance Europe w swojej odpowiedzi dla Komisji Europejskiej w sprawie unijnego podatku cyfrowego.

Stanowisko organizacji  ma związek z rozpoczętymi 18 stycznia konsultacjami publicznymi KE dotyczącymi tej kwestii. W ich trakcie Komisja chce zebrać opinie na temat głównych problemów związanych z opodatkowaniem gospodarki cyfrowej oraz pomysły na temat możliwych rozwiązań w zakresie wprowadzenia podatku cyfrowego.

W swoim stanowisku Insurance Europe podkreśla również, że ewentualne opodatkowanie przedsiębiorstw i działalności cyfrowej nie powinno utrudniać postępującej cyfryzacji gospodarki. Organizacja zaznaczyła, że choć ubezpieczyciele i reasekuratorzy nie mają wysoce zdigitalizowanych modeli biznesowych, to dane mają kluczowe znaczenie dla ich działalności.

Insurance Europe przypomniała także, iż ubezpieczenia już teraz podlegają podatkom pośrednim w zależności od lokalizacji objętego ubezpieczeniem ryzyka, często pokrywającego się z lokalizacją użytkownika. Należą do nich podatki od składek, których koszty ekonomiczne są istotne dla całej branży. „Wszelkie dodatkowe opodatkowanie prawdopodobnie spowoduje zatem wzrost kosztów dla konsumentów” – zaznaczyła Insurance Europe.

Konsultacje potrwają do 12 kwietnia tego roku. Komisja Europejska zapowiedziała, że stanowiska w nich zgłoszone zostaną uwzględnione w pracach nad inicjatywą dotyczącą podatku cyfrowego.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: Insurance Europe, Ministerstwo Finansów)