Insurance Europe: Prawie 3 mld euro odszkodowań dziennie

0
138

W ubiegłym roku europejscy ubezpieczyciele wypłacili odszkodowania o łącznej wartości 1069 mld euro. Oznacza to, że w 2018 r. zakłady wypłacały 2,9 mld euro dziennie, o 3,1% więcej niż w roku poprzednim – wynika z najnowszej publikacji Insurance Europe zatytułowanej „Key Facts” (kluczowe liczby).

Według opracowania zawierającego wstępne dane dotyczące europejskiego rynku ubezpieczeń w 2018 r., ubezpieczyciele na życie wypłacili ubezpieczonym 705 mld euro, o 2,6% więcej niż w 2017 r. Odszkodowania z tytułu szkód majątkowych i osobowych (P&C) wzrosły o 5,6%, do 253 mld euro, a odszkodowania z ubezpieczeń zdrowotnych wzrosły o 4%, do 111 mld euro.

Najwyższą łączną kwotę odszkodowań wypłacono w Wielkiej Brytanii – 315,9 mld euro. Polska zajęła 15. miejsce z wynikiem na poziomie 9,9 mld euro. Średnie odszkodowanie wypłacane w Europie per capita wynosiło 193 euro z ubezpieczenia zdrowotnego, 114 euro z majątkowego niekomunikacyjnego, 170 euro z komunikacyjnego i 1186 z życiowego.

Przypis składki z działalności bezpośredniej osiągnął poziom 1311 mld euro. Z tej kwoty 764 mld euro stanowiły składki z polis na życie, 407 mld euro z majątkowych, a 140 mld euro – ze zdrowotnych. Składki ogółem wzrosły o 6,2% w stosunku do poprzedniego roku. W sektorze życiowym zanotowano wzrost o 6,7% r/r, w majątkowym i osobowym – o 5,7% r/r, natomiast wartość przypisu w sektorze zdrowotnym wzrosła o 4,8% r/r.

Inwestycje europejskich ubezpieczycieli pozostały na stabilnym poziomie 10,3 bln euro.

Średnia roczna kwota wydatków na ubezpieczenie w Europie per capita to 1264 euro na polisę na życie, 232 euro na zdrowotną, 238 euro na komunikacyjną i 174 euro na majątkową niekomunikacyjną. Średnio na ubezpieczenie majątkowe i osobowe wydano 673 euro. Rok wcześniej było to 639 euro.

W 2018 r. penetracja ubezpieczeń na życie w Europie wzrosła z 4,21% do poziomu 4,35%. Wskaźniki penetracji wahały się od 0,2% na Łotwie do 9,6% w Wielkiej Brytanii. Z kolei średnia składka wahała się od 22 euro na mieszkańca Rumunii do ponad 3 tys. euro w Finlandii, Wielkiej Brytanii i Danii. Ta ostatnia została liderem zestawienia z wynikiem na poziomie 4 tys. euro.

Z kolei w sektorze majątkowym i osobowym największą linią biznesową były ubezpieczenia komunikacyjne, generujące w ubiegłym roku 35% składek. Przypis z komunikacji wzrósł o 3,8% do poziomu 144 mld euro, a kwota wypłaconych odszkodowań – o 3,3%, do 100 mld euro. W 2018 r. penetracja ubezpieczeń majątkowych i osobowych wzrosła z 2,26% do poziomu 2,32%. W poszczególnych krajach wahała się ona od 0,6% na Łotwie do 4,4% w Wielkiej Brytanii.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: Insurance  Europe)